153    3    0  

Hva er denne gamle "koblingen" bak vanninntaket?

 15     0
Jeg skal legge rør i rør i et hus fra 1969 og har begynt å spekulere i å sette foran en tilbakeslagsventil, trykkreduksjonsventil og ekspansjonskar. 

Har dog denne merkelige saken etter vanninntaket som jeg ikke forstår helt hva er. Kan dette være en gammel trykkreduksjonsventil? Er det noen som har hatt erfaring med liknende? 

Om dette er en gammel trykkreduksjonsventil: Er det et problem å montere dobbelt?

Vi har en kran på badet som er sensorstyrt som av og til tapper ut litt vann av seg selv. Kan det være vanntrykket som er for høyt for den? Har jeg en gammel trykkreduksjonsventilen som er gåen?

Hva er denne gamle "koblingen" bak vanninntaket? - DSC_0713.JPG - Mysjkin
Signatur

   #1
 764     Bærum     0
Hei, dette ser ut som en trykkreduksjonsventil. Hvis du monterer dobbelt får du naturligvis ikke høyere trykk enn denne. Dessuten gir den økt sannsynlighet for lekkasje og trøbbel med trykket i røret.
Signatur
   #2
 20 566     Akershus     0
Dersom dette er en «trykkreduksjonsventil  og du i dag har vvb uten ekspansjonskar, vil trykket stige til sikkerhetsventilen på vvb blåser ved ca 9 bar, eller det blåser et annet sted, eller «det drypper i toalettet . En trykkreduksjonsventil vil funksjonere som en tilbakeslagsventil og regulerer ikke trykket, barer begrenser det mens det tappes.

Hvis du likevel skal gjøre endringer ville jeg fjernet denne, montert vannstopp, ev «trykkreduksjonsventil  og gjort klart for vannmåler. Ekspansjonskar i vvb eller på egnet sted. Husk at det kan være en fordel med serviceventil(er) på ekspansjonskar. Trykket bør kontrolleres fra tid til annen. 
Signatur
   #3
 71     0
Det er en gammel trykkreduksjonsventil, bare å få byttet ut. Hos meg reduserte en slik trykket lavere og lavere til det til slutt så vidt kom vann uten at den kunne justeres. De har ikke ubegrenset levetid disse.