HCF
   #11
 106     0

Hei Catch (Hcf),
For min del kan redusert effektivitet av en solfanger evt. erstattes av økt areal på solfangeren. Jeg er mer interessert i å vite mer om erfaringer med kombinasjon sol/pellets eller annen energikilde og hvordan dette kan samkjøres.
På en annen tråd, http://www.byggebolig.no/solenergi-solfangere/sol-og-varmepumpe/,
skrev du at man bør helst separere solenergi fra annen energi.

Har du erfaring hvordan man kan utnytte både sol og eksempelvis pellets, spesielt i sesongoverganger? Finnes det noen muligheter i styresystemet til solfangeranlegget som hindrer pelletsanlegg/varmepumpe fra å starte hvis solfangere er rede til å gi akkumulator varme? Jeg har muligheter på et pelletsanlegg å styre innløp i akkumulatortank, feks bruke hele tanken eller kun øvre del, dette via 2 stk 3-veis ventiler. Solanlegget kan i prinsippet også styre disse 3-veis ventiler på pelletsanlegget.
Jeg kan også legge inn kjøretider for et pelletsanlegg slik at det kun driftes deler av døgnet. Jeg kan også hindre pelletsanlegget å starte hvis utetemperatur er for høy.

mvh Matene AS (MATerie + ENErgi som betyr trevirke/brensel + potensial for varme)

Hei, vi har dessverre liten erfaring med bruk av pellets og solvarme. Hvis pelletsbrenneren har eget varmelager, så vil det være mulig å forvarme dette varmelageret med solenergi. Alternativt bruke en shunt til å styre varme fra pelletsbrenneren når solvarmen ikke gir nok. Det du nevner om å styre varme inn i solvarme-tanken er i utgangspunktet ingen god ide, men en "nødløsning". Grunnen til det er at du tar kapasitet fra potensiell solvarme ved å varme opp tanken. Dessuten forutsetter det god sjiktning i tanken, noe som ikke alltid er like lett å oppnå.
Vi er interessert å å se nærmere på en slik løsning, så du må gjerne ta kontakt via mail så vi kan gå mer i dybden på dette.
Signatur

   #12
 10,486     Akershus     0

Det du nevner om å styre varme inn i solvarme-tanken er i utgangspunktet ingen god ide, men en "nødløsning".


Dette er vel ikke helt riktig, vel?
Signatur
HCF
   #13
 106     0


Det du nevner om å styre varme inn i solvarme-tanken er i utgangspunktet ingen god ide, men en "nødløsning".


Dette er vel ikke helt riktig, vel?

Hei frodes, grunnen til det er at solfangere varmer opp vannet med 10-15 grader per sirkulasjon avhengig av type solfangere og innstrålt energi.
Solfangere har et stort potensial når solen er tilstede, men det er den ikke hele tiden og derfor må man ha et stort varmelager til å lagre energien - helst 100 liter / m2 med solfanger og ikke under 50 liter / m2 med solfangere.
Dersom varmelageret varmes med andre energikilder så vil noe av det volumet som potensielt lar seg varme med solenergi allerede være oppvarmet og derved vil det gi et mindre volum som solenergien kan nyttegjøre seg - særlig i overgangssesongene er dette viktig.
Vannet har tilnærmet linjær varmekapasitet mellom 0 C og 100 C - det betyr at det kreves like mye energi å varme opp vannet fra 5 C til 35 C som fra 35 C til 65 C. Dersom varmelageret er oppvarmet allerede vil du med andre ord miste mye av potensialet i solenergien.
Signatur
   #14
 10,486     Akershus     0
Jeg er enig i det du sier, men er vel ingen som tvinger deg til å varme opp HELE tanken? Har man en brukbar teknikktank, så er det jo ingenting i veien for at ved/pellets/varmepumpe/el.kolbe, eller en kombinasjon av disse varmer opp f.eks. øvre halvdel, mens sol jobber mot nedre. Tappevann kan man sørge for at forvarmes nederst, og toppvarmes øverst om nødvendig.

