(trådstarter)
   #51
 1,245     Norge     0
Ser i tabell her med mineralull ved 0,14 U-verdi: 298mm isolasjonstykkelse og 0,12 er isolasjonstykkelsen 348mm. Jeg bør altså ha en mellom ting her. Fins det isolasjon som har lavere tykkelse og U-verdi enn mineralull?

Må jeg følge tek10 da huset er byggd i 1986?

  (trådstarter)
   #56
 1,245     Norge     0
Er det et metall f.eks aluminium? Da kan jeg bruke selvborrende skruer.
  (trådstarter)
   #57
 1,245     Norge     0
Mulig det kan være en form for vannbestandig gips. Flere meninger? Hva med å bruke rupanel?

  (trådstarter)
   #58
 1,245     Norge     0

Det ville ikke jeg gjort. Du kan få vann som ligger seg på vindsperren. Legger du fall renner det ut. Har du link til den anbefalingen?


Tar opp igjen en gammel tråd. Skal ha totalt 10 cm fall. Anbefaler du at vindsperren har hele 10 cm, eller så greier den seg med 5 cm? For så å lage 5 cm fall til med ulike høyder sløyfer?
   #59
 611     Bergen     0
jeg drar opp en gammel tråd da jeg lurer på hvilke løsning du gikk for til slutt?
Jeg holder på å bygge en bod som skal ha flatt tak da den glir best inn i nabolaget slik pluss at jeg får utnyttet plassen best da.
Jeg tenkte jeg skulle ha luftet tak og lekte opp slik du har illustret her:
z-edition 006: Hjemmekino i kjelleren - Alt2.gif - z-edition 006
Hvilke dimensjoner gikk du for på lektene?
Jeg tenkte å lekte opp med 48x23 i begge lagene, jeg får bare lufting på to sider av taket pga gjerder som boden skal bygges inntill.
blir ca 3 grader fall, totalt 20 cm på ca 4,2 meter.
Det blir rupanel og takpapp øverst.
Tenkte å legge fallet med bjelkene i stedet for å justere lektene.
Noen som vet hvor jeg kan dimensjonere takbjelkene?
Om jeg må ha 2x4 med 30cc så er det bedre enn 2x6 med 60cc pga høyden for min del.
Andre innspill?

Signatur