#211
 2 178     Trondheim     0
Heiti, det ble noe under 3000kWh, som er mer enn 10% under årene før. "Problemet" er at nå er vi bare to i huset, og hun som dusjet mest har flyttet ut av redet. Så nå er systemet overdimensjonert mot tidligere, samtidig dekker da alt behov av varmvann noe tidligere og lengre ut i høsten enn tidligere.
Signatur

   #212
 19     Tromsø      0
Hei
Hvor har du plassert energimåleren i systemet ditt? Måler du hvor mye som blir produsert inn på akkumualtortanken, eller hvor mye som blir hentet ut av akk. tanken?
HSt
   #213
 31 980     Lillestrøm kommune     0
Mht til innfesting så var det 3 små tynne klips som holdt rammen sammen på anlegget jeg kjøpte brukt. De begynte å hoppe av ved flytting. Vi satte en firkant skive utenpå klipsen som gikk inn i sporet i rammen.