77    1    0  

Vannmangel

 1     0
Hei. kjapt spørsmål og visste ikke hvor jeg skulle legge denne. 
Bor på en øy og vi har en felles brønn med andre. Silen gikk tett og dermed fikk ikke brønnen vann og ble tom. Nå har vi rensket silen men sliter med å få vannet til å renne igjen da det er mye luft i rørene og vi får ikke vannet "over" toppen så det kan begynne å renne skikkelig igjen. Noen anbefalninger på løsning? Pumpe som kan dra vannet fra huset og nedover? Blir vanskelig å koble en pumpe på oppe i brønnen da røret ligger godt under vann og vi har det ganske så kaldt nå :p 

   #1
 21 199     Akershus     0
Forstår deg slik at dere har en brønn som ligger høyere enn huset. Vannet hentes med hevert over kanten og nå er heverten tom?

Et forsøk:
Steng nede ved huset, trekk opp røret med silen slik at det er fall hele veien ned. Fyll slangen. Sett på sil og fortest mulig senk rørenden ned i brønnen. Åpne fullt i huset og la det renne for fullt til en er sikker på at all luft er ute.

Rolls Royce:
Bytt til sil med tilbakeslagsventil i brønnen, omtalt som bunnventil.
Sett et T-stykke i høyeste punkt. Nå har du to muligheter:

1) sett en stengeventil og luftepotte på toppen av T-stykket. Åpne stengeventil og fra huset, pump opp hele rørlengden med håndpumpe til det renner over i luftepotta, åpne nede og det skal renne til luftfritt. Steng ventil ved luftepotte for seifety mot luftinntrengning.

2) steng ved huset, ved T-stykket, monter lite påfyllingskar og fyll slange til det renner over. Plugg ved T-stykke. (Obs, må være helt tett!) Åpne ved huset og la renne til lufttomt.


Ser at dette forsyner flere hus. Da kan det bli skikkelig plunder fordi rørene kan ligge med uklart fall og med buktninger opp og ned.
Å bruke en pumpe til å suge er utfordrende da de færreste pumper er i stand til å trekke luft. Når røret er luftfritt, kan pumpe ved huset brukes til å øke trykket.

En mulig løsning kan være å montere bunnventil, T-stykke med plugg og pumpe som ev pumper sjøvann. En stenger ved T-stykket som er høyeste punkt. Setter på vanntrykk ogåpner og stenger rundt til en får jevn vannstrøm hos alle. Deetter åpnes ved TStykke oog en fortsetter å pumpe til alt er luftfritt og vannet står opp av T. Stopper pumpe og plugger ved T. Nå burde det være klart, men en må slippe ut sjøvannet.

En tanke, jeg vet ikke om dette er viktig, null erfaring: si at det er ok mot en, så forsøker nestemann å åpne og alt går i stå igjen. Dette fordi det var luft i røret til nr 2 som ble trukket feil vei da krana hos nr 2 ble åpnet. Mottrekk: nr 2 har en slange fra kran ned i ei bøtte med vann. En avverger luft inn i systemet og ser hvilken vei vannet går. Vet ikke om dette er viktig!

Signatur