TSt
   #11
 8 349     0
Ja begge tingene med avløpsslangen må endres på. Det må være slangeklemme. En kan også få hevert virkning ut av maskinen hvis slangen ikke er høyt nok opp på veien til koblingen.