#892
 126     Haugesund     1
Sikringsskapet er ikke kommet enda, de driver fortsatt med å trekke rør rundtomkring.
KE
   #893
 3,674     Hordaland     1
Håper for din del at de ikke har tenkt til å montere piller rundt om i hele huset!
KNX hører hjemme i sikringskapet.
   #894
 231     oslo     1
Jeg ser ihvertfall at siste bilde, så vil du ikke klare å styre de tre stikkontaktene i på veggen bak de avlange pappesker, med knx. Kort fortalt, må du ha en ledning fra sikringsskap til hver stikkontakt som skal styres. Du kan vel ha noen stikkontaktpunkter i serie når det gjelder trekkerør, og ha flere ledninger i et rør, men er begrenset hvor mange ledninger det er mulig å trekke i et 16mm rør. Spesielt 2,5m2

Det er litt vanskelig å se nøyaktig hvordan elektriker har tenkt ut i fra bildene. Jeg er heller ikke noe fagmann på dette.

Men det er som KE sier, i utgangspunktet er KNX stjerne struktur fra sikringsskap til alle punkter (lysgrupper eller stikkontakter) som skal styres.

For å "jukse" litt så kan faste lyspunkter/grupper (som downlights) ha veggbokser som fordelingspunkt. Det vil si at du trekker dedikert rør fra sikringsskap til veggbokser der du tenker at bryteren for lys skal være. Og fra denne veggboksen trekker du videre til lysene. Det er vel lov å bruke 1,5m2 ledning til faste innstallasjoner. Du får en del 1,5m2 ledning i et 16mm rør.

Det jeg ville ha gjort for å forsikre meg om at elektriker har gjort dette riktig, er å tenke slik:
Går det et dedikert rør fra sikringsskap til hvert punkt (lys eller stikkontakt) jeg vil styre? Hvis ikke, klarer jeg uten problemer å få en dedikert ledning via via, til punktet?
Går det et dedikert rør fra sikringsskap til alle lysbryterboker, enten direkte fra skapet eller i en serie? Det vil si, klarer jeg å trekke en buskabel til alle bryterbokser, enten direkte fra sikringsskap eller via en annen veggboks? (skjøtet via en veggboks).
   #895
 231     oslo     0
Trenger litt bistand med programmering av en bryter:
Jeg har en scene knapp som slår av alt lys. Den er programmert til function switching og OFF på kommando press.
Så har jeg en knapp som styrer "smålys" som er function switching med TOGGLE. Altså samme knapp av og på og ikke "Rocker" som Gira kaller det. Greia er at hvis jeg har smålys på, og bruker scene knappen for å slå alt lys av, små må jeg trykke to ganger på TOGGLE knappen for å slå på smålys igjen. Fordi neste gang man trykker på knappen smålys, skal den jo slå lys av, og ikke på.

Så jeg trenger hjelp og forklaring på hvordan jeg kan programmere en toggle bryter til å slå jeg på, når den ser at lyset er av, og slå seg av når den ser at lyset er på.
   #896
 23     0
Trenger litt bistand med programmering av en bryter:
Jeg har en scene knapp som slår av alt lys. Den er programmert til function switching og OFF på kommando press.
Så har jeg en knapp som styrer "smålys" som er function switching med TOGGLE. Altså samme knapp av og på og ikke "Rocker" som Gira kaller det. Greia er at hvis jeg har smålys på, og bruker scene knappen for å slå alt lys av, små må jeg trykke to ganger på TOGGLE knappen for å slå på smålys igjen. Fordi neste gang man trykker på knappen smålys, skal den jo slå lys av, og ikke på.

Så jeg trenger hjelp og forklaring på hvordan jeg kan programmere en toggle bryter til å slå jeg på, når den ser at lyset er av, og slå seg av når den ser at lyset er på.


Hei kjekk.

For å få toggle funksjon til å virke rett, må du ha en status gruppeadresse fra smålys. Denne gr.adresse må du linke fra status objekt på utgang/dimmer og legge den som gr.adresse to på toggle objekt på bryter.
Dette sørger for at toggle vet status, slik at den veksler til motsatt funksjon.
Status objekt tilbakemeldingen sørger for at hvis lys styres av andre brytere, så vil du oppdatere status på toggle brytere.