78    0    0  

Utbyttegrad i indeksfond

 77     0
Jeg sparer litt i indeksfond (primært KLP Aksjeglobal). Disse fondene betaler ikke utbytte men reinvesterer utbyttet i de samme aksjene. Jeg er likevel interessert i å finne ut hva utbyttegraden til fondet er. Finnes det en enkel måte å sjekke dette?