#11
 22 855     Akershus     0
Der lærte jeg noe nytt - som jeg vel egentlig visste. Har du noe ca mål på lengde og volum i spiralen?
Signatur

   #13
 22 855     Akershus     0
Stusser fortsatt litt. Det anbefales fra tid til annen å gjennomspyle dusjhode etc med hot-hot som sikkerhet mot Legionellaoppblomstring i (dusj)armaturen. Det er ikke mulig her.
Signatur
   #14
 5 475     0
Ikke mulig i et vanlig anlegg heller da blandeventil på toppen av vvb. som oftest er innstillt på under 60ºC (55ºC er vanlig) , og 65ºC er min. legionelladrepetemperatur.
  (trådstarter)
   #15
 19     Moss     0
Dette er jeg ingen ekspert på, men jeg har blitt fortalt at legionella ikke er en problemstilling med den type spiraloppvarming av vannet. For sikkerhetsskyld kan du jo sende et spørsmål til
http://www.stocksbro.se/kontakta-oss.aspx

De har kanskje bedre kompetanse på dette.
   #16
 22 855     Akershus     0

Sitat fra denne linken:
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,4728:1:0:0:::0:0


Svar: Man bør sørge for at temperaturen i varmtvannsledningene holder seg over 60 grader, og at temperaturen i berederen er minst 70 grader. Dersom man i tillegg spyler igjennom dusjen med 70 graders vann i 5 minutter 4 ganger i året, og lar bare varmt vann renne igjennom regelmessig, er man godt sikret mot legionellasmitte.

Her ser det ut til at de anbefaler at en "klår" på blandeventilen 4 gr årlig. Har aldri hørt om noen som gjøre det dog.
Signatur
  (trådstarter)
   #17
 19     Moss     0
Så vidt jeg forstår så gjelder teksten i den siden du referer til vanlige varmtvannsbeholdere / varmtvannssystemer som lagrer varmtvannet i en beholder slik at oppholdstiden i beholderen gir grunnlag for bakterievekst. I et rørsystem som bare slynger seg gjennom varmetanken vil oppholdstiden bli så kort at det ikke etablerer seg legionelasmitte i systemet så vidt jeg har forstått.

   #18
 5 475     0
Det som KjellG meiner, og som er heilt relevant, men lite sannsynlig, er at ein får oppblomstring i dusjhode uavhengig av type vvb.
Har ein ikkje høg nok temp. på vatnet ut fra vvb., uansett om dette kjem fra spiral eller vanleg vvb. , får ein ikkje legionelladrap i dusjhodet.
Tom
   #19
 1 545     Sørlandet     0
Legionellarisikoen virker som den er ekstremt overdrevet. I Norge er det, så vidt jeg vet, ikke dokumentert et eneste tilfelle av legionellasmitte fra private hjem. I Sverige finnes et par tilfeller så vidt jeg vet.

Vei så dette opp mot en million eller 2 beredere hvorav mange har ymse kvalitet og temperatur. Smitten burde jo vært svært utbredt. Legionellabakterien finnes jo i absolutt alt av vann i en viss mengde.

Videre er det slik at selv om bakteriene finnes og smitter deg, blir man som oftes ikke syk. Normalt skal man ha nedsatt motstandskraft og svekket immunforsvar.  Og blir man først syk, er det forskjellige grader av alvorlighet; alt fra en lett influensa som går fort over til en alvorlig lungebetennelse som noen ganger kan være dødlig. Videre er det slik at vi her uansett snakker om en bakterie som det finnes flere typer antibiotika mot.

Så alt i alt? Dette er et ikke-problem i private hjem slik jeg ser det.

Ser noen det annerledes? Fint. Host opp et eneste tilfelle fra Norge der pasienten har blitt syk i en norsk bolig. Et eneste tilfelle? Hvor vanskelig kan det egentlig være?
Signatur
   #20
 5 475     0

Host opp et eneste tilfelle fra Norge der pasienten har blitt syk i en norsk bolig.

At folk er blitt smitta av legionella og blitt sjuke i heimen er overveiande sannsynlig, men det er først når det er utbrudd (fleire blir smitta) at prøver blir tatt, og da er det jo som regel ifbm. kjøletårn o.l.

I de fleste land regner man med at det er en stor grad av underdiagnostisering av personer med legionellose

fra: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669&MainLeft_5669=5544:53930::0:5696:143:::0:0&4613=5696:5

Og i mange tilfeller finn ein ikkje felles smittekilde, eksempel: 5 av dei som fekk påvist legionella etter Østfold utbruddet var smitta andre stader.

Men i praksis er et nok eit ikkje-problem i norske heimar ja, det er nok mange fleire som vert dårlige av ecoli o.l. enn legoinella pga den førstnevnte smitter mykje lettare.


Edit:
Selv om det er de store utbruddene som får mest oppmerksomhet i media, viser statistikk at de fleste som blir syke har blitt smittet i sitt eget hjem.


Fra: http://www.oppegard.kommune.no/Oppegaard/eSite.nsf/pub/MFNN7F8EF2?Open

vi tror han har blitt smittet i hjemmet

Fra: http://pub.nettavisen.no/nettavisen/innenriks/article404048.ece