(trådstarter)
   #11
 75     Nordhordland     0
Jeg ser for meg at det gjerne er aktuelt å understøpe. Ikke mer enn 1 lecablokk, kanskje 2. Jeg har ingen faglige kommentarer, men min egen sunne fornuft sier at det gjerne er best å gjøre det samtidig som det er gravd opp rundt huset for å eliminere trykk mot bakvegg som er under bakken i dag.

Ut i fra det jeg ser i andre tråder her, og videoer på YouTube så bør det også gå fint å fjerne hele betongsålen i stedet for å ta den etappevis. Da får jeg også sett hvilke masser som er under. Dersom det er mye fjell så kommer jeg til å revurdere planen om 30cm XPS i bunn. Drenering blir lagt i underkant av XPS. Tenker også at det kan være lurt å legge dobbel drenering. Kosten for dobbelt opp med rør er ihvertfall mindre enn å måtte grave opp på nytt.

Dersom noen av dere som leser dette har mer peiling enn meg, så håper jeg dere skriker ut før jeg risikerer livet for et tørt hus. Jeg vil selv påstå at den sunne fornuften jeg fikk utdelt ved fødsel er kommet på plass og fungerer enda.

EDIT: Grunnmuren in er av Leca. Vil dette komplisere alle planene jeg har? Det tåler mindre enn betong, så ved understøp må man begrense området man graver ut.

Jeg tenkte også på en annen ting: Hvordan blir det å utføre understøping fra utsiden sammen med drenering?
Da kan man jo understøpe og drenere i samme rennet, og når gulv i kjeller skal fjernes trenger man ikke tenke noe mer på det? Dette forutsetter vel gjerne at det er en ringmur i bunn, og ikke støpt såle med mur oppå?

Nå er det sent og tankene løper, så gi beskjed om alt jeg kommer med bare er svada:P

wth
   #12
 205     NA     0
Hvis du frigraver kjelleren har du sannsynligvis fjernet 90+% av horisontale krefter, og bør kunne rive innvendig gulv samtidig. Bor du veldig vindutsatt kan du også støtte opp veggene midlertidig.

Med 10 cm gulv er det usannsynlig at gulvet ligger under veggen, men hvis det er tilfelle må du sannsynligvis rive etappevis og legge inn en bankett når du bygger deg ned.

Hvis du fyller tilbake med løsleca eller andre lette masser vil det redusere jordtrykket, og du kan nok øke høyden på veggen uten å øke total belastning.

Leca har alle sine tekniske håndbøker tilgjengelig gratis på nett, så du kan ta en titt i den for å få litt oversikt over kapasitet på veggen, krav til horisontal avstand mellom vegger, armeringsdetaljer o.l.
HSt
   #13
 26 527     Lillestrøm kommune     0
Nå virker det som gulv er mellom vegger her, men en advarsel hvis det er en støpt såle under gulv :

Hos meg er det slik og hull til radonsug viser at det er løs leca under sålen, isolasjon under glemte de. Det betyr at hadde jeg begynt å kutte gulv inne så ville trolig veggene kunne kollapse for det er platen som gir stabilitet. Det står i tillegg spesial armeres på noen punkter på tegningen (den viser forøvrig bankettmur som ikke er tilfelle)

Det kan hende at sålen er kantforsterket, Mrn midt utpå var den kun 7cm påstøp oppå 10cm armert såle . De 7cm er der kun for ikke å snuble i kjellerdøren
TDJ
   #14
 1 614     Asker      0
Dette forutsetter vel gjerne at det er en ringmur i bunn, og ikke støpt såle med mur oppå?

Mange spørsmål, men tror du er på rett vei.
Du vet at utvendig drenering skal og må gjøres og det er ikke så mange måter å gjøre dette på.
Hvordan vegg og gulv er bygget er ukjente faktorer. Leca på plate eller Leca på bankett ?  Og i tilfelle bankett, hvor dyp er denne i så fall ?
Jeg ville gjort følgende:
  • Meislet opp ca 1 x 1 m kjellergulv langs en av veggene. Så gravd meg ned helt til "bunns". Dette vil gi konkret info om hvordan veggene er fundamentert, hvordan gulvet er fundamentert og sannsynligvis også informasjon om fukt/vann i grunnen.

