26,754    54    1  

Erfaringer fra et vakumrør solvarmeanlegg i kombinasjon med ombygd varmepumpe

 19     Moss     0
Hei

Tenkte jeg kunne dele noen erfaringer med mitt solvarmeanlegg siden det stadig er noen som lurer på hvor effektive de er.
Anlegget er levert av Bettum solvarme (www.solvarming.no). Tre 5m2 solpaneler av vakumrørtypen. Varmen lagres i to tanker med tilsammen 1,5m3 volum. 
Anlegget gir både romoppvarming og vannoppvarming. Har satt opp en designradiator (www.cinier.com) i kjøkken/spisestuen og vanlige radiatorer i soverommene. I stua installerte jeg en vifteradiator.
Solvarmedelen av anlegget startet opp 01.05.2010 og har frem til nyttår gitt 7100 kwt. I perioden 1. januar til 20. januar har det akkumulert 105kwt. Anslår at anlegget etter det første  driftsåret vil gi ca 11 000 kwt. I perioden fra 1. mai til 1. november forsynte anlegget all varme og varmtvann til huset ( 3 voksne som bor på 135 kvm.). Så var det ganske brått slutt og elkolben begynte å slå inn. I november bidro solen litt (150 kwt), men i desember ble det under 20kwt.
5.november var jeg imidlertid ferdig med å bygge om en luft/luft varmepumpe til en luft/vann løsning. Den ble startet opp ca 5. november og har gitt ganske konstant 6-8 graders temperaturøkning på inn/ut vannet med en flow på 6 liter pr. minutt nesten uavhengig av utetemperaturen (som har vært nede i -18°C på det kaldeste). Denne ombygde varmepumpen (en Panasonic varmepumpe HE9LKE - 6500W) har dermed stort sett holdt unna varmebehovet så lenge temperaturen ute ikke har vært under -10°C. På de virkelige kalde dagene har elkolben slått inn noe for å hjelpe til.Kostnadene på ombyggingen av varmepumpen var 7500 kroner (arbeidspenger og deler).
Solvarmeanlegget og varmedistribusjonen styres av et Sorel styringssystem (TDC5 http://www.sorel.de/).
Kostnadene har blitt noe høyere enn jeg først regnet med, først og fremst fordi det kostet en del å bygge om til vannbåren varme i et tidligere elektrifisert hus. Hvis kilowattprisen holder seg i gjennomsnitt rundt en realpris på 1 kr i de neste 11 årene er anlegget inndekket etter vanlig regnemetoder. Etter det dytter det inn ca 10-11 000 kroner inn i privatøkonomien i form av redusert energiregninger.
Har noen spørsmål så bare kom med de så skal jeg svare så godt jeg kan. Smile Wink

   #1
 176     Bjørkelangen     0
Suveren tråd.

Jeg skal forhåpentligvis til med noe av det samme i løpet av våren, minus ombyggingen av varmepumpa. Et monteringsspørsmål jeg har er hvordan la du rør til solfangerne dine?
Altså, hvordan gikk du gjennom taket? I en form for hatt eller skar du ut i en stein og tettet etter beste evne?

Og hvordan la du rørene imellom fangerne dine? Bare "oppå" steinen? Jeg får noe tilsvarende deg med en solfanger litt unna de andre, og lurer på hvordan jeg skal nå denne med rør...
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 19     Moss     0
Hei
Jeg la først noen tyske flexible ferdigisolerte rør opp langs veggen og rundt, og opp på taket. Disse går opp langs veggen mellom den gamle delen av huset i kanten av taket på tilbygget, opp til første solfanger. Jeg hadde slike rør mellom solfangerne også, men det ble ikke noe pent, så jeg trakk av isolasjonen og tredde den utenpå stive kobberrør som ble fastmontert mellom solfangerne og fra retur opp tilbake til veggen. Se vedlagt bilde.
   #3
 24,688     Akershus     0
Hvordan bygde du om VP? Byttet innerdel med en varmeveksler? Hvordan organsierte du gassen i ombygningsperioden?
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 19     Moss     0
Ombyggingen av varmepumpen;
Først ble gassen tappet av systemet og innerdelen ble demontert og skudd pent fra hverandre. Kretskortet, temperatursensorer og viftemotoren ble tatt ut, og resten ble lagt pent ned i en eske for lagring i tilfelle jeg skulle montere den tilbake en gang.
Så gikk jeg til innkjøp av et industrisikringsskap, og en bladvarmeveksler beregnet på gass/vann som tåler 45 bar (det trengs med R-410A som kuldemedie). Denne betalte jeg 2300 kroner for.Så var det bare å montere alt inn i skapet på en oversiktlig og grei måte. Alle rør ble isolert m.m. (se bilder).

