#3451
 1 126     Skedsmo     0
SHC 2.4.3 er ute. Sakset fra releasenotes:

Hotfix 3: Eaton-SHC-7.5-2.4.3
SHC-2650 Improved handling of floor protection with one-channel heating actuator

The xComfort Smart Home Controller App version 2.3.1.291 with FCM support is available in Google play (Android).

Before the update: It is strongly recommended to perform backup of SHC configuration, history files and also MRF project and store these files safely before proceeding with system update. SHC 2.4.3 configuration file can’t be used for SHC versions older than 2.3.

Changes to system behavior:
Android notifications: Google Cloud Messaging (GCM) was replaced by Firebase Cloud Messaging (FCM). If you want to receive notifications, please update your xComfort Android app. The new app works for versions of Android 5 and higher.

Signatur

   #3452
 14     Fredrikstad     0
Er i gang med å oppdatere SW på mine ny innkjøpte Room Controllere. Under innlastningen av ny software på den ene RCTen fikk minstemann dratt ut ledning. Nå får jeg ikke oppdatert softwaren på nytt. Har noen erfaring med hva jeg gjør nå?