  • Vurdert å gjort tilsvarende flere steder i kjeller for å bli sikker på at underlaget er homogent.Basert på denne kunnskapen vil det være mulig å bestemme om undergraving er nødvendig OG om det vil være enklest å gjøre samtidig utgraving inne og ute.
Signatur
  (trådstarter)
   #15
 75     Nordhordland     1
Takk for svar Smile
Det er absolutt ingen dum ide og ta opp en flik av gulvet for å verifisere hvilke masser som ligger i bunn.
Har allerede kjerneboret 54mm hull for å se hvordan gulv er bygget opp og fant da 8-10cm betong, 1cm isopor, veldig tynn fuktsperr, 1cm isopor og så noe støp og hønsenetting.

Fukt er det rikelig av i hele kjellergulvet. 99,8%RF fukt i følge takstmann. Måleren hans gikk ikke høyere, og noe mer enn det er å regne som flytende vann.

Hvordan er de best å gjøre det med fuktsperr i gulv der en møter yttervegg, og innvendig bærevegg? Eller må man bare satse på/sørge for at drenerende masser tar seg av det?
TDJ
   #16
 1 614     Asker      0
Bør vel undersøkes hva som er under "noe støp og hønsenetting", dvs om det er drenerende masser som f.eks. pukk, fast fjell eller annet. Vannet kommer enten "utenfra" eller "nedenfra", det siste kan i så fall skyldes høy grunnvannstand og er vesentlig vanskeligere å takle enn vann som renner inn "utenfra".

Vann renner som kjent alltid nedover (Cool) og det tar også minste motstands vei. Dersom utvendig drensrør blir lagt like lavt eller helst lavere enn såle / bankett / fundamenter /gulv i kjeller og rørene legges med kontinuerlig fall ut og vekk fra huset vil det aldri stå vann ved eller under kjellergulv. Forutsetningen er at det finnes godt med drenerende masse (pukk e.l) slik at vann kan renne fritt. Med dette skikkelig gjennomført vil det ikke bli fukt i kjeller. Snakkes mye om kapillært oppsug i betong her på BB, men fenomenet forutsetter at deler av betongen står "nedsenket" i vann for at dette skal kunne skje. Ved godt utført drenering og riktig bruk av drenerende masser vil det ikke finnes stående vann i eller inntil betongen.

Fukt er det rikelig av i hele kjellergulvet. 99,8%RF fukt i følge takstmann. Måleren hans gikk ikke høyere, og noe mer enn det er å regne som flytende vann.

Hvordan er de best å gjøre det med fuktsperr i gulv der en møter yttervegg, og innvendig bærevegg? Eller må man bare satse på/sørge for at drenerende masser tar seg av det?


Dersom målingen er riktig spiller det mindre rolle hva man gjør med fuksperrer osv, det vil alltid forbli fuktig/vått med alle de fremtidige bekymringer dette medfører i en kjeller. Vær forøvrig oppmerksom på at en uttørket betong fortsatt har en RF på 80 - 85%. RF er et forholdstall som angir hvor mye vann materialet inneholder i forhold til hvor mye det KAN inneholde ved en gitt temperatur. En RF på 100% ved f.eks 20 grader betyr at betongen ikke kan ta opp mer vann. Det er IKKE slik at betongen er "bare vann". RF-måling i betong er nærmest et (lite) fagområde i seg selv og krever særskilte målemetoder.

Et sentralt spørsmål er ønsket takhøyde i fremtidig kjeller. Dersom man ikke trenger å senke gulvnivå under dagens bankett/såle for yttervegg anbefales det å utføre drenering som første moment. Deretter over tid å observere effekten av dette innvendig; gjerne ved å ha flere 1x1 m "hull" i eksisterende gulv. Ved en vellykket drenering bør alle "hullene" etterhvert tørke ut.

