#11
 5 513     0
Jeg startet med z-wave, men oppdaget fort at det har sine fordeler å kunne bruke ulike protokoller for ulike typer utstyr. F.eks rene sensorer trenger ikke være z-wave, så tenk fleksibilitet når dere velger.

   #12
 3     0
Er selvsagt åpen for å bruke en sentral med støtte for flere protokoller, men når alle sensorene og bryterne skal installeres så må jeg ha en standard som jeg tror kan overleve noen år:) hvilke andre standarder tenker du på psv021?
   #13
 5 513     0
Jeg bruker 433 Mhz til de fleste sensorer etc. De finnes i et stort utvalg, og er typisk billigere enn z-wave. Trådløse temperaturmålere fra Clas O. og andre steder, f.eks. En god del værstasjoner bruker 433 Mhz, det samme gjør f.eks Somfy (rullegardiner, persienner, etc).

Bruker wi-fi til en del ting også.

Utfordringen når man får mange protokoller som blandes sammen er at man blir avhengig av en sentral som må være oppe hele tiden. Med bare z-wave kan komponenter snakke direkte sammen (assosiasjoner).
   #14
 2 823     0
"Utfordringen når man får mange protokoller som blandes sammen er at man blir avhengig av en sentral som må være oppe hele tiden."

Hypp, hypp, kjepphesten min... Smile :

Jeg satt i helga og gjorde den siste oppryddingen i arkitekturen for mitt framtidige varmesystem - antagelig vil noen studenter til å ta mesterbrevet sitt på analyse og styring av koordinering av varmepumpe og golvkretser og jordsløyfe og solpaneler og dagtank med VV-bereder og... Proffen jeg tok kontakt med mente at det absolutt var utfordringer der.

Etter oppryddingen ender jeg opp med ti "lokale" styringspunkter (i praksis: ventiler) der beslutningen gjøres lokalt, stort sett ut fra en temperatur-differanse, et par steder også absolutt temperatur. Det vil være mulig å overstyre den lokale logikken, og i en liten håndfull identifisere situasjoner er der meningsylt. I to spesielle unntakssituasjoner kan et kontrollpunkt overstyre et annet.

I all hovedsak er den store frykten: Hva om en sentral styreenhet går amok og overstyrer i hytt og pine? Jeg leter med lys og lykte etter hvorfor den lokale logikken skulle overstyrer, hvordan det kan gjøres bedre, men jeg finner ikke mer enn den lille håndfullen. Noen steder må den lokale logikke absolutt ikke overstyres - det kunne føre til overoppheting eller frostskader.

Egentlig har jeg lyst til å ta bort overstyringsmuligheten i de fleste punktene - kun la det stå igjen sensorer. Så kan all den fancy logikken få lov til å fyre av en alarm hvis den mener at den lokale logikken tar fullstendig sprø beslutninger, så får vi se på det.

Sant nok: Det jeg ser på nå er er ikke et komplett automasjonssystem - det er begrenset til hvordan energi skal pumpes hit og dit for mest mulig optimal bruk av solfangere og for å gi VP best mulige arbeidsvilkår (og følgelig høyest mulig COP). Ut fra en tidligere skisse mente proffen at det var store nok styringsmessige utfordringer for en mester-kandiat, men nå lurer jeg på hvor de finnes.

Jeg skal følge samme grunnfilosofien på andre felter, som belysning og alarm: Lokal styring skal ta seg av det aller meste, gi mulighet for sentral overstyring, men absolutt ikke være avhengig av sentrale direktiver for hverdags-kontrollen. Den sentrale kontrollenheten skal kunne krasje uten at det skjer noen skade.

Når de andre viser fram sine fancy kurver og diagrammer og logger, skal jeg selvsagt også kunne stille opp med det - det er jo et sosialt krav Smile. Men det vil i hovedsak være logging av hva som har skjedd som resultat av distribuert kontroll, ikke etter påtrykk fra en sentral koordinator.
   #15
 5 513     3
OK. Uansett, det vil lønne seg å kunne håndtere flere protokoller. Det ser ikke ut som om hele verden samler seg rundt en felles standard i nærmeste fremtid, dessverre. Jeg setter pris på å kunne bruke z-wave til det meste, men andre protokoller der det er hensiktsmessig. I tillegg, når ulike produkter snakker ulike språk må man kunne tilpasse seg det.

Da lønner det seg å velge et styringssystem som gir fleksibilitet til det. Jeg bruker Homeseer, men andre systemer kan være bedre valg for TS og andre avhengig av behov, ønsker og forventninger.

At man er avhengig av en sentral enhet er ikke et problem med mindre man legger opp systemet sitt slik at noe kan gå alvorlig galt hvis sentralen er nede. Det handler om grunnleggende fornuft i hvordan man legger opp logikken. I praksis er det ikke noe problem.
   #17
 302     0
Har stor tro på at tingenes Internett (Iot) i kombinasjon med å samle sensordata i skyen der man kan applisere maskinlæring som leter etter mønstre og lærer seg hvordan man optimaliserer energiforbruk. Tenk bare på større lokaler med kjøl/frys osv. (butikker f.eks.) Energi er en av de store kost-områdene sammen med personale og husleie. Noen prosent effektivisering her blir mye penger.

Tror det er vrient å få til dette uten å samle data slik at man kan utnytte ressurs på tvers av flere kunder. Sikkerheten i Amazone, Azure, Google etc er nok mist like god som vi kan klare på egen hånd.
Signatur