#71
 7     0
20 til tilførsel
16 til dusj, badekar, bereder, utekran
12 til resten
Ikke bland rørsystemene!!
Vær klar over at alle dere som legger rør i rør selv spiller russisk rullett med verdien på huset og forsikringen. Blir det vannlelkasje får dere nada igjen på forsikringen og har dere ikke dokumentasjon på utført arbeid av bedrift, får badet verdi kr 0 av takstmann ved evt salg av hus/leilighet.
-Rørlegger

Hvor står det at rørarbeidet skal være gjort av rørlegger?
Det skal være fagmessig utført. Det kan flere gjøre.

20 til tilførsel
16 til dusj, badekar, bereder, utekran
12 til resten
Ikke bland rørsystemene!!
Vær klar over at alle dere som legger rør i rør selv spiller russisk rullett med verdien på huset og forsikringen. Blir det vannlelkasje får dere nada igjen på forsikringen og har dere ikke dokumentasjon på utført arbeid av bedrift, får badet verdi kr 0 av takstmann ved evt salg av hus/leilighet.
-Rørlegger

Hvor står det at rørarbeidet skal være gjort av rørlegger?
Det skal være fagmessig utført. Det kan flere gjøre.

Dette vet jeg, for jeg er rørlegger selv! Det har med godkjenning av arbeidet. Alle lan sette opp en lettvegg og dt kreves ingen godkjenninger til. Men elektrisk og rørarbeid må godkjennes, ellers dekker forsikringen ingenting

   #73
 222     4
20 til tilførsel
16 til dusj, badekar, bereder, utekran
12 til resten
Ikke bland rørsystemene!!
Vær klar over at alle dere som legger rør i rør selv spiller russisk rullett med verdien på huset og forsikringen. Blir det vannlelkasje får dere nada igjen på forsikringen og har dere ikke dokumentasjon på utført arbeid av bedrift, får badet verdi kr 0 av takstmann ved evt salg av hus/leilighet.
-Rørlegger

Hvor står det at rørarbeidet skal være gjort av rørlegger?
Det skal være fagmessig utført. Det kan flere gjøre.

20 til tilførsel
16 til dusj, badekar, bereder, utekran
12 til resten
Ikke bland rørsystemene!!
Vær klar over at alle dere som legger rør i rør selv spiller russisk rullett med verdien på huset og forsikringen. Blir det vannlelkasje får dere nada igjen på forsikringen og har dere ikke dokumentasjon på utført arbeid av bedrift, får badet verdi kr 0 av takstmann ved evt salg av hus/leilighet.
-Rørlegger

Hvor står det at rørarbeidet skal være gjort av rørlegger?
Det skal være fagmessig utført. Det kan flere gjøre.

Dette vet jeg, for jeg er rørlegger selv! Det har med godkjenning av arbeidet. Alle lan sette opp en lettvegg og dt kreves ingen godkjenninger til. Men elektrisk og rørarbeid må godkjennes, ellers dekker forsikringen ingenting

Tull - igjen årsakssammenheng.
La meg sitere en generell tilbakemelding fra IF:
Dersom utførende er privatperson må vedkommende ha vært grovt uaktsom dersom erstatningen blir redusert helt eller delvis. Hva som er grovt uaktsom må vurderes i det enkelte tilfelle og kan ikke generaliseres.

Her poengterer jeg igjen - Fagmessig utført.
Følg monteringsveiledningen og les det som finnes av veiledninger rundt dette.
Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett faglærte som slurver med arbeidet de gjør.
I rir sammenheng:
Feste rir med patentbånd.
Utført av faglærte arbeidere, likevel feil.
Ikke bruk av spikeravviser ved gjennomføring av stender.

Jeg mener ikke at alle som driver med dette selv burde gjøre det, men selv har jeg poengtert slikt slurv ved mange yrkesgrupper. “Det er sånn vi pleier å gjøre det, det er bra nok” - godt mulig, men ikke iht leverandøren anvisning og ikke fagmessig utført.

