#11
 19 525     Akershus     0
Normalt skal fortrykket sjekkes en gang i året. Da stenges karet fra resten av anlegget, eller hele anlegget må tappes ned, da ber du om korrosjon ved oppfylling med nytt oksygenrikt kjelevann. Deretter må vanntrykket i karet avlastes

O
Hvor står det at dette skal gjøres hvert år?
Det høres omfattende ut - gitt at alt fungerer og anlegget har riktig trykk.

Se posten over. Det er derfor det er greit med en løsning som er enkel å betjene. Hensikten er todelt: sjekke at membranen er hel og sjekke at ikke luft er sluppet ut. Hvis en tar seg bryet med å bruke nitrogen, vil en trolig få lengre serviceintervaller.

Å sjekke for vann som nevnt over, forutsetter hengende kar.
Signatur