34,555    64    0  

Catch Solar Energy AS - Erfaringer?

 65     Sandnes     0
som tittelen sier, har noen erfaring med disse?

http://www.catchsolar.no/

kjenner til navnet, eller har handlet hos disse...
Signatur

HCF
   #1
 106     0
Hei, det er installert 2 anlegg i løpet av sommeren 2012.
Erfaringene fra disse anleggene er gode og bilder av solfanger-anleggene kan sees på www.catchsolar.no. De 2 kjøperne av anlegg har tilbudt seg å være referanser for produktet. Du kan få nærmere opplysninger ved å kontakte Catch direkte.
Signatur
   #2
 1,340     Oslo     0

Hei, det er installert 2 anlegg i løpet av sommeren 2012.
Erfaringene fra disse anleggene er gode og bilder av solfanger-anleggene kan sees på www.catchsolar.no. De 2 kjøperne av anlegg har tilbudt seg å være referanser for produktet. Du kan få nærmere opplysninger ved å kontakte Catch direkte.


Hei HCF

Velkommen til forumet!
Selv om det kommer frem av innholdet i posten over at du representerer dette selskapet skal du ift brukerbetingelsene legge inn en tydelig signatur, les gjennom http://www.byggebolig.no/brukerveiledning-informasjon/registreringserklaeringbrukerbetingelser-for-byggebolig-no/ for hvilke regler som gjelder leverandører ;)

Mvh.
Administrator på Byggebolig
Signatur
   #3
 3,210     Vestlandet     0
Ser ut som de bare selger platesolfangere. Jeg ville sett på vakumrørfangere også hvis jeg var deg.
HCF
   #4
 106     0

Ser ut som de bare selger platesolfangere. Jeg ville sett på vakumrørfangere også hvis jeg var deg.


Bob83 skal bygge hus og varme opp vann og boligen. Da er flate solfangere vel så godt egnet.
Vakuumrør-solfanegere har fordeler ved temperatur-differanser over 100 K mellom solfangeren og omgivelsene. Det er det svært skjelden ved oppvarming av tappevann og boligoppvarming. Ved lavere differanser er flate solfangere vel så effektive.
Signatur
   #5
 3,210     Vestlandet     0
Her må du nok hoste opp noe uavhengig dokumentasjon. Vakumfangere er mer effektive, og det bør jo være en fordel. Særlig i vinterhalvåret i Norge. Bakdelen er vel først og fremst prisen.
HCF
   #6
 106     0

Her må du nok hoste opp noe uavhengig dokumentasjon. Vakumfangere er mer effektive, og det bør jo være en fordel. Særlig i vinterhalvåret i Norge. Bakdelen er vel først og fremst prisen.


Fraunhofer ISE er nok de som har mest og best erfaringer med å måle solfangere.
Vakuum-solfangere er effektive fordi det er vakuum dvs. nesten ingen konduksjon og konveksjon i rommet mellom kobberrøret og glasset.
Flate solfangere benytter et annet prinsipp som går på å hindre utstråling fra solfangeren ved å redusere emisjonen. ca. 40% av varmetapet i en solfanger er utstråling. Solfangeren vil stråle energi mot atmosfæren som holder rundt -50 C. Ved å redusere emisjonen til et minimum, så hindrer man denne utstrålingen. I tillegg benytter også flate solfangere materialer som kindrer konduksjon og konveksjon, men uten bruk av vakuum.
Et annet viktig poeng er at effektiviteten i solfangeren isolert sett gir et snevert bilde. Det er først når man ser effektiviteten i hele anlegget at man kan snakke om god utnyttelse av solenergien. Ettersom vakuum-solfangere ikke kan benytte vann fordi disse solfangerne ikke kan dreneres, så må de benytte glykol eller annet drivmiddel som hindrer frost og koking. Da synker kapasiteten til å ta opp varme med 30-40 % sammenlignet med vann.
Signatur
   #7
 5,725     0

Ettersom vakuum-solfangere ikke kan benytte vann fordi disse solfangerne ikke kan dreneres, så må de benytte glykol eller annet drivmiddel som hindrer frost og koking. Da synker kapasiteten til å ta opp varme med 30-40 % sammenlignet med vann.

Var det ikkje 5-10% effektiviteten gjekk ned sa du med bruk av glykol? Du trenger ikkje skrive ting som kan misforstås for å fremme produkta dine, eg synes du skal være saklig og etterettelig. Og du kan godt dokumentere de 5-10% reduksjon også....

HCF
   #8
 106     0


Ettersom vakuum-solfangere ikke kan benytte vann fordi disse solfangerne ikke kan dreneres, så må de benytte glykol eller annet drivmiddel som hindrer frost og koking. Da synker kapasiteten til å ta opp varme med 30-40 % sammenlignet med vann.

Var det ikkje 5-10% effektiviteten gjekk ned sa du med bruk av glykol? Du trenger ikkje skrive ting som kan misforstås for å fremme produkta dine, eg synes du skal være saklig og etterettelig. Og du kan godt dokumentere de 5-10% reduksjon også....

Hei, du har antakelig missforstått budskapet litt.
Glykol har 30-40 % lavere varmekapasitet enn vann. Effekten av den lavere kapasiteten i en solfanger er mellom 5-10 % basert på erfaringer fra andre (internasjonale) miljøer. Denne forskjellen vil variere fra solfanger til solfanger. Effekten i et komplett solfanger-anlegg vil avhenge av hvordan varmeveksling med tappevann og gulvvarme foregår og da må du ta i betraktning at glykol har 30-40% lavere varmekapasite enn vann. Beklager hvis du ikke oppfattet informasjonen som etterrettelig.
Signatur
   #9
 5,725     0
Eg kan love deg at eg ikkje har misforstått noko som helst i denne saka....

Men til noko anna, det er interssant at dere hevder dere får 88% virkingsgrad, andre platesolfangere ligger vel godt under 50%.

Har du link til patentene som dere har?
   #10
 217     Asker     0
Hei Catch (Hcf),
For min del kan redusert effektivitet av en solfanger evt. erstattes av økt areal på solfangeren. Jeg er mer interessert i å vite mer om erfaringer med kombinasjon sol/pellets eller annen energikilde og hvordan dette kan samkjøres.
På en annen tråd, http://www.byggebolig.no/solenergi-solfangere/sol-og-varmepumpe/,
skrev du at man bør helst separere solenergi fra annen energi.

Har du erfaring hvordan man kan utnytte både sol og eksempelvis pellets, spesielt i sesongoverganger? Finnes det noen muligheter i styresystemet til solfangeranlegget som hindrer pelletsanlegg/varmepumpe fra å starte hvis solfangere er rede til å gi akkumulator varme? Jeg har muligheter på et pelletsanlegg å styre innløp i akkumulatortank, feks bruke hele tanken eller kun øvre del, dette via 2 stk 3-veis ventiler. Solanlegget kan i prinsippet også styre disse 3-veis ventiler på pelletsanlegget.
Jeg kan også legge inn kjøretider for et pelletsanlegg slik at det kun driftes deler av døgnet. Jeg kan også hindre pelletsanlegget å starte hvis utetemperatur er for høy.

mvh Matene AS (MATerie + ENErgi som betyr trevirke/brensel + potensial for varme)
Signatur