72    1    0  

Skinn

 3 420     0
Hvis jeg vil begynne å arbeide med skinn og lær, hvordan er det med storfe som slaktes i Norge: Er huden en ettertraktet vare som mange trakter etter, eller blir den betraktet mer eller mindre som et avfalls-produkt?

Er det tilsvarende med andre slaktedyr, som sau, elg og hjort, eller skifter det fra art til art?