"Lagdelingen" i et veldig "standard" kjellergulv kan være som følger (nedenfra og opp);
  • Komprimert pukk eller Leca-kuler som drenerende lag og avretting

  • XPS eller EPS for isolasjon, f.eks 10 - 15 cm

  • Kombinert radon / fuktsperre, brettet opp langs yttermur og festet med klemlister (dersom radon)

  • XPS eller EPS isolasjon f.eks 5 cm (for å beskytte radon / fuktsperre mot gjennomhulling.

  • Armeringsnett på avstandsklosser

  • Varmekabler festet til nettet.

  • 7 - 10 cm ferdig-betong

  • Gulvbelegg; fliser, vinyl, laminat eller parkett iht produsentens beskrivelser.


Ca 10 - 15 cm XPS isolasjon er betraktet som et slags minimum for isolasjon i gulvet dersom man skal ha gulv-varme. TEK normer forlanger mer.

I sum bygger et slikt gulv min 20 - 25 cm i høyden og antyder sammen med ønsket takhøyde hva man må / bør gjøre med eksisterende kjellergulv.


Signatur
HSt
   #17
 26 527     Lillestrøm kommune     0
Det vil aldri stå vann hvis drenering tar unna men f.eks sandtak sand har elendig kapilærbrytende effekt så der vi fikk problem med kapilær sug så hjalp det ikke noe med dyp nok drenering, sanden suger vann fra fjell som banketten og leca veggen så slurper i seg. Det var søkk våte flekker på veggen ca 20cm over gulvet, også med veggen ute helt i friluft (ikke fylt tilbake). (det skulle vært et kapilærbrytende skikt over banketten, under leca blokkene)

  (trådstarter)
   #18
 75     Nordhordland     0
Takk for lange og utfylende svar! Setter veldig pris på dette Smile

Sjekket prospekt fra da jeg kjøpte boligen, og fra den ble solgt til forrige eier.

Gammelt prospekt sier dette om grunn:
Fundamentering med betongplate på komprimerte steinmasser.

Nytt prospekt sier dette om grunn:
Utsprengte steinmasser i grunnen. Opplysninger om grunn er antagelser.

Jeg tolker dette som at jeg skal gå forsiktig frem når gulvet tas opp. Og gjøre som TDJ skriver og ta opp et lite område for å inspisere.

Jeg håper bare ikke det er mye fjell i bakkant. Da kan det bli kronglete å komme til for å grave ut.
HSt
   #19
 26 527     Lillestrøm kommune     0
Hos meg er det vegger oppå støpt såle, her vil huset garantert kollapse hvis jeg kutter denne sålen inn mot yttervegg. Jeg fant en godt lag med løs leca når jeg boret radonbrønn dvs veggene vil svømme i dette hvis jeg fjernet sålen.

Du beskriver egentlig en lignende konstruksjon
  (trådstarter)
   #20
 75     Nordhordland     0
Hei igjen folkens!
Her har det enda ikke skjedd noen ting annet enn at formalitetene ser ut til å være i boks.

Tanken slo meg i dag at en enkel måte å finne ut om det er bankett med gulv "inni", eller såle med vegger oppå er å se hvordan leca'en står i bunn.

Jeg har åpnet en vegg i kjelleren for å kartlegge fuktproblematikken, og der ser jeg at nederste rad med Leca kun har ca 60% synlig høyde. Det vil si at de resterende 40% av høyen på lecablokken må stå under gulvhøyde. Er ikke dette en grei indikasjon på at gulvet er støpt etter at grunnmur ble bygget?

Selvfølgelig ingen garanti, men det forundrer meg om noen har tatt av lecablokkene i høyden på første sjikt.

Jeg skal prøve å få lagt ut noen bilder her.