Varmepumpa stopper av seg selv når vann inn temperaturen før varmeveksler er høyere enn temperaturen som er innstilt på fjernkontrollen. Varmepumpa har et arbeidstemperaturområde opp til maks 30°C, noe som er mye lavere enn det som kommer fra tanken. Kretskortet må derfor lures. Det kan gjøres ved å montere på et potmeter (variabel motstand) på temperatursensorledningen på sensoren som måler vanntemperatur inn til varmeveksleren. Denne løsningen er enkel, men du har lite kontroll på systemet. Jeg valgte i stedet å klippe av sensoren og kjøpe en ny sensor (termistor = temperaturvariabel motstand) på www.elfaelektronikk.no som jeg loddet på ytterst på ledningene og tapet sensoren inntil vannrøret fra tanken og la isolasjonen utenpå.
NB! Viftemotoren i innerdelen må tas med og bare henges opp i skapet for hvis du ikke tar den med merker kretskortet det og gir feilmeldinger og vil ikke starte opp pumpa. På bildet er det den runde klumpen med en akse som står ut i skapet.

For å finne riktig termistor; Jeg sjekket i den tekniske beskrivelsen til servicemanualen til Panasonic varmepumpen, og fant ut hvordan motstandskurven var på den originale sensoren (ohm verdier avhengig av temperatur). Så var det bare å lete litt på ELFA til jeg fant en som hadde en ganske parallell kurve, men som la seg betydeligere lavere. Den jeg bruker kostet 6 kroner og er her;
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=60-280-54&toc=19509
På den måten vil kretskortet få beskjed om at det er 12,4°C når den virkelige temperaturen er 40°C ut fra tanken. Jeg har satt fjernkontrollen til 16°C, – noe som betyr at varmepumpen slutter å gå når vannet fra tanken er over ca 45°C. (Se det vedlagte PDF arket som viser en tabell jeg har satt opp).

Sirkulasjonspumpen må alltid gå så lenge varmepumpa har strøm. Går varmepumpa går i avrimingsmodus uten at du har sirkulasjon gjennom plateveksleren vil vannet fryse i løpet av få sekunder, og platevarmeveksleren vil sprenges. Jeg har derfor bare montert en standard pumpe på sirkulasjonskretsen som jeg kan slå på når jeg slår på varmepumpa om høsten, og så skrur jeg den av utpå våren når sola gir så mye at det ikke lenger er behov for hjelp fra varmepumpa. For å ikke tape varme har jeg isolert rørene godt.

Håper dette ga deg de svar du trengte.

