#11
 1 015     Revetal     0
Siden tråden gjelder "beste platesolfanger" og det hovedsaklig er norske produsenter som dominerer markedet her, og også deltar her på forumet iblant, hadde det vært fint om disse snart kunne ha offentliggjort de tekniske dataene på virkningsgrad, varmeledningstap, varmestrålingstap, refleksjonstap etc

Synes det er forunderlig at både ASV, Aventa og Catch har "verdensledende patenter", mao funnet opp både hjulet og kruttet på nytt, men ikke engang kan oppgi de viktigste detaljene...

Skulle gjerne tilbudt norskprodusert utstyr som et alternativ der kun fasadeintegrerte platesolfangere er aktuellt, men da må de bevise at de faktisk produserer brukelig med varme også, slik samtlige andre europeiske produsenter er nødt til å gjøre for å få lov til å selge sine produkter.

Har ventet i spenning i over 5 år...
Signatur

HSt
   #12
 34 596     Lillestrøm kommune     0
Jeg har også etterlyst faktiske måledata for platesolfangerne.  Mulig at det er mere futt i våre BB medlemmer med vakuumrør og at vi dermed lettere får data fra brukere med dette, men sliter leverandørene med å få frem selvstendige referanse anlegg så er det jo en start om de hjelper en kunde eller 2 med å få praktiske måledata ut på markedet. Leverandørene bør da selvfølgelig flagge at de hjelper til, men det kan vi leve med. (Fra soldagene så har vi også fått demonstrert vakuumsolfangere med beskrivelse om gode varmebidrag fra feb/mars og ut oktober). Sertifisering som noen av de henviser til blir veldig teoretisk og vanskelig å overføre til praktiske forhold. 
   #13
 2 296     Trondheim     0

Jeg har også etterlyst faktiske måledata for platesolfangerne.  Mulig at det er mere futt i våre BB medlemmer med vakuumrør og at vi dermed lettere får data fra brukere med dette, men sliter leverandørene med å få frem selvstendige referanse anlegg så er det jo en start om de hjelper en kunde eller 2 med å få praktiske måledata ut på markedet. Leverandørene bør da selvfølgelig flagge at de hjelper til, men det kan vi leve med. (Fra soldagene så har vi også fått demonstrert vakuumsolfangere med beskrivelse om gode varmebidrag fra feb/mars og ut oktober). Sertifisering som noen av de henviser til blir veldig teoretisk og vanskelig å overføre til praktiske forhold.

Det er nesten så en kan mistenke ugler i mosen når det ikke finnes så mye som en konkret kWt fremlagt.
Slik sett ville et hvert tallmateriale fra et konkret anlegg ha vært et pluss. (Ikke teoretiske beregninger, men faktiske verdi)

Signatur
   #14
 1 015     Revetal     0
Realiteten er at det er i vakumrør futten ER, og godt nok til at det er verdt å snakke om. Det er langt flere installasjoner av platesolfangere ift vakumrør, og i samlet areal minst 10 ganger så mye.
Det er dét som har gitt BB-medlemmer med vakumrør futt nok videre til å skrive om sine erfaringer her inne.

Det finnes massevis av eksempler som kan vises til, men de vil vise nokså anderledes tall enn hva aktørene selv prøver å markedsføre. Dermed holder de heller den informasjonen for seg selv.

Jeg har også levert solvarmeanlegg, først og fremst fra den første tiden, som ikke yter like optimalt som dagens, og som jeg selv er litt misfornøyd med. Jeg har ikke dysset ned disse resultatene heller, flere av de har vært visningshus på både solenergidagene, og generelt for nysgjerrige kunder som vil se og høre med kundene selv. Noen har også offentliggjort her på forumet sine tall.

Det trengs ikke flere "testhus" eller "pilotprosjekt" på solvarme i Norge, det finnes nok av produkter og løsninger som fungerer utmerket, men dette er ikke trolldom heller. Det er enkel matematikk med de fysiske lover som utgangspunkt.

Ingen ville valgt å installere et singelglass takvindu på boligen sin her i Norge, det er heller ikke lov etter Tek10 pga unødvendig høyt energitap.
Solfangere har større temperaturdifferanse enn takvinduet, så da skal det ikke mye logisk sans til for å forstå at store deler av året forsvinner mye av "vinninga opp i spinninga".

