235    1    0  

Hurdal økolandsby og hva har skjedd i det siste


   #1
 214     0
Jeg er ikke det minste overrasket. Lite, om i det hele tatt noe, av det ENOVA pusher er økonomisk lønnsomt. Men det er som det blir sagt: med tilstrekkelig dårskapsstøtte kan man få selv den klokeste til å begå dumme ting.
Kunne man lagt ned hele ENOVA og sendt de arbeidsledige ut i nyttig arbeid, som for eksempel å hogge ved til boliger som (fortsatt) kan bruke slikt, ville det hjulpet noe.
Signatur