#51
 1 015     Revetal     0
http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?email=h_bettum%40hotmail.com&step=2&lat=59&lon=10&num=191150&p=grid_id&p=clr_sky&p=mx_horizon&p=ret_psh0&veg=17&hgt=+100&submit=Submit

Her er en link til måledata fra Nasa, hvor man kan hente ut all mulig info fra databsen. Det gir et veldig godt bilde av hvor mye mer du får på vinkel mot sola ift horisontalt.

Når sol inntrålingen i Mars er på 1000W/m2, så har han ikke mer enn 4000W tilgjengelig for 4m2.
Med tanke på at absorbator arealet er på ca 2m2 har han bare 2000W tilgjengelig, med mindre han har noe speil som reflekterer lyset som vanligvis går mellom rør etc.

Tar man med virkningsgra på ca 70% sitter han igjen med 1400W for hele solfanger anlegget.
med virkingsgrad på 90% har han 1800W tilgjengelig.
Det er rett og slett ikke fysisk mulig å hente ut 3,9kW i mars måned med dette anlegget.

Edit:
blygre har jo rett i at solinnstrålingen ikke påvirkes i så stor grad, men vi har kortere solgang i mars måned, derfor lavere tilgjengelig effekt pr dag.
Har derfor rettet på utregningen.


Det som ER fysisk mulig er at temperaturen i tanken nå øker i overkant av 40 grader fra morgen til ettermiddag når det ikke forbrukes varme. Tanken til denne solfangeren er på 300 liter. Dvs nærmere 14 kwt, og noe forsvinner jo ut iløpet av denne tiden også, for all rørisolasjon er fjernet så kunder kan få svidd fingrene og fysisk kjenne hvor utrolig mye varme som produseres

Jeg skal dobbeltsjekke om det er noe galt med flowmeteret for det viser konstant hele dagen 6-7 liter/min. Anlegget er i drift fra ca 15 minutter etter at solen begynner å dukke frem om morgenen til ca 15 minutter etter, så det er full utnyttelse av alle tilgjengelige soltimer :)


Innstrålt effekt er 1 kW/m2 vinkelrett på en overflate på ein klar dag, dette stort sett det same om det er vinter eller sommer.

Det er ikke tilfelle. 1000W/m² kan man bare drømme om å få på vinteren. Selv ikke på fine sommerdager klarer man dette i særlig stor grad. Man kan ta ut statistikk for solinnstrålingen på http://met.hia.no
Velg Graphs, deretter Solar.

For øyeblikket er solinnstrålingen i Sør-Norge på ca 400W/m² på det meste midt på dagen på en klar soldag uten en eneste sky.

I går var slik en strålende dag. For Grimstad var solinnstrålingen som følger:


Dette er på horisontal flate, så det er vesentlig mye mer ved direkte vinkel mot sola. Kurven er også langt mindre bratt om det hadde vært målt direkte innstråling mot sola gjennom dagen. Nå i begynnelsen av mars så er det over 60 grader vinkel midt på dagen, og gradvis mot 90 mot morgen/kveld.

Reell tilgjengelig solenergi er derfor langt høyere enn hva mange måledata tilsier.
Signatur

   #52
 3 997     Oppland     0
Sikker på at hele tanken øker med 40grader, og ikke are deler av den?
Hvor mange timer er det solgang?

For at du får mer effekt enn solen kan gi kan ikke stemme..
Da får den tilført energi fra andre plasser, rommet, elkolbe eller noe slikt.

En plass kommer energien fra, ikke noe magi, det er sikkert.
   #53
 1 015     Revetal     0
Det er snitt-temperaturen målt i bunn og topp som har økt 40 grader ja.
Ledningen til El-kolben i tanken ligger avklippet på gulvet for å nettopp vise at det kun er sol som gir varmen.
Rommet holder 15-20 grader og med tanktemperaturer opptil 70-80 grader er det tvert om rommet som blir tilført varme fra tanken.