Jeg hadde også levert platesolfangere som alternativ til vakumrørene hadde jeg kunnet stå inne for at driftsresultatet ble godt nok og kost/nytte sto var tilfredsstillende, men det er dessverre heller unntaket enn regelen.

Solvarme fungerer utmerket i Norge, men både hva slags utstyr, og hvordan solvarmen utnyttes best mulig ift installasjon og drift kan det dessverre ikke kompromisses stort med...


Signatur
   #15
 5 576     0
Når har Aventa satt i gang Solar Keymark sertifisering, men kor lenge det er sidan veit ikkje.
Økonomisk går det jo relativt dårlig også, med 2,5 mill i omsetning og resultat på vel - 4 mill.

Eg las litt på sidene til Catch Solar AS:
88% utnyttelse av tilgjengelig solenergi ved solfanger-anlegg i Sandefjord. Teoretisk innstrålt solenergi på 494 Watt kl 15:00 på ettermiddagen, klarvær, 25 grader helningsvinkel og ute-temperatur på 19 ºC. Solfangerne står i vinkel 170 grader altså litt østlig retning på solfangerflaten. Vi målte reel temperatur i varmelageret som var 30,0 ºC og vannet i retur fra solfangeren som var 39,8 ºC. Gjennomstrømningen i solfangeren var 4,62 liter / minutt og solfanger-flaten var 7,21 m2. Solfangeren varmet opp 276,92 liter i timen fra 30,0 ºC til 39,8 ºC. Dette gir en utnyttelse av tilgjengelig solenergi på 88,39% og en energi produksjon på 436,66 kWt for hver kavdratmeter med solfanger.

Dette er jo fantastiskt, eg hadde klart meg med ein solfangar på størrelse med ein takstein... Wink
og eg som ikkje veit kva kavdratmeter er, sikkert noko viktig.. ;

Fra spøk til alvor; 0,44 kW blir dette, kvar 436,66 kWt kjem ifrå er eg langt frå sikker på....
Dette gjer ein jo god tru på dette selskapet (advarsel: IRONI)

Og de har begynt målinger 1. august 2012 uten å legge ut ein einaste tall på vel eit år.

At ikkje platsolfangarane kjem opp med gode referanseprosjekt med relle tall forbausar meg og, og det er vel kun mangel på gode tall som gjer dette.
   #16
 2 296     Trondheim     0
Til TS.
Det kan se ut til være vanskelig å finne den beste plane solfanger, siden det ikke er noen forståelige drifterfaringer å spore opp så langt. Jeg ville som nevnt gått for ASV ut fra den enkle og "allminnelige" oppbygningen.

Signatur
   #17
 5 576     0

....

OT: Eg las forøvrig i ei lokalavis for ei tid tilbake fra eit anlegg du hadde levert i Nordhordland på Ikenberget, der fekk du gode skussmål både på systemet/utstyret og leveransen tross for de økonomiske problemene du da hadde.

   #18
 1 015     Revetal     0


....

OT: Eg las forøvrig i ei lokalavis for ei tid tilbake fra eit anlegg du hadde levert i Nordhordland på Ikenberget, der fekk du gode skussmål både på systemet/utstyret og leveransen tross for de økonomiske problemene du da hadde.


Det var jo hyggelig, men dette var faktisk nyheter for meg. Jeg vet kunden er fornøyd og at det fungerer rimelig godt der borte, men ikke at det har havnet i lokalavisa :)

Finnes det noen link til artikkelen?
Signatur
   #19
 5 576     0
Det var i eit vedlegg om alternative energikjelder o.l., så den ligg ikkje på nettet.
Skal skjekka om eg kan få tak i det.
   #20
 1 015     Revetal     0

Til TS.
Det kan se ut til være vanskelig å finne den beste plane solfanger, siden det ikke er noen forståelige drifterfaringer å spore opp så langt. Jeg ville som nevnt gått for ASV ut fra den enkle og "allminnelige" oppbygningen.


Hvis "best" er at konstruksjonen er så solid at man kjøre over solfangeren med bil, fremfor varmeutbytte, så er jeg helt enig...

Du har jo selv dokumentert over lengre tid hva en lignende kontruksjon gir av utbytte i en annen tråd. Jeg kan med hånden på hjertet garantere TS at det er langtifra hva de mest effektive platesolfangerne tilgjengelig klarer å prestere.
Signatur