28    0    0  

Universitetet i Oslo søker: Fagansvarlig bygningsdrift for Livsvitenskapsbygget

 14     0
Vil du være med på å bygge og drifte Norges største forsknings- og undervisningsbygg? UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne. Livsvitenskapsbygget med sine ca. 67.000 m2 med sin moderne utstyrspark skal legge til rette for en faglig utvikling ved Universitet i Oslo (UiO) som fremmer kvalitet, innovasjon og konvergens. Her skal universitetets fagmiljøer og omkringliggende økosystem for innovasjon sammen være pådriver for forskning, utdanning og innovasjon som er globalt synlig og relevant. Vi skal videreutvikle Osloregionen til et nordisk kraftsenter for livsvitenskap.

Som fagansvarlig bygningsdrift for Livsvitenskapsbygget vil du inngå i UiOs prosjektteam sammen med Statsbygg, som er byggherre, for å realisere bygget. Du skal koordinere og formidle UiOs driftstekniske premisser under prosjektering og følge prosjektet gjennom byggefasen. Når bygningen står ferdig etter planen i 2024, vil du ha en teknisk fagrolle mot bygningsteknisk drift og vedlikehold av bygningen. Du rapporterer til drifts- og vedlikeholdsdirektøren.

Arbeidsoppgaver
• Være pådriver og premissgiver for valg av gode driftstekniske løsninger i prosjektering, bygging og drift av Livsvitenskapsbygget
• Delta i overtakelse og prøvedrift av Livsvitenskapsbygget etter planen fra 2024
• Utforme og prioritere drift- og vedlikeholdsplaner for Livsvitenskapsbygget
• Bidra til at UiOs ambisjoner fra Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten nås i bygget
• Være teknisk ansvarlig for driften når bygget tas i bruk

Kvalifikasjonskrav 
• Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
• Det kreves god teknologikompetanse og relevant erfaring med prosjektering av og/eller bygging av teknisk avanserte bygninger
• Det kreves erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av kompleks og teknisk avansert bygningsmasse
• Det er en fordel med kjennskap til BIM i prosjektering og driftsplanlegging
• Det er en fordel med erfaring fra prosjekt/prosessledelse
• Det er en fordel med kjennskap til miljøsertifisering som f.eks. BREEAM

Personlige egenskaper
Vi søker en proaktiv og utviklingsorientert fagansvarlig med høy gjennomføringsevne. Du har fokus på samarbeid og evner å arbeide i team, men du er også selvstendig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr
• Hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
• God mulighet for faglig og personlig utvikling
• Fleksibel arbeidstid
• Stilling i en IA-bedrift
• Gode velferdsordninger
• God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
• Stillingen lønnes som overingeniør (SKO 1087) for bachelorutdanning i lønnsspenn mellom 661.700 - 722.400 (ltr. 73-77) eller senioringeniør (SKO 1181) for masterutdanning i lønnsspenn mellom 686.900 – 769.100 (ltr. 75-79)
• Trening i arbeidstiden

Søk på stillingen: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/c1905c34ee29