70    0    0  

Skogfond kontonummer

 5 111     Sørnorge     0
Siden landbruksdirektoratets nettsider er nede, kommer jeg ikke til den eneste kilden jeg kjenner til for å se kontonummer til skogfondkontoen. Siden nedetiden er planlagt å vare en hel uke fremover har jeg ikke mulighet til å vent til de er i drift igjen. Er det noen som enten husker formatet og antall siffer i kontonummeret til skogfondkonto? Evt noen som vet om andre kilder til å finne sitt eget kontonummer?

Av det jeg husker er kontonummeret på et format omtrentlig som dette:
S [kommunenummer] - [gårdsnummer][bruksnummer][?]

Her er problemet at jeg ikke husker hvor mange siffer som skal brukes i kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer - altså hvor mange nuller som skal settes inn foran hvert av nummerene for at det skal bli hele kontonummeret, og evt om det skal stå noen nuller bakerst også.

F.eks. for gårds/bruksnummer 23/4 i kommune 714 blir kontonummeret omtrentlig slik:
S0714-00230004
Men det er altså antall nuller jeg er usikker på. Noen som vet?