Det som derimot gir merkbart økt effekt er snøen på bakken foran solfangeren. Registrerte et veldig hopp i effekten i høst ved første snøfall også, og effekten nå ift bar bakke i høst med tilsvarende solinnstråling er vesentlig mye høyere, ca 50%. Indirekte stråling er derfor også et viktig parameter å få med seg mest mulig av i en solfangerinstallasjon. Akkurat som sol-faktor er dumt å glemme på påskefjellet ;)

Anbefaler derfor alle som ikke har for mange estetiske hensyn å ta å vinkle de opp mest mulig på taket for å utnytte refleksjon forfra og bakfra til rørene. En ekstra gevinst blir også at rørene kommer helt fri fra snøen på slike vintre som i år :)

Antall soltimer er vel nå snart halve døgnet, men noe skygge fra nabobygg, trær og snøhauger blir det på morgen og ettermiddag i vårt demo-anlegg.

Absorbatorarealet er 2,0kvm, virkningsgrad 85%, IAM-faktor opptil 1,4.

Jeg har kontaktet fabrikken flere ganger for å finne ut av hvorfor jeg får så mye mer enn forventet og beregnet på forhånd, og må ærlig innrømme at jeg ikke helt forstår hvordan dette er fysisk mulig, men tar det som et luksusproblem å ha et så ekstremt effektivt på produkt på lager ;)

Teoretisk, kombinert med egne målinger så kan vi ta følgende beregning:
Hvis utgangspunktet er 1000 watt innstråling, omkringliggende snø gir som målt ca 50% ekstra blir det 1500 watt. Virkningsgrad på absorbator er 85%, dvs 1275 watt x 2 m2 areal = 2550. IAM-faktor er opptil 1,4 så da er vi oppe i 3570 watt.

Jeg har derfor ikke endret noen fysiske lover, det er vi som ikke har skjønt at solen er kraftigere enn vi tar utgangspunkt i ved beregninger og horisontale data, og at det nå finnes solfangere som utnytter så nært 100% som fysisk mulig.

Magien har derfor den australske produktutviklingssjefen på fabrikken stått for Smile
Signatur
   #54
 3 997     Oppland     0
Aaah, men da har du jo et "speil" som reflekterer sol ;)

...med mindre han har noe speil som reflekterer lyset som vanligvis går mellom rør etc....


Men hvordan vet du akkurat hvor mye vann som holder hvilken temperatur?
Blir jo rimelig grovt anslag om du bare har 2 temperaturmålere.


Ikke helt enig i den regnemåten, eller i allefall ikke ordlyden.
Har du 1000W innstålt effekt så har du 1000W innstrålt, da hjelper det aldri så mye hvilken AIM faktor du har, den kommer aldri over 100%
   #55
 1 015     Revetal     0
Jeg har ikke funnet opp IAM-faktoren, det har Fraunhofer Institut für SolarEnergie målt.

Det er speiling rørene imellom som gjør at denne faktoren er over 100%. Deretter så er arealberegning av rørene kun diameteren på røret, og dette tror jeg blir veldig misvisende siden overflaten som kan motta solstråler direkte og indirekte er langt høyere, nemlig Pi på 3,14.

Er helt enig i at man ikke kan få mer energi enn tilført, men det viser seg vel først og fremst at reellt aktivt areal i vakumrør er langt høyere enn det som legges til grunn.

Ved maks speiling fra alle mulige kanter vil jo rørene i prinsippet i denne solfangeren ha et areal på 6,28m2 og da blir kanskje ikke utbyttet så umulig likevel Wink
Signatur
   #56
 3 997     Oppland     0
Du håper på flest mulig dager med snø da tenker jeg :D

En ting jeg er noe undrende til er at denne speilingen vil vel også være gjeldende når de utførte testene på disse solfangerne?
De måler vel ikke effekt for så å trekke denne bort?
For de måler vel effekt i optimale omgivelser vil jeg tro.
   #57
 5 161     0
Her er link til eit anlegg med 2 m² vakumrør som gjer 2,3 kW.
Antar at 2 m² er abosorberaralet.
Iom. at dette er på eit tak, vert nok refleksjon fra snø o.l. ikkje aktuelt,
http://www.solvarme.no/servlets/dispatcher?siteNodeId=581034


