#71
 206     Østafjells     0


  Men når man ikke fyrer, vil røykrøret fungere som en kuldebro som slipper varme fra rommet gjennom røykrøret og ut gjennom pipa.  Så hvis man fyrer "sjelden", taper man mer varme enn man vinner gjennom røykrøret. 


En flott teori, i stedet for AC kan vi montere langt røykrør på ildstedet  ;D
Signatur

   #72
 10 434     Akershus     0  Men når man ikke fyrer, vil røykrøret fungere som en kuldebro som slipper varme fra rommet gjennom røykrøret og ut gjennom pipa.  Så hvis man fyrer "sjelden", taper man mer varme enn man vinner gjennom røykrøret. 


En flott teori, i stedet for AC kan vi montere langt røykrør på ildstedet  ;D


Om ikke annet, så fungerer gjerne pipa som en fin avtrekkskanal om vinteren. Jeg pleier å stenge trekken når ikke ovnen er i bruk.
Signatur
   #73
 1     0
Noen produsenter av ovner ser ut til å anbefale å ha ovnsdøra på gløtt ved opptenning.

Kan ikke dette med åpen dør være et dilemma?

I Valiso ønsker vi at alle som bruker Tenn-opp opptenningsbriketter fra oss,  skal oppleve trygg vedfyring, og synes det er vanskelig å rett fram anbefale våre kunder å ha åpen dør i starten.

Ovnsprodusentene har selvsagt fagkunnskapen om selve ovnene, men vi er altså usikre på om vi kan anbefale "åpen-dør-opptenning" til våre tusener av kunder.

Her er tre årsaker:

Grunn 1: En litt åpen dør kan plutselig bli en helt åpen dør, ved normal aktivitet i stue. (Husdyr, barn, vedkubbe som ligger ustøtt osv.)
Med de åpen-tider som gjerne anbefales, vil det statistisk sett kunne bli en betydelig risiko over tid, fordi svært mange vil være opptatt med andre gjøremål i minuttene etter at ovnsbålet er startet.

Grunn 2: Noen har ved som kan sprette mye. Har man svært tørr granved, kan glør sprette bortenfor sikkerhetssonen og bli liggende på brennbart materiale.

Grunn 3: Er huseierne helt trygge på at forsikringsselskapet ikke vil ha innsigelser om brann eller røykskade oppstår etter slik bruk av ikke lukket ovnsdør.

Trygg og renslig må vedfyringen være.
Men jeg spør meg altså om ovenstående.

Med hilsen
Yngve (kunderådgiver i Valiso as)
   #74
 5 336     Tromsø     0
Grunn 3 får i så fall bli en sak mellom ovnsprodusenter og forsikringsselskapene. Dersom jeg tenner opp etter ovnsprodusentens anvisninger og det skulle føre til at forsikringsselskapet gir meg avkortning, vil jeg ha det rettslig prøvet.

Grunn 2 kan vi lett se bort fra. Sprettende gnister kommer ikke ut gjennom en liten glipe på en ovnsdør, gnistene flyr neppe i siksak mellom pakning og flenser på dør og ovn. Det er nok med noen millimeter åpning for at lufta skal strømme inn, det er snakk om forskjellen på en dør som er skjøvet inntil, og en dør som er spent fast til ovnen ved at man lukker håndtaket.

Grunn 1: Ei ovnsdør veier litt, og jeg ser ikke at opptenningsveden jeg stabler øverst i bålet har nok masse til å dytte opp døra om det skulle falle mot den. Stabler man derimot tunge kubber på et uregelmessig underlag av baller av avispapir, kanskje. Man bør selvsagt stable veden fornuftig. Hva barn og firbeinte som ikke har lært seg å være redd for ovnen kan finne på, er selvsagt vanskelig å forutsi. Man bør holde oppsikt både med ovn og stearinlys når de er tent, samt dyr og barn når det er tent flamme.
Signatur
  (trådstarter)
   #75
 29     0
Hei Yngve i Valiso,

Om døren bør (vi sier ikke "skal") stå oppe under opptenning, beror på trekkforhold i skorstein, tilgang på friskluft i oppstillingsrommet, samt fyringsvaner. I mange tilfeller går det helt smertefritt å lukke døren straks etter opptenning, mens i andre tilfeller bør døren stå på gløtt i starten.

Et ildsted med levende flamme inne i en bolig skal ha tilsyn under fyring, spesielt oppfyring. Punktum. Når det er sagt er det særdeles sjeldent jeg hører om skader på personer eller dyr, så det ser ikke ut til å være et stort problem.

En fin kveld ønskes deg fra Thomas i Dovrepeisen  :)


Noen produsenter av ovner ser ut til å anbefale å ha ovnsdøra på gløtt ved opptenning.

Kan ikke dette med åpen dør være et dilemma?

I Valiso ønsker vi at alle som bruker Tenn-opp opptenningsbriketter fra oss,  skal oppleve trygg vedfyring, og synes det er vanskelig å rett fram anbefale våre kunder å ha åpen dør i starten.

Ovnsprodusentene har selvsagt fagkunnskapen om selve ovnene, men vi er altså usikre på om vi kan anbefale "åpen-dør-opptenning" til våre tusener av kunder.

Her er tre årsaker:

Grunn 1: En litt åpen dør kan plutselig bli en helt åpen dør, ved normal aktivitet i stue. (Husdyr, barn, vedkubbe som ligger ustøtt osv.)
Med de åpen-tider som gjerne anbefales, vil det statistisk sett kunne bli en betydelig risiko over tid, fordi svært mange vil være opptatt med andre gjøremål i minuttene etter at ovnsbålet er startet.

Grunn 2: Noen har ved som kan sprette mye. Har man svært tørr granved, kan glør sprette bortenfor sikkerhetssonen og bli liggende på brennbart materiale.

Grunn 3: Er huseierne helt trygge på at forsikringsselskapet ikke vil ha innsigelser om brann eller røykskade oppstår etter slik bruk av ikke lukket ovnsdør.

Trygg og renslig må vedfyringen være.
Men jeg spør meg altså om ovenstående.

Med hilsen
Yngve (kunderådgiver i Valiso as)
Signatur