#21
 1,421     Bærum     0

Ettersom vakuum-solfangere ikke kan benytte vann fordi disse solfangerne ikke kan dreneres, så må de benytte glykol eller annet drivmiddel som hindrer frost og koking. Da synker kapasiteten til å ta opp varme med 30-40 % sammenlignet med vann.

Hvorfor kan ikke vakuum solfangere dreneres?
Signatur

HSt
   #22
 36,615     Lillestrøm kommune     0

Legger merke til at det er stor forskjell mellom Bettum og HCF’s beskrivelser,
1. Vi kan anta at antall anlegg i drift og variasjon  i valg akkumulatortanktype eller størrelse på solpanel medfører at erfaringene er så forskjellige som de kommer frem her
2. Vi kan anta at produktene som mater varme oppfører seg så forskjellig at HFCs betraktninger er korrekte for hans anlegg men ikke for Bettums
3. Vi kan jo også evt anta at HCFs beskrivelse ikke stemmer (litt verre å prøvde denne antagelsen på Bettum med hans bakgrunn) (Vi må jo tenke tanken, men sier jo ikke at det er tilfelle  Wink)

Hvis vi antar pkt 2 er tilfelle så er det for oss som er interessert i den bakenforliggende teknikken interessant å prøve å forstå hvorfor :
Er det mulig at med platesolfanger så sirkulerer dere en større mengde vann (jeg vil kanskje tro at det er vannet som samler inn varmen mens det for Bettums vedkomne er Heat-pipe løsningen som transporterer  varmen opp til samlestokken) ? (kanskje også derfor Glykol blanding virker dårigere på platefangerne). Evt. at dere jevnt over installerer så mye større arealer at volumet går opp av den grunn. Er det større mengder som sirkulerer så vil jo dette kunne gi større utfordringer rundt sjikting og da kan jo kanskje beskrivelsen stemme, men i så fall er dette en annen forskjell mellom platefanger og vakuumrør. Men i gitte tilfeller så er sikkert også platefangere kanskje det riktige valget, det så vel ut som en referansekunde f.eks. er en svømmebasseng eier og kanskje er mere på jakt etter sommervarme ?


   #23
 5,725     0


Ettersom vakuum-solfangere ikke kan benytte vann fordi disse solfangerne ikke kan dreneres, så må de benytte glykol eller annet drivmiddel som hindrer frost og koking. Da synker kapasiteten til å ta opp varme med 30-40 % sammenlignet med vann.

Hvorfor kan ikke vakuum solfangere dreneres?

Heatpipe kan dreneres om samlestokken er rett uten dumper der vatnet kan samle seg.
   #24
 247     Trondheim     0
Og endring av volumet på varmelageret kan selvfølgelig "endres" ved hjelp av enten Solvarmespiraler montert i bunn og den andre høyere opp i tanken, da vil den øverste varme volumet over spiralen, mens den nederste varmer hele volumet/tanken. Man kan oppnå det samme med termoventiler eller motorventiler. Solstyringen kan fint lures til å lade mot to forskjellige volumer i en og samme tank.
   #25
 178     Nordeuropa     0

Og endring av volumet på varmelageret kan selvfølgelig "endres" ved hjelp av enten Solvarmespiraler montert i bunn og den andre høyere opp i tanken, da vil den øverste varme volumet over spiralen, mens den nederste varmer hele volumet/tanken. Man kan oppnå det samme med termoventiler eller motorventiler. Solstyringen kan fint lures til å lade mot to forskjellige volumer i en og samme tank.


Avhengig av konstruksjonen til anlegget kan man vel også se for seg å dynamisk tappe av/fylle på varmelageret/varmelagrene?

   #26
 1,421     Bærum     0Ettersom vakuum-solfangere ikke kan benytte vann fordi disse solfangerne ikke kan dreneres, så må de benytte glykol eller annet drivmiddel som hindrer frost og koking. Da synker kapasiteten til å ta opp varme med 30-40 % sammenlignet med vann.

Hvorfor kan ikke vakuum solfangere dreneres?

Heatpipe kan dreneres om samlestokken er rett uten dumper der vatnet kan samle seg.

Selvfølgelig, og følger man prinsippet om partiell fordampning unngår man også problematikk knyttet til overopphetning av [s]disse[/s] varmelageret. Men siden HCF var så bastant på at dette er et salgsargument for deres solfangere etterlyser jeg en begrunnelse fra ham også.
Signatur
HCF
   #27
 106     0Ettersom vakuum-solfangere ikke kan benytte vann fordi disse solfangerne ikke kan dreneres, så må de benytte glykol eller annet drivmiddel som hindrer frost og koking. Da synker kapasiteten til å ta opp varme med 30-40 % sammenlignet med vann.

Hvorfor kan ikke vakuum solfangere dreneres?

Heatpipe kan dreneres om samlestokken er rett uten dumper der vatnet kan samle seg.

De tilbakemeldingene som vi har fra andre leverandører i forskjellige deler av verden påpeker at messing/kobber får avleiringer og korrosjon ved bruk av vann i kombinasjon med høye temperaturer.
Ulempene ved glykol eller glykolholdig vann er så mange at de fleste nok gjerne hadde unngått glykol hvis det var en opsjon. Glykol er dyrere enn vann, mindre miljøvennlig enn vann, har lavere varmekapasitet enn vann og er vanskeligere/dyrere å installere enn vann. Glykolen må også skiftes med jevne mellomrom.
Signatur

   #28
 247     Trondheim     0
Og jeg som i alle år har trodd at glykol ikke bare hindrer frost, men at glykolen er tilsatt antikorrosive stoffer nettop for å forhindre avleiringer og bla. rustdannelser på komponentene i anlegget. Mye tyder på at feks. bilindustrien har endel å lære...
   #29
 1,421     Bærum     0

De tilbakemeldingene som vi har fra andre leverandører i forskjellige deler av verden påpeker at messing/kobber får avleiringer og korrosjon ved bruk av vann i kombinasjon med høye temperaturer.
Ulempene ved glykol eller glykolholdig vann er så mange at de fleste nok gjerne hadde unngått glykol hvis det var en opsjon. Glykol er dyrere enn vann, mindre miljøvennlig enn vann, har lavere varmekapasitet enn vann og er vanskeligere/dyrere å installere enn vann. Glykolen må også skiftes med jevne mellomrom.

Nå var jo argumentet ditt ovenfor for at vacuumrør ikke kan bruke vann at de ikke kan dreneres. Mener du i tillegg at de er utsatt for korrosjon og avleiringer? At glykol er dyrere, må skiftes over tid, osv. er kjent stoff.
Signatur
   #30
 3,997     Oppland     0

De tilbakemeldingene som vi har fra andre leverandører i forskjellige deler av verden påpeker at messing/kobber får avleiringer og korrosjon ved bruk av vann i kombinasjon med høye temperaturer.
Ulempene ved glykol eller glykolholdig vann er så mange at de fleste nok gjerne hadde unngått glykol hvis det var en opsjon. Glykol er dyrere enn vann, mindre miljøvennlig enn vann, har lavere varmekapasitet enn vann og er vanskeligere/dyrere å installere enn vann. Glykolen må også skiftes med jevne mellomrom.

Hvilke materialer er det dere bruker som leder varme bedre enn kobber/messing og ikke er utsatt for korrosjon?
Siden du legger så stor vekt på at glykol senker varmeoverføringen.