Brukar du Bettum glykolblanding ?
I så fall antar eg at du får dine vel 3 kW med refleksjon frå snø (noko eg synes er svært bra Wink)

Målefeil kan også gi relativt store avvik med så små verdier:
1 grad målefeil nedover på temperatur gir 3,4 i staden for 3,9kW
6 liter i staden for 7 gir 3,35 i staden for 3,9 kW
men begge er gode resultat !


   #58
 1 015     Revetal     0
Hehe, snø og solfangere behøver absolutt ikke være en negativ greie nei :D

Ja de blir testet gjennom flere måneder, men ikke nødvendigvis i like omgivelser for noen blir testet gjennom sommer, mens andre gjennom vinter så en solfanger som har blitt testet til gode resultater på dårligste årstid vil reellt sett være ennå bedre enn hva resultatene viser.
Så blir jo alt beregnet gjennom en haug med formler jeg ikke helt skjønner bæret av, og så er det masse faktorer som er til for å kompensere at flate solfangere har forskjellig areal enn runde rør, og deretter om rørene har reflektor montert bak eller ikke.

Etter å ha studert test-rapporter til jeg fikk vondt i hodet, og etterhvert skjønte at de kun gir en svært delvis gjengivelse av hva som kan forventes og beregnes fokuserte jeg mest på å sjekke hva og hvilke solfangere som reellt sett også har vært best.

Nettopp test-metodene har også medført at mange produsenter har tilpasset modellene etter å få best mulige test-resultater, og da det ofte kan være forskjell på teori og praksis er det langtfra alle disse som er like effektive på et vanlig hustak...

Men jeg er veldig fornøyd og overrasket over at ytelsene jeg måler hver eneste dag er så ekstremt mye bedre enn jeg hadde trodd og håpet på Grin
Signatur
Tom
   #59
 1 545     Sørlandet     0

Teoretisk, kombinert med egne målinger så kan vi ta følgende beregning:
Hvis utgangspunktet er 1000 watt innstråling, omkringliggende snø gir som målt ca 50% ekstra blir det 1500 watt. Virkningsgrad på absorbator er 85%, dvs 1275 watt x 2 m2 areal = 2550. IAM-faktor er opptil 1,4 så da er vi oppe i 3570 watt.

Er 1000W/m² det riktige utgangspunktet på vinteren? Selv om man vinkler panelene rett mot solen, er det slik at paneler vinklet direkte mot solen på vinteren ikke får like mange watt pr kvadratmeter som på sommeren. Dette fordi antallet W/m² er avhengig av solens høyde over horisonten. Jo lavere solhøyde over horisonten, jo mer areal skal den samme solenergien dekke slik bildet under viser.

Effektiv solinnstråling pr. kvadratmeter på et panel vinklet direkte mot solen blir da sinus til antallet grader over horisonten.

http://en.wikipedia.org/wiki/Insolation
http://www.alliedsolar.ie/tubes.html

Så hvis man ved ekvator har solen hengende midt over hodene midt på dagen og får 2200 W/m² hva får man da i f.eks Oslo midt på dagen rundt St.Hans? Hva med 22. desember? For å finne svaret, må man vite solhøyden over horisonten og ta sinus til den.


Signatur
   #60
 5 161     0
Skissa di viser et vannrett flate, og den vil få redusert innstråling jo lågare sola stå på himmelen.
Me diskuterer vinkla flater, tippar testoppsettet til Bettum ligg på 70-80 grader (http://www.solvarming.no/Produkter/page15/page9/page18/page18.html),

Det blir en liten reduksjon jo lengdre nede i horisonten sol står pga. at solstrålene må gå gjennom meir atomsfære, men lufta kan også være klarere om vintreren (mindre dis) så i praksis er det liten forskjell.