PS! Jeg leide en Panasonic installatør til å tappe gassen, ta ned rørene til innerdelen, demontere innerdelen, og montere de delene som skulle brukes på en plate i skapet. Så kom han og la opp rørene til bladvarmeveksleren og fylte på gass og kjørte i gang anlegget. Dette betalte jeg 5000,- kroner for.
   #5
 6     Buskerud     0
Hvordan er tempratur skiktingen i tanken?
tenker da på temperaturen i bånn og tempraturen i topp.
Jeg vurderer en lignendes løsning, men vurderer og bruke 2 tanker, en for lavtemp (ca 35grader) med gulvarme tilkobling og kanskje en varmepumpe. den 2. tanken for høy temp (60 grader). begge tanker med solslinge hvor tappevann blir forvarmet i første tank og går videre til neste tank for å få høyere temp.
Dette var primært for å få solrørene til og jobbe mot kaldest mulig vann.
  (trådstarter)
   #6
 19     Moss     0
Jeg har to tanker på 700 liter som står ved siden av hverandre med tre sammekoblingsrør, topp, midt og bunn. Etter at sola slutta å gi noe særlig stengte jeg den ene tanken for at varmepumpen bare skulle måtte holde halve tanken (toppen) varm. På toppen har temperaturen på varmtvannet ligget rundt 45-55 grader varmt, tilstrekkelig til at varmtvannet har vært varmt nok, og radiatorene varmet. På bunn av tanken har temperaturen på det laveste ligget hel ned mot 12 grader. Nå (pr. 23. januar) som sola har begynt å gi noen dager med input har temperaturen ligget i bunn på 20-25 grader og i toppen har det holdt seg ganske stabilt på 50-55 grader i toppen, avhengig litt av utetemperatur og hvor mye vi dusjer. Sjiktningen funker derfor bra. Ut i februar en gang tenker jeg at jeg kobler inn tank 2 for å kunne lagre mer av vårsola.
Slik du tenker å bruke en tank til lavenergi og en til høyere temp høres lurt ut. Jeg har oppvarming av varmtvannet via en lang spiral som går fra bunn til topp i den enetanken. Det er tilstrekkelig til dusjing, og jeg har aldri merket at jeg ikke får nok varmtvann. Jeg har imidlertid hørt at hvis man skal fylle et badekar så kan det værte noe vanskelig å styrttappe uten at temperaturen blir noe lav.
   #7
 6     Buskerud     0
Ser jo ut som sjiktingen fungerer bra da ja.
Hvordan har du gjort det med Styringen på turtempratur ut til radiatorkursene er disse tempestyrt iforhold til utetemp eller kjører du fast temp?


har du flere radatorkurser? tenker da på eventuelt en Lavtempratur til gulvvarme og en med høyere tempratur til Radiatorer.


   #8
 24,688     Akershus     0

... Det er tilstrekkelig til dusjing, og jeg har aldri merket at jeg ikke får nok varmtvann. Jeg har imidlertid hørt at hvis man skal fylle et badekar så kan det værte noe vanskelig å styrttappe uten at temperaturen blir noe lav.


Hva med Legionella når dusjvannet er max ca 35-45 grader?
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 19     Moss     0

Hvordan har du gjort det med Styringen på turtempratur ut til radiatorkursene er disse tempestyrt iforhold til utetemp eller kjører du fast temp?
har du flere radatorkurser? tenker da på eventuelt en Lavtempratur til gulvvarme og en med høyere tempratur til Radiatorer.


Jeg har to radiatorkurser, en går til en veggmontert stor og tung steinradiator (http:cinier.com), og en går til en vifteradiatoren. Begge har fått vann i mellom 40° og 50°C i hele vinter. Jeg har ikke styring på temperatur ut til radiatoren på veggen. den styres bare med en strupeskrue som åpner eller begrenser flowen. Viftekonvektoren er termostatstyrt og stilt inn på romtemperaturen. Den blåser så lenge det er for kaldt i rommet, og den har nattsenkningsfunksjon. Modellen jeg har kjøpt heter IDROWALL og selges av klimanord på tåsen i Oslo. se:
http://klimanord.no/fancoil_1/

Til sommeren kommer Sorel med en solvarmestyringsenhet som også har mulighet til å styre flere varmeforbrukskurser. Kanskje jeg skaffer meg en slik for å kunne styre varmeuttaket med en tempsensor i dagligstuen.
  (trådstarter)
   #10
 19     Moss     0


Hva med Legionella når dusjvannet er max ca 35-45 grader?
[/quote]

Legionella er ikke noe problem siden varmtvannsuttaket skjer med en kobberspiral som går gjennom tanken fra bunn til topp. Vannvolumet som står i rørene er svært lite og skiftes hyppig ut. Her vil det aldri dannes legionella. Det er heller ikke farlig å drikke varmtvannet rett fra springen, da det bir omtrent likt med kaldtavannsforsyningen. Når jeg skal koke kaffe så tar jeg vann til presskannen rett fra varmtvannskranen og oppp i vannkokeren. Den skal da bare løfte vannet fra ca 45°-50° til kokepunktet og det halverer nesten tiden det tar å koke opp vann. Om sommeren er vannet enda varmere (55°C) i springen, men her har jeg en rørdel som blander inn kaldtvann så vannet i springen ikke skal skolde.