Det er forskjell på rørlegger og elektrikerarbeid.
Elektrikerarbeid - Noen kan dø.
Rørleggerarbeid - Du får litt(mye) vann rundtomkring  om du gjør noe feil.
   #74
 1 512     Akershus     1
12mm til Varmtvannsuttak på blandebatterier, 16 til dusj og badekar. Jeg har dog forgrenet til VVB og utekran ved inntaket før det går 20mm til fordelingsskap.
   #75
 1 480     0
Hei,
Alle systemene er av bra kvalitet. Forskjellen er rør dimensjon, komponenter, feste anordninger og verktøy.
Til dere som legger dette selv. Jeg forventer da at dere informerer dette ved videre salg.
   #76
 2 978     Vestlandet     0
Om badet er renovert for meir enn 5 år sidan, har det då noko praktisk betydning om det er gjort sjølv? Ansvaret til røyrleggjar gjeld vel kun 5 år?

Det er vel uansett straffbart å lyga på eigenerklæringa?

Ettersom eg fann ut at ein nabo punga ut 250k for røyranlegget i huset (ingen vassboren varme e.l.), samt at det ikkje finst noko reglar som seier private ikkje kan gjera røyrarbeidet sjølv, har eg planar om å gjera alt sjølv. Dog har eg ingen planar om å selja bustaden.

Signatur
   #77
 1 480     0
Om badet er renovert for meir enn 5 år sidan, har det då noko praktisk betydning om det er gjort sjølv? Ansvaret til røyrleggjar gjeld vel kun 5 år?

Det er vel uansett straffbart å lyga på eigenerklæringa?

Ettersom eg fann ut at ein nabo punga ut 250k for røyranlegget i huset (ingen vassboren varme e.l.), samt at det ikkje finst noko reglar som seier private ikkje kan gjera røyrarbeidet sjølv, har eg planar om å gjera alt sjølv. Dog har eg ingen planar om å selja bustaden.


Ved grove feil og mangler, kan en få erstatningskrav selv om det har gått fem år (reklamasjonstiden)

   #78
 3 474     0
Hei,
Alle systemene er av bra kvalitet. Forskjellen er rør dimensjon, komponenter, feste anordninger og verktøy.
Til dere som legger dette selv. Jeg forventer da at dere informerer dette ved videre salg.


Er ikke dette innenfor kjøpers undersøkelsesplikt - selv hvor latterlig det må virke?

Kjøper har jo et selvstendig ansvar for å på peke at det mangler dokumentasjon på at arbeidet er gjort av faglærte (når kjøper ikke opplyser om hvem som har gjort det) og ikke minst påpeke faglige feil om mangler (loven forutsetter jo at man har med seg eksperter på strøm, vann og tømrerarbeider på visning selvsagt).
   #79
 2 268     Sørlandet     0
Om selger har utfylt egenerklæringskjemeat er det ett eget punkt om ufaglært arbeidskraft på rør og våtrom...

Har selger svart ja på dette har han oppøyst har han svart nei er selger villedende..
   #80
 2 978     Vestlandet     1
Eg solgte bustad i år, og fylde derfor ut skjema. Der er det avkryssing på om arbeid på bad/våtrom, elektrisk og stort sett det meste ana er utført av firma, og kven.

Dette er særs greit for både kjøpar og seljar. Eg opplyste t.d. om alt arbeid eg hadde utført sjølv munnleg OG i skjema, slik at kjøpar er klar over at han ikkje har garanti, og då kan vurdera kor mykje han/ho er villig til å betala utifrå det. Eg har og skriftleg dokumentasjon som seljar på at eg har opplyst om kva arbeid som er utført, av kven og evt. feil eller manglar ved bustaden. Takstrapport eller teknisk tilstandsrapport er derimot ikkje verd papiret det er printa på, verken for kjøpar eller seljar.

Om eg gjer røyrarbeidet sjølv og i framtida vel å selja bustaden, uroar det meg ikkje stort om takstmann set verdien av badet til 0kr. Eller gir det TG2. Å setja vekk bygging av eit bad kostar 300 000kr? Kva kostar det å gjera det sjølv, 100 000kr? Om så, har ein spart 200 000kr. Eg tvilar på bustadsverdien stig tilsvarande om ein har hatt røyrleggjarar og andre til å gjera jobben 5 år tidlegare.

Forsikringsselskapa har ulik praksis på om dei krev "fagmessig utført" eller "utført av ansvarleg føretak". Fagmessig utført kan dei fleste gjera sjølv.

Over til det tråden handlar om:
Er den Sanipex-kofferten alt ein treng (i tillegg til røyr, koplingar o.l. delar) for å leggja opp Sanipex sjølv?
Eg trur ein slik koffert skal vera lettseld etterpå, utifrå kva folk tar i leigepris for denne på finn.no.
Signatur