Det fordrer jo selvsagt at man har en tank med et visst volum, og ikke installerer en 2-300-liter dobbeltmantlet bereder.
Signatur
HCF
   #15
 106     0
En god solfanger varmer opp 60% av volumet i løpet av en time. Dvs. at ved lave temperaturer slik som i overgangssesongen, så vil du ikke få glede av solfangerne dersom du bruker annen oppvarming i samme tank. Selv ved optimal sjiktning (noe man sjelden har) så vil du ikke få glede av solvarmen fordi volumet blir for lite. Det går selvfølgelig an å øke volumet, men da er du bedre "off" ved å separere de 2 volumene og unngå problemer med sjiktning.
Signatur
HSt
   #16
 36,582     Lillestrøm kommune     0
Hvis du varmer opp 60% av akkumulator på en time så kan jo ikke systemt være spesielt godt optimalisert ? Jeg skjønner derfor ikke optimaliseringen din.

Du trenger vel skiktingen i tanken for å holde på varmen i toppen for de dårlige solperiodene, og med ordentlig tank så virker det som de får til dette også med en vannkappe ovn for ekstra påfyll, men tanken må dimensjoneres rett tror jeg.
HCF
   #17
 106     0

Hvis du varmer opp 60% av akkumulator på en time så kan jo ikke systemt være spesielt godt optimalisert ? Jeg skjønner derfor ikke optimaliseringen din.

Hei Hst, som du ser av posten over så er temperaturstigningen i hver sirkulasjon mellom 10-15 grader, men volumet er stort slik at 60% av varmelageret vil være varmet opp i løpet av 1 time. Når hele volumet er varmet opp vil vannet på nytt varmes opp med 10-15 grader og slik fortsetter det, helt til det ikke lenger er energi å hente ut. Erfaringene fra de beste anleggene viser at 100 liter / m2 med solfanger er tilnærmet optimalt.
Dessverre er det en vanlig feil å bruke for små lagringsvolumer eller kombinasjoner med andre varmekilder som tar kapasiteten i varmelageret, slik at du ikke får utnyttet solenergien tilstrekkelig.Du trenger vel skiktingen i tanken for å holde på varmen i toppen for de dårlige solperiodene, og med ordentlig tank så virker det som de får til dette også med en vannkappe ovn for ekstra påfyll, men tanken må dimensjoneres rett tror jeg.

Sjiktning er et spørsmål om riktig design, ja, men det viser seg at mange sliter med nettopp dette med mindre det er veldig smale og høye tanker eller fysiske sjikt-lag. Da er det bedre å skille solvarmen fra annen varme slik at brukeren kan være sikker på at han får utnyttet solvarmen optimalt.
Signatur

   #18
 1,015     Revetal     0

En god solfanger varmer opp 60% av volumet i løpet av en time. Dvs. at ved lave temperaturer slik som i overgangssesongen, så vil du ikke få glede av solfangerne dersom du bruker annen oppvarming i samme tank. Selv ved optimal sjiktning (noe man sjelden har) så vil du ikke få glede av solvarmen fordi volumet blir for lite. Det går selvfølgelig an å øke volumet, men da er du bedre "off" ved å separere de 2 volumene og unngå problemer med sjiktning.


Dette er veldig villedende informasjon!

Innenfor markedet solfangere, varmesystemer og løsninger er det så mye ulike alternativer og muligheter, at vi kan ikke som leverandører avfeie en systemløsning fordi det ville blitt ubrukelig akkurat i ditt eget system.

"En god solfanger varmer opp 60% av volumet i løpet av en time"
-Hvilket volum? Volumet alle varmekilder jobber mot må dimensjoneres etter den energimengden som blir levert, og det overskuddet som trenger å lagres for å oppnå best mulig drift og energiutnyttelse, uavhengig av hvor "gode" de er.

"Dvs. at ved lave temperaturer slik som i overgangssesongen, så vil du ikke få glede av solfangerne dersom du bruker annen oppvarming i samme tank."
Det er kun et styrings- og installasjonsteknisk valg om et dette fungerer bra eller dårlig. Det er overhodet ikke noe problem å få både lavtemp og høytemp til å jobbe samtidig i samme tank på store temperaturdifferanser så lenge dette gjøres bevisst. Det er samtidig enkelt å få prioritert frem solvarme som nummer 1 for fullt utbytte selv i dårligere tider.

"Selv ved optimal sjiktning (noe man sjelden har) så vil du ikke få glede av solvarmen fordi volumet blir for lite. Det går selvfølgelig an å øke volumet, men da er du bedre "off" ved å separere de 2 volumene og unngå problemer med sjiktning."

Samme som i svarene over; gjør bevisste valg av produkter og løsninger så er skikting enkelt, og alt kan produsere så effektivt som mulig.
Signatur
HCF
   #19
 106     0

Dette er veldig villedende informasjon!

Beklager hvis du oppfatter det som villedende informasjon - det er ikke intensjonen fra vår side.
Se svarene under.


Innenfor markedet solfangere, varmesystemer og løsninger er det så mye ulike alternativer og muligheter, at vi kan ikke som leverandører avfeie en systemløsning fordi det ville blitt ubrukelig akkurat i ditt eget system.

Det er vanlig at man med solvarme dimensjonerer for lavest mulig temperatur. Høye temperaturer bidrar til større varmetap enn nødvendig og derved tap av energi.
Det er en vanlig vrangforestilling at høy temperatur i et solvarme-anlegg er synonymt med høy effektivitet. Høy temperatur og lite volum er ikke bedre enn lav temperatur og stort volum - det avhenger helt av hva man skal bruke energien til. I boliger er det tappevann 75 C og gulvvarme 32 C som er mest aktuelt og da har det liten hensikt med et solfanger-anlegg som produserer høyere temperaturere enn 75 C. Volumet er vesentlig viktigere. Alle solfangere produserer større volum på lavere temperatur.


"En god solfanger varmer opp 60% av volumet i løpet av en time"
-Hvilket volum? Volumet alle varmekilder jobber mot må dimensjoneres etter den energimengden som blir levert, og det overskuddet som trenger å lagres for å oppnå best mulig drift og energiutnyttelse, uavhengig av hvor "gode" de er.

Dette kommer frem av tråden over, men hvis det ikke er klart, så snakker vi om volumet til varmelageret. Dvs. det lageret der varmen fra solfangerne lagres. Volumene har fast størrelse når de er montert og kan derfor ikke justeres avhengig av energiproduksjon.


"Dvs. at ved lave temperaturer slik som i overgangssesongen, så vil du ikke få glede av solfangerne dersom du bruker annen oppvarming i samme tank."
Det er kun et styrings- og installasjonsteknisk valg om et dette fungerer bra eller dårlig. Det er overhodet ikke noe problem å få både lavtemp og høytemp til å jobbe samtidig i samme tank på store temperaturdifferanser så lenge dette gjøres bevisst. Det er samtidig enkelt å få prioritert frem solvarme som nummer 1 for fullt utbytte selv i dårligere tider.

Volumet av varmelageret er helt vesentlig i forhold til utnyttelse av solenergi. Dersom du bruker deler av volumet til annen energi, så vil dette nødvendigvis gå på bekostning av noe og i dette tilfellet blir det solenergien som da ikke får optimale driftsbetingelser. Gitt en temperatur i varmelageret på 5 C og en solfanger-temperatur på 20 C så vil du løfte temperaturen på vannet med 15 grader. Dersom endel av vannet derimot har høyere temperatur enn 20 C (fordi det er varmet med annen energi), så har det jo ingen hensikt å pumpe det gjennom solfangeren og volumet av dette vannet kan ikke benyttes til soloppvarming.

Vil forøvrig oppmuntre til å delta på http://www.linkedin.com/groups/Solar-Thermal-Energy-Systems-3792277?home=&gid=3792277&trk=anet_ug_hm. Det er et internasjonalt forum for termisk solenergi og veldig nyttig for å lære av markeder som har holdt på med solenergi i mange år.
Signatur
HCF
   #20
 106     0


Men til noko anna, det er interssant at dere hevder dere får 88% virkingsgrad, andre platesolfangere ligger vel godt under 50%.

Har du link til patentene som dere har?

Så ikke denne før nå -
Jeg er ikke sikker på om patentene er publisert enda, men det er i så fall like rundt hjørnet.
Patentene blir publisert av Patentstyret.
Signatur