27    0    0  

Universitetet i Oslo søker: Prosjektleder

 14     0
Vil du være med å legge til rette for de fysiske forutsetningene for videre utvikling av UiO?

Plan- og utredningsavdelingen arbeider med fysisk arealplanlegging, utredninger av større bygge- og investeringsprosjekter og overordnede planer som verneplan, masterplan og reguleringsplaner. Enheten har ansvar for oppfølging av byggeprosjekter i utredningsfasen. UiO arbeider for tiden med mange store byggeprosjekter i samarbeid med Statsbygg, store byggeprosjekter som skal bidra til å løse UiOs samfunnsoppdrag innen forskning, utdanning og formidling. Arbeidet inkluderer tett kontakt med fakultetene og museene samt utstrakt leverandør- og myndighetskontakt. Plan- og utredningsavdelingen ledes av Plan- og utredningsdirektør og består i tillegg av fem arkitekter, en ingeniør og en kurator for UiOs kunst. Til sammen utgjør vi et stort og godt faglig prosjektledermiljø.

Som prosjektleder vil du være ansvarlig for utredningsoppgaver innenfor planlegging, rådgivning og prosjektering knyttet til universitets bygningsmasse. Du vil også få ansvar for

oppfølgning av større byggeprosjekter i utredningsfasen. Det innebærer etablering av behov, programmering og brukerkoordinering i tett samarbeid med Statsbygg som er byggherre for nybygg finansiert over statsbudsjettet.

Arbeidsoppgaver
• Utredning knyttet til nybygg og rehabilitering/ombygging i UiOs bygningsmasse
• Oppfølging av UiOs interesser i eksterne byggeprosjekter
• Overordnet planarbeid som helhetsplaner og reguleringsplaner
• Oppfølging av eksterne rådgivere, brukerkoordinering, budsjettering, prosjektøkonomi
• Bidra til måloppnåelse av masterplan for UiOs eiendommer

Kvalifikasjonskrav 
• Høyere utdanning på mastergradsnivå innen relevante fagområder (siv.ing., siv.ark., arealplanlegger e.l.). Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller kompensere utdanningskravet
• Det kreves erfaring fra plan- og byggeprosesser eller utredninger 
• Det kreves relevant prosjektledererfaring fra byggherre, entreprenør eller rådgiverbedrift innen et eller flere av følgende områder:
• Prosjektering og prosjekteringsledelse
• Brukermedvirkning og brukeroppfølging
• Kalkulasjon og kostnadsvurdering
• Det er ønskelig med erfaring og kunnskap om styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase
• Kjennskap til offentlig eiendomsforvaltning, kulturminneforvaltning og utdannings- og høyskolesektoren er en fordel
• Kjennskap til lover og regler for offentlige anskaffelser er en fordel

Personlige egenskaper
Vi søker deg som er proaktiv, samarbeids- og utviklingsorientert, med høy gjennomføringsevne. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen og utpreget evne til å arbeide systematisk. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig, engasjert og godt fagmiljø
• God mulighet for faglig og personlig utvikling
• Fleksibel arbeidstidStilling i en IA-bedrift
• Gode velferdsordninger
• Trening i arbeidstiden
• God pensjonsordning i Statens PensjonskasseStillingen lyses ut som senioringeniør (sko 1181), seniorarkitekt (SKO 1182) eller seniorrådgiver (1364) innenfor et spenn mellom kr 600 200 og kr 769 100. Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av ansiennitet og kompetanse.

Søk på stillingen: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/9f3e49644f9e