354    16    0  

Utvendig stoppekran, Trondheim

 16     0
Skal man alltid ha utvendig stoppekran? Jeg kan ikke se av vi har dette noe sted så jeg spurte kommunen om kart og rørleggermeldinger. Kartet viser bare stikkledning fra hovedledning:

Utvendig stoppekran, Trondheim - Annotation 2020-02-13 114559.png - ketiljo


Vannledning er fornyet i 1978 med 1" kobber med kommentar "ny vannavst legges fra anboringsklave med st.kr fram til hovedstoppekr i kjeller".

Det kan virke som utvendig stoppekran befinner seg på tilboblingen ute i gata eller har jeg missforstått noe her?

Hva er levetiden på slike kobberør?

TDJ
   #1
 1 614     Asker      0
Betyr ikke "anboringsklave med st.kr" med "stopp-kran" ..?!
Mao sier 1978-teksten at TS har utvendig stopp-kran.

Tror ikke anboringen legges midt i gata, oftere ca ved f.eks. tomtegrense.
Også ganske vanlig (dessverre) at rør og pinne som fører ned til anboringen "forsvinner" med tiden....
Hos (fra 1972) står rør og pinne fortsatt, MEN i ca 30 graders vinkel fra horisontalen pga av en støttemur som har flyttet på seg gjennom mange harde vintre..
Tør overhodet ikke å prøve å stenge, enten ryker hele greia eller så kan den aldri åpnes igjen Blush.
Har plastrør fra anboring og inn til stoppekran i kjeller så antar fortsatt noen år igjen før det ryker...
Nabo (rørlegger) sa at vi kunne være glade for plastikken, hadde det vært kobber så ville de røket for lenge siden. Kommunen har snakket i mange år om rehabilitering av VA i området, så håpet er at det holder fram til da og man IKKE trenger å benytte stoppe-kranen... 
Signatur
   #2
 2 688     I huset mitt     0
Ref levetid på utvendige vannrør, så er det galvaniserte rør (MGA på kommunale tegninger) som korroderer seg selv tett/lekk og man bør være obs på dette.Wink
  (trådstarter)
   #3
 16     0
Tolket det også slik at det var utvendig stoppekran. Men er ikke anboring der stikkledningen er koblet til hovedledningen?
   #4
 2 688     I huset mitt     0
Anboring er ute i gata ved tilkoblingspunkt ja. Stoppekrana di er nok ikke der.....
Tomtegrense (hvis nybygg) eller annet passende sted innpå tomta finnes nok stoppekrana.

Skudd i blinde: Har du sjekka utvendig på huset/på kledning/under kledning om du er så heldig og har en markering av stoppekran? Kan være et lite merke som indikere nettop kran og retningen til den.
  (trådstarter)
   #5
 16     0
Ingen merker på veggen.

Terrenget mellom huset og veien er ca 1 m lavere (enn veien). Her er det et bredt blomsterbed med en støttemur slik at det "trapper ned" fra veien. Det kan jo tenkes at stoppekranen er oppi bedet. Men jeg har spavendt ganske dypt oppi der uten å finne noe. Skal prøve å grave litt mellom huset og bedet og se om det kan være noe der. Ikke at jeg har tenkt å skru noe på den, men det kan være greit å vite hvor den er i fall det skjer noe inne. 

Skissen viser ingen plassering av kran dessverre
Utvendig stoppekran, Trondheim - skisse.jpg - ketiljo

   #6
 2 688     I huset mitt     0
Siden det er lagt kobber helt inn til innvendig stoppekran iht merknad, så vil man kunne anta at vannrøret i kjeller kan sees/innvendig stoppekran er montert i nærheten til vegg ut imot gata der man regne anboring?
-Ev se om man ser spor av arbeide innvendig med rør i gulvet fra 1978, sånn at man er 100% sikker på at man leiter på rett siden av huset. Wink
HSt
   #7
 26 514     Lillestrøm kommune     0
Er det ikke som på Jessheim at husene er koblet til ventiltrær i felles kum. Anboring menes jo tilkobling på eksisterende rør.

Ellers : spør alltid om hvor krana er når du overtar et hus, hos meg er kran under en helle ved kantstein ut mot veien, drenskum var under den brune belegningssteinen på gårsplassen (resten av steinen er grå)

   #8
 1 332     0
Hei,
Kobber har an antatt levetid på 50 år. Ut ifra teksten fra kommunen, tyder jeg den slik at du har en ventil på anboringsklammeret som er normalt,og ingen bakkekran på egen tomt.
Hvorfor, vet jeg ikke. Det er ikke normalt. Hst : Ullensaker har i noen år praktisert samlekum løsning. Dette ønsker de på nye byggefelt, men er ikke alltid en enkel løsning ved eksiterende byggefelt.
TSt
   #9
 7 663     0
I veien der jeg bor har de montert samlekummer sist høst men så ingen nye abonnent rør så forsto ikke hvordan de har tenkt dette. Det er store kummer med noen voldsomt store blå ventiltrær med mange utløp. Men når veien etterpå blir asfaltert forstår jeg ikke dette.

Når en har funnet så detaljert tegning hos TS kan jeg ikke forstå at det er noen kran.
   #10
 1 332     0
I veien der jeg bor har de montert samlekummer sist høst men så ingen nye abonnent rør så forsto ikke hvordan de har tenkt dette. Det er store kummer med noen voldsomt store blå ventiltrær med mange utløp. Men når veien etterpå blir asfaltert forstår jeg ikke dette.

Når en har funnet så detaljert tegning hos TS kan jeg ikke forstå at det er noen kran.

Mulig de har lagt varerør frem til kummen i påvente av nye tilknytninger.