262    11    0  

Ekspansjonskar monteringsretning?

 36     0
Hei,
er i ferd med å få sluttført en installasjon av nytt varmesystem hjemme. Det er et luft-vann system. 
En kompis sier ekspansjonskaret er montert feil vei og at luft vil samles og det vil tære på stål og gummimembran. 
Firmaet som installerer hevder deres ekspansjonskar kan monteres i alle retninger. Noen som har peiling?

Det er heller ikke montert avstengning eller avtapping for ekspansjonskaret. Er dette forskriftsmessig?

Ekspansjonskar monteringsretning? - 5ACB8392-6DF9-43D2-86C8-B79E61355187.jpeg - BravoFox

   #1
 1 654     Trondheim     0
Firmaet som installerer hevder deres ekspansjonskar kan monteres i alle retninger.


Det er vel normalt at montøren skal kunne dokumentere at installasjon er gjort korrekt - hvor korrekt defineres av leverandørenes anvisninger og/eller datablad fra byggforsk.

Du burde altså kunne be dem om å vise deg installasjonsveiledningen fra leverandøren (eller søk den opp selv om du vet merke og modell).
Signatur
   #2
 1 266     0
Hei,
Jeg kan ikke se at det er noe problem med den veien karet er plassert. Du kan for sikrehetsskyld kontakte leverandøren å høre om de har noen innvendinger mot dette. Derimot er det et krav om stengeventil eller serviceventil før tanken. Her er et utdrag fra rørhåndboka :
Det skal alltid monteres stengeventil eller serviceventil på ekspansjonsledningen ved anslutningen til karet.
  (trådstarter)
   #3
 36     0
Takk for kjappe svar. Jeg skal søke etter databladet. Stusset over at det ikke var ventil foran ekspansjonskaret. Jeg er ufaglært, hva er konsekvensene av at det ikke er stengeventil eller avtapping? Legger ved et nærbilde av tanken som viser type.
Ekspansjonskar monteringsretning? - 58EAA386-A9B4-447C-B823-ECF68283EF29.jpeg - BravoFox
   #4
 19 629     Akershus     0
Om en googler ekspansjonskar, så ser en at de fleste små henger, de større står på gulvet. Det er nærliggende å tro at retningen er uten betydning for korrosjon.
Mhp luft, så må en se på rørføringen. Her ser det ut til at røret går ned i en bøy før det går opp i karet. Det kan føre til at luft i røret skyves inn i karet ved oppstart, men det er jo ikke så store volumet. Deretter er det spørsmål om karet fanger luft når vannet sirkulerer i resten av systemet. Mest vanlig er at karet henger i en konsoll med luftepotte på toppen. Mints å passe på.
Normalt skal fortrykket sjekkes en gang i året. Da stenges karet fra resten av anlegget, eller hele anlegget må tappes ned, da ber du om korrosjon ved oppfylling med nytt oksygenrikt kjelevann. Deretter må vanntrykket i karet avlastes, enten ved at karet tas ned eller at det er montert en tappeventil. Serviceventil er en automatisk ventil montert i halsen på karet. Ser ut som en rørkobling. Den gjør at anlegget stenges automatisk når en skrur ned karet.

Signatur
  (trådstarter)
   #5
 36     0
Takk for utfyllende svar. Leser deg dithen at det er mere arbeid og større mulighet for korrosjon dersom det ikke er stengeventil. Klarer ikke å finne serviceventil ved karet.
Montøren kommer tilbake i ettermiddag for å ferdigstille anlegget, jeg skal be om at det settes opp ventil ved tilkoblingen av ekspansjonskaret.
Ekspansjonskar monteringsretning? - 0CB0FEC3-E09A-4FAB-86BE-CBA616D8CF60.jpeg - BravoFox
  (trådstarter)
   #6
 36     0
Sendte epost til sgp / Armatec i Asker for å høre hva de mener om monteringsretning for utstyret de selger.
  (trådstarter)
   #7
 36     0
Fikk svar fra sgp, positivt at de er kjappe med å svare på henvendelser. Klipt inn svaret deres. I FDVen jeg fikk tilsendt står det at serviceventil monteres. Kan jeg kreve dette at montøren?

Det stemmer at karet kan monteres i flere retninger. I de større karene er jo anslutningen faktisk i bunnen av karet (se bilde under).
Den eneste grunnen jeg kan se for meg for ikke å installere karet med anslutningen ned er at det blir mye søl dersom du ikke har serviceventil.

Vi anbefaler å installere serviceventil rett før karet. Under ser du produktnr. osv på ventilen vi normalt tilbyr som tilbehør til DE 8. Dette er en stengeventil med avtappingskran på siden mot ekspansjonskaret.

Produktnr. 212265585000 Serviceventil 3/4'' med hurtigkobling NRFnr:8400814

Vedlagt er FDV til DE 8.

   #8
 19 629     Akershus     0
Høres ut til at en serviceventil med avtapping nær karet er tingen her.
Korrosjon tror jeg du kan se bort fra.

Karet skal testes med jevne mellomrom, én gang pr år er anbefalt. Dvs stenge av, tappe ut alt vann i karet og tilføre trykkluft (bilpumpe med manometer) på toppen. Trykket skal være ca laveste driftstrykk på anlegget målt i samme rom som karet (i.e. samme høyde) minus ca 0,2 bar. Med denne innstillingen vil ekspansjonskaret være «størst mulig . Dvs har plass til mest mulig vann ved høy temperatur og trykk i anlegget. Ta gjerne og vent litt etter luftfyllig og test trykket for å være sikker på at blæra er hel. (Dette er enklere med hengende kar, en trykker på bilventilen et kort øyeblikk før service. Kommer det vann, er det hull på blæra.)
Signatur
   #9
 1 654     Trondheim     0

Normalt skal fortrykket sjekkes en gang i året. Da stenges karet fra resten av anlegget, eller hele anlegget må tappes ned, da ber du om korrosjon ved oppfylling med nytt oksygenrikt kjelevann. Deretter må vanntrykket i karet avlastes

O
Hvor står det at dette skal gjøres hvert år?
Det høres omfattende ut - gitt at alt fungerer og anlegget har riktig trykk.
Signatur