49 614    75    0  

Få det beste ut av ditt rentbrennende ildsted

 29     0
Hei alle brukere av ByggeBolig!

Les dette, og få det beste ut av din rentbrennende ovn:

Etter 1998 ble det satt krav til forbrenning og partikkelutslipp. Der hvor gamle ikke-rentbrennende ildsteder kunne slippe ut røykgasser på opp mot 900 grader celsius, har dagens ildsteder et utslipp ved kontinuerlig fyring på maks 350 grader celsius. Merk: Dette er temperatur på avgassene som evakueres via skorsteinen. Dette medfører nødvendige endringer i måten vi bruker dagens (rentbrennende) ildsteder. Den viktigste endringen gjøres under oppfyring; fra hele fyringsanlegget er kaldt, til hele fyringsanlegget er i driftstemperatur. For å få best mulig resultat med et rentbrennende ildsted, følg disse enkle punktene:

1. Legg i rikelig med ved. Kløyvd ved med en diameter på ca 10 cm. Denne skal ligge i brennkammeret. Fyll bredde og dybde i brennkammeret med slik ved, bygg opp til tilluftshullene i bakre brennplate. Det øverste laget skal bestå av tynn opptenningsved og opptenningsbriketter/ poser.

2. Tenn på fra topp, la gjerne dør stå på gløtt (1/2 til 1 cm åpning), og begge trekkventiler åpne (eventuelt den ene i full åpen stilling, om ildstedet er utstyrt kun med èn trekkventil). Om dør skal stå åpen eller ikke under oppfyring er umulig å forutsi. Dette avhenger av mengde tilluft i oppstillingsrom og kvalitet/ lengde på skorstein. Prøv begge metoder, og bruk den som fungerer best hos deg!

3. Dette punktet er viktig: Ikke bry deg om tid. Når du har gjort punkt 1 og 2 skal du la bålet brenne ned til glødende kull og småflammer før du lukker (dør og) primærtrekkventil (opptenningsventil). I noen boliger/ hytter kan dette ta 30 minutter, andre steder kan det ta 60-70-80  minutter. Dette avhenger av forholdene i og rundt boligen. Ved å la bålet gå inn i en tidlig glødefase før du lukker dør/ ventil sikrer du at hele fyringsanlegget er i driftstemperatur. Med "hele fyringsanlegget" menes ildsted, røykrør og skorstein. Ved for tidlig lukking risikerer du at skorstein ikke har tilstrekkelig temperatur, og røykgassene slår ned i ildsted igjen. Resultat: sot på innvendige flater/ glass, røyklukt i rommet og røykutslag når ildstedets dør åpnes.

4. Nå når dør og primærtrekkventil har vært lukket i noen minutter (4-5 min) er tiden inne for å fylle på med ved. Mengde bestemmes av hvor varmt du vil ha det. En god mengde er som regel to kubber i slengen, og la det brenne ned til samme glødefase som etter opptenningen. Nå holdes varmen ved like, og kubbene brenner rolig å lenge. Ønsker du derimot å øke varmen ytterligere, kan du fylle opp brennkammeret på nytt. La dør stå på gløtt og primærtrekkventil åpen i 2-3 minutter til bålet har tatt seg opp igjen, før disse lukkes. Sekundærtrekkventil kan i de aller fleste tilfeller stå i åpen stilling under hele fyringsforløpet. Jo mer denne stenges, jo fortere vil sot oppstå. Denne ventilen sørger for "luftspyling" ned langs glassene. Primærtrekkventil lukkes som regel helt igjen. Kan eventuelt lukkes noe opp igjen dersom bålet går tregt, og soting tiltar.

5. Gjenta punkt 4 til du er fornøyd med dagens fyring, la bålet brenne ut av seg selv med trekkventilene i samme stilling som de har stått under hele fyringsforløpet.

Dette er den beste måten å fyre et rentbrennende ildsted. Som nevnt: Poenget er å sikre god nok driftstemperatur i hele fyringsanlegget, ikke kun i ildstedets brennkammer. Kjeden tilluft, ildsted og skorstein må jobbe sammen for å få et godt resultat.

Et annet viktig punkt er nødvendigheten av nok tilluft til ildstedet, og en god/ lang nok skorstein. Er boligen uten balansert ventilasjon eller mekanisk avtrekk er det ofte tilstrekkelig med en veggventil i oppstilingsrom (kun vindusventiler sikrer ikke nødvendigvis nok oksygen til forbrenningen). Er boligen derimot utstyrt med balansert ventilasjon eller mekanisk avtrekk er man avhengig av å få tilført forbrenningsluft direkte til ildstedet via en 100 mm kobling. Dette skjer enten via ventilert skorstein, eller via et rør eller en slange igjennom gulv eller yttervegg til friluft. Når denne løsningen er i bruk skal døren følgelig ikke stå på gløtt under oppfyring. Viktig: Ildstedet også være forberedt for direkte friskluftstilkobling i disse tilfellene. Skorsteinens lengde skal være 3,5 meter fra røykrørsinnføringen til topp utvendig over tak for å bedre trekkforholdene. Benytt buet rør eller 2x45 grader ved toppmontering. 

Dovre ønsker å ytterligere belyse dette temaet som en følge av at det kommer inn henvendelser som "peisen er vanskelig å fyre opp i, og varmer dårlig. Vi vil gjøre oppmerksom på at symptomene kommer av bruk og forhold i og rundt boligen, og at det alltid finnes et svar. Veldig ofte ligger svaret i å fyre på måten som står beskrevet i dette innlegget.

Vedlagt finnes en fyringsguide, last ned denne og skriv ut om du vil ha ytterligere informasjon. Merk at prinsippene som er beskrevet i dette innlegget, samt i den nedlastbare guiden nettopp er et prinsipp. Og prinsippet er likt uansett om det fyres på en Dovre Cinderella, Pegasus, Leon, 525 CB eller hva det måtte være. Den eneste variabelen er størrelsen på brennkammeret og hvor mye ved som skal legges i (for å bygge opp bålet til samme høyde som de nevnte tilluftshullene i ildstedets bakvegg).

Se også vedlagt bilde som viser mengde ved som skal ligge i ved oppfyring (ildsted brukt i eksempel: Dovre Pegasus Leg).

Håper dette innlegget hjelper deg til å oppnå et enda bedre resultat når du fyrer med verdens mest behagelige varmekilde!

Med varm hilsen Thomas Brøndum, Dovre AS

Få det beste ut av ditt rentbrennende ildsted - Opptenning Dovre Pegasus Leg.JPG - Dovre
Signatur

   #1
 791     østfold     0
Flott informasjon, men synes bildet var en dårlig illustrasjon på god fyring, selv deler jeg vel hver kubbe minst i to lik de på bildet, særlig ved opp-fyring.
Jeg har nå begynt å klyve veden en gang til føre jeg legger den i ovnen, og mener jeg sparer litt ved i året på dette..
   #2
 5 189     Østlandet     0
Takk for info.
Dette var da en fryktelig omstendig prosess!
Åpen dør i 30-80 minutter? Milde Moses!

Her i huset brenner det som bare juling etter 2-3 minutter, både med åpne og lukkede dører, og da tenner jeg på nederst selv om alle forståsegpåere mener dette er feil.
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 29     0

Flott informasjon, men synes bildet var en dårlig illustrasjon på god fyring, selv deler jeg vel hver kubbe minst i to lik de på bildet, særlig ved opp-fyring.
Jeg har nå begynt å klyve veden en gang til føre jeg legger den i ovnen, og mener jeg sparer litt ved i året på dette..


Hei Bang,

Hyggelig at du fant informasjonen nyttig. Hensikten med bildet er å vise mengde brensel ved opptenning, samt å illustrere antenning fra toppen av ilegget. Ikke nødvendigvis god fyr, det er alt for tidlig i fyringsforløpet for det. Bildet er tatt 2 min etter antenning.

Meningen med innlegget generelt er ikke å endre dine fyringsvaner når du er fornøyd. Det er kun ment som en steg-for-steg guide til de som av forskjellige grunner ikke skulle være fornøyd med hvordan ildsted/ fyringsanlegg oppfører seg etter opptenning  :)

Ønsker deg en god fyringssesong!

-Thomas, Dovre AS
Signatur
   #4
 62     buskerud     0
her er conturas fyringsinstruks som fungerer veldig bra for meg:

Venstre håndtaket som regulerer risten skal være stengt
under fyringen.
1. Åpne forbrenningsluftspjeldet helt.
2. Legg inn avispapir eller opptenningsbrikker, samt ca 2,2 kg
finkløvd ved i midten av peisovnen. Veden leg ges på kryss og
tvers (som et tømmerhus).
3. Tenn på bålet.
4. Ovnsdøren stilles i sin opptenningsstilling, dvs. den nedre
låsekroken skal hakes fast rundt låserullen. Når bålet har
tatt seg ordentlig opp etter ca 5–10 minutter og det brenner
godt, stenges ovnsdøren helt (se figuren).
5. Legg inn 2–3 vedkubber med en samlet
vekt på 1,7–2,5 kg innen ilden slukker. Etter ca 5 minutter
når ved kubbene har tatt ordentlig fyr, kan tilførselen av
forbrenningsluft minskes.
  (trådstarter)
   #5
 29     0

Takk for info.
Dette var da en fryktelig omstendig prosess!
Åpen dør i 30-80 minutter? Milde Moses!

Her i huset brenner det som bare juling etter 2-3 minutter, både med åpne og lukkede dører, og da tenner jeg på nederst selv om alle forståsegpåere mener dette er feil.


Hei Harald1966,

Når hele prosessen samt noen andre detaljer beskrives i ett innlegg som det jeg publiserte, kan det virke som en omstendelig prosess. Heldigvis er det ikke slik i praksis. Jeg har prøvd å legge vekt på at det er forskjeller fra bolig til bolig, og at tidsbruken frem til driftstemperatur kan variere ganske voldsomt. Det er heller ikke sånn at døren nødvendigvis må stå oppe under oppfyring, men i mange tilfeller må den det. Viktigere er det at primærtrekkventil står i åpen posisjon lenge nok slik at ildsted, røykrør og skorstein har oppnådd tilstrekkelig temperatur for å sikre skorsteinstrekk. Dette er kun ment som et konstruktivt tips så man legger til rette for en så ren forbrenning som mulig.

Om du tenner på fra bunn eller topp spiller ingen rolle så lenge det fungerer for deg. Dovre tipser om antenning fra topp fordi det gir en veldig jevn og fin fyr i bålet, samt at målinger på utslipp viser bedre resultater ved å benytte denne metoden.

Det er viktig å understreke at dette innlegget er ment som en konstruktiv steg-for-steg guide til de som av forskjellige grunner ikke er fornøyd med hvordan ildsted/ fyringsanlegg oppfører seg etter antenning. Ingenting er bedre enn at ditt anlegg fungerer og at du er fornøyd  :)

En god helg ønskes deg fra Dovrepeisen

-Thomas

Signatur
  (trådstarter)
   #6
 29     0

her er conturas fyringsinstruks som fungerer veldig bra for meg:

Venstre håndtaket som regulerer risten skal være stengt
under fyringen.
1. Åpne forbrenningsluftspjeldet helt.
2. Legg inn avispapir eller opptenningsbrikker, samt ca 2,2 kg
finkløvd ved i midten av peisovnen. Veden leg ges på kryss og
tvers (som et tømmerhus).
3. Tenn på bålet.
4. Ovnsdøren stilles i sin opptenningsstilling, dvs. den nedre
låsekroken skal hakes fast rundt låserullen. Når bålet har
tatt seg ordentlig opp etter ca 5–10 minutter og det brenner
godt, stenges ovnsdøren helt (se figuren).
5. Legg inn 2–3 vedkubber med en samlet
vekt på 1,7–2,5 kg innen ilden slukker. Etter ca 5 minutter
når ved kubbene har tatt ordentlig fyr, kan tilførselen av
forbrenningsluft minskes.


Hei Romiti,

Flott at det fungerer! Da fortsetter du som du gjør  :)

Med varm hilsen Thomas, Dovrepeisen
Signatur
   #7
 5 337     Tromsø     0

Se også vedlagt bilde som viser mengde ved som skal ligge i ved oppfyring (ildsted brukt i eksempel: Dovre Pegasus Leg).


Det var mye ved, og det bare til opptenningen? Det må vel være 35 grader i stua når det der er brent ned? Glad jeg ikke har fullt så høye ovnsrom i mine ovner, og kan klare med med langt lavere stabler.
Signatur

  (trådstarter)
   #8
 29     0


Se også vedlagt bilde som viser mengde ved som skal ligge i ved oppfyring (ildsted brukt i eksempel: Dovre Pegasus Leg).


Det var mye ved, og det bare til opptenningen? Det må vel være 35 grader i stua når det der er brent ned? Glad jeg ikke har fullt så høye ovnsrom i mine ovner, og kan klare med med langt lavere stabler.


Hei KjellTS,

Du er inne på noe viktig; størrelse på brennkammeret. Prinsippet er det samme på alle størrelser, men selvfølgelig blir mengden ved mindre ved bruk av mindre ildsted. Poenget er å oppnå tilstrekkelig varme i hele fyringsanlegget så man unngår sot og røykutslag.

Ønsker deg en god helg.

-Thomas, Dovre AS
Signatur
   #9
 206     Østafjells     0Meningen med innlegget generelt er ikke å endre dine fyringsvaner når du er fornøyd. Det er kun ment som en steg-for-steg guide til de som av forskjellige grunner ikke skulle være fornøyd med hvordan ildsted/ fyringsanlegg oppfører seg etter opptenning  :)

Og samtidig drive litt markedsføring  ;D

Ha en forsatt flott helg !

En riktig VARM hilsen fra Satan !

Signatur
   #10
 1 594     0
Det er vel verdt å nevne at grunnen til at man har innført "nye anbefalinger" om å tenne fra toppen - er å redusere mengden uforbrente partikler som går ut skorsteinen i oppfyringsfasen.

Emnet er nokså detaljert beskrevet i den berømte boka "Hel Ved" - som forøvrig anbefales på det varmeste!

Se forøvrig denne artikkelen hos Klikk.no