136    5    0  

Fradragsføring av vedlikehold på utleie hus?

TMB
 16     Råde     0
Hei.
Er i prossessen med å kjøpe ett hus hvor det er stort etterslep av vedlikehold.
Huset skal settes i stand så det lar seg leie ut.

Jeg leser på skatteetaten sine sider at om man har skattepliktig inntekt på leie at man også har krav på å fragdragsføre vedlikeholdskostnadene.

Mitt spørsmål er da som følgende;

- Kledningen er råtten, og må byttes. Da kan jeg likeså godt etterisolere med 10cm.
Kledningen vil da være vedlikehold, mens etterisolering vil være en heving av standard over hva huset hadde som nytt og dertil ikke være dekket under begrepet vedlikehold. Men hva med maling på ny kledning?
Så det sto oppført som eksempel på at førstegangs maling ikke var å anse som vedlikehold, men at all maling etter var vedlikehold. Stemmer det i mitt eksempel?

- Vil kostnader utført av fagmann ved reparasjon av pipe som har rast kunne oppføres som vedlikehold?
(står vel noe i lovverket ang krav til to oppvarmingskilder gjør det ikke det?)
Evt om en får fradragsført nytt pipebeslag og ting rundt nytt pipeløp?

- Utskiftning av vinduer som er punkterte, er dette vedlikehold? Eller kreves det at det spesifikt må ikke må oppgraders med flere lag glass etc? å få tak i vinduer med 1970 standard ansees som vanskelig om ikke en vil sette inn brukte vinduer. 

Kom gjerne med innspill hva dere har fått godkjent som vedlikeholdskostnader ved utleie boligen deres.

PS: mins å huske å ha lest noe om hvor lenge boligen må ha vært utleid før en får lov å fradragsføre vedlikehold. Men finner det ikke spesifikt i skatteetatens sine sider. Noen som kan bekrefte avkrefte dette?
Jeg er litt nærvøs at jeg må la jobbingen ligge brakk frem til 2022 om jeg ikke klarer å leie ut huset i løpet av påkostningsåret...

TSt
   #1
 9 670     0
Når en kjøper noe som er dårlig så er jeg redd at en kan få beskjed om at det meste er oppgradering. Det er jo fordi verdien er satt ut i fra at huset er dårlig. Men har en hatt OK panel ute og senere må bytte denne så er det ikke oppgradering men hvis en som sagt har kjøpt dårlig panel så tror jeg dette vil kunne bli regnet som dette.

Når en senere skal bringe huset tilbake til den stand det har blitt etter oppgradering så blir det vedlikehold igjen.
   #2
 4 656     Akershus     0
Ville bare ført det opp jeg. Det verste du kan få er et nei! Har pusset opp mye i forbindelse med utleie, har aldri fått reaksjoner på noe av det jeg har satt opp...

Cluet her er vel å ikke spørre noen, bare gjøre det.

.Thag
Signatur
TSt
   #3
 9 670     0
Men det er ikke sikkert at det er like automatisk når en ikke har noen inntekter før en krever fradragene.
   #4
 4 656     Akershus     0
Om dette er gjort i forkant av utleie, med utleie som bakteppe og det er gjort i samme regnskapsår ser jeg ingen problemer med det.

Alt summeres opp når sjølmeldinga skal gjøres opp, og da har du vel noen inntekter?

.Thag
Signatur
TSt
   #5
 9 670     0
Problemet er som sagt at alt er oppgradering siden det er kjøpt med dårlig standard.   Så en skal ikke få dette men en kan være heldig at de aksepterer dette.  Jeg kjøpte leilighet der ikke leieboer var sagt opp så vi måtte leie den ut i 3 mnd før jeg kunne bruke den. Siden dette var på slutten av året kunne en ikke få dette skattefritt.  Da ble det etterlyst oppgave for utleie neste år men alt var OK når de fikk forklaring.  Så de kan nok følge med.  Men når varmtvannsbeholder gikk i de 3mnd  kunne vi før den i fradrag på de 3 mnd leie.  Men da hadde vi kjøpt en som i utgangspunktet virket.