(trådstarter)
   #11
 5,725     0

Oblygre, vil ikke det bli for dyrt til at det noen sinne kan lønne seg?
Om solfangerene  gir så lite utbytte at de ikke engang kan varme vannet opp 5-10grader så er det neppe mye energi å hente.
En ekstra ekstern elkassett med tilhørende komponenter og styresystem vil jeg tro koster mye mer enn det smaker.

Jeg orker i allefall ikke styre noe voldsomt for å få solfangerene til å kunne levere vann under 35grader.


Har fått tilbud på same pris på elkassett. som den står i akk. tank eller ute i kretsen (fra Arne Bergli), men då med fast temperatur på turvatnen når det kjem frå elkasett.

Styring av shunt eller motorventil kjem i tillegg ja, men om det er shunten som styres er det jo kun snakk om styring og ein temp. følar i tilegg. Eit PT 100 element kostar  3-400 kr og dei fleste akk. tankar har lommer for termometer.
Men iom. at dette ikkje er standard i dag må det lages og/eller programmeres, og det kostar pæng, ja, så skal ein investera fleire tusen, er det nok ikkje økonomi i det.

Snuble har tankar om kring dette i sin tråd, og eg har lest ein del om det.

Hvis solfangar kan levera og varma forbruksvatn til 35ºC, utgjer dette bortimot halve løftet opp til 65ºC. På årsbasis og over mange år er det mange kWh dette utgjer.

   #12
 1,015     Revetal     0
Jeg kikket nokså nøye på Solvis-tanken på InterSolar-messa i München i mai, og de har absolutt laget en veldig god tank. En annen lignende tank-patent også fra en tysk produsent heter Oskar.
Jeg er også enig i at El-kolben ofte bør holdes utenfor, men hvis du kikker på spesifikasjonene til Dalatanken så er denne plassert 2/3 høyt oppe og over inntaket til solfangerkretsen. El-kolben vil derfor aldri varme "solvannet". Returen fra varmeanlegget er også plassert såpass høyt at ikke bunnen blir varmet opp. Dalatanken er også konstruert for lavest mulig flow ved at varmen hentes ut via en 4-veis bivalent shunt, og returdysene har diffusor for å bremse returflowen mest mulig. temperaturstyringen til solfangerne er også et godt stykke nedenfor returen fra varmeanlegget så solfangerne vil jobbe mot lav temperatur.
Det produseres stadig mer avanserte tanker med dertil enda mer avansert styring. Dette gjør det spennende og salgbart for oss teknologifrelste gutter, men det kostnadsmessige gjør det mer kult og fancy enn energiøkonomisk.
Når selv middelstore tanker på 700-1000 liter koster ca 50.000,- så blir økonomien i det hele fort spist opp av moroa.

Dalatanken med tilhørende utstyr er konstruert i samarbeid med Högskolan i Dalarna hvor de i mange år har hatt egen forsknings- og studielinje for energieffektivitet, og også spesielt solvarme i flere år. Mye "millimeterforskