127    7    0  

Knx - Programmere bryter med timer

 191     oslo     0
Jeg trenger litt starthjelp til å få programmert en bryter som går på i et antall minutter, for så å slå seg av.

Detaljer:
Jeg har koblet en stikkontakt på kjøkkenet til en MDT Switch Actuator. Jeg ønsker å programmere en bryter til å slå av og på denne stikkontakten. (Det er har jeg gjort). Videre ønsker jeg at stikkontakten skal være på i f.eks. 10 minutter, før den slår seg av.

Jeg har ingen logikk moduler. Kun MDT Switch Actuator, Gira 3-kanal tastebryter og ETS.. Trenger jeg logikk for å få til dette?

KE
   #1
 2 303     Hordaland     0
De fleste switch actuatorer har denne typen logikk innebygget, hvis du kommer med modellnummeret er det lettere å sjekke dens funksjoner. Har du lastet den inn i ETS kan du se om du finner noe der.
  (trådstarter)
   #2
 191     oslo     0
Beste hadde vært om noe var innebygd ja.
Modell: AKI-1216.03
KE
   #3
 2 303     Hordaland     0
Du har innebygget logikk for dette i den aktuatoren så da sender du bare on off signal til bryteren og velger at den skal automatisk slå seg av etter valgt tid. Pass på å få sendt status tilbake til bryteren.

På kjøkkenbenken min har jeg lignende funksjon der jeg må trykke på en knapp for å få strøm på stikkontakten. For hvert trykk får jeg strøm 1 time. Da kan jeg eksempelvis få samme funksjonen fra soverommet om nødvendig.
  (trådstarter)
   #4
 191     oslo     0
@KE - takk. Fint å vite at aktuatoren har muligheten innebygd. Jeg forstår prinsippet her. Feedback er vel essensielt for denne funksjonen, forstår jeg deg riktig, da bryter og aktuatoren samhandler om dette?
KE
   #5
 2 303     Hordaland     0
Feedback brukes hvis bryteren trenger å vite statusen, for eksempel om du vil ha lys i bryter som viser status eller om du vil toogle fra flere brytere og vil sørge for at den gir on når den skal og off når den skal. Må vite om andre brytere har endret tilstanden.
  (trådstarter)
   #6
 191     oslo     0
Jeg har nå programmert aktuatoren og tastesensor til at stikkontakt går av etter 900s. Det fungerer bra.
Jeg har definert en knapp på tastesensor som slår PÅ og AV kanalen i ett trykk med forsinkelse på AV på 900s.

Akturatoren har slikt oppsett:

Knx - Programmere bryter med timer - 57d5560c240d42e1ab854884aa74684b.png - kjekk


Og tastesensor slik:
Knx - Programmere bryter med timer - 7729775df2584932bc18913c17c86115.png - kjekk

I en forlengelse av dette, så ser jeg at alle senere brytere jeg definerer opp som sender et OFF telegram til aktuatoren og kanalen, vil den starte Off Delay nedtelling på nytt. Altså ikke slå av stikkontakten umiddelbart.

Gitt at jeg ønsker et "Forlat Huset" knapp, som slår av alt lys og samtidig stenger stikkontakt umiddelbart. Hvordan blir dette?
KE
   #7
 2 303     Hordaland     0
Du skal ikke sende OFF telegram når du slipper knappen med mindre du ønsker å stå der å holde den inne.
Se heller om du kan sette knappen opp til å ha dobbel funksjon der du har "trykk-og-hold" for å aktivere den andre funksjonen.

Jeg har satt opp terrassevarmeren på den måten, jeg må holde knappen inne for å aktivere den x-antall timer, ett enkelt trykk slår av varmeren. Dette for å unngå at noen slår den på ved en feil. Jeg synes også at det er fint når led lampen på bryteren blinker når noe som vanligvis ikke skal stå på er slått på. Da blir en raskere oppmerksom på at noe er satt i gang.
Du kan gjerne sette knappen opp til å toogle slik at den sender on og off annenhver gang, men da ville jeg også sendt status tilbake til knappen så den vet om den skal sende on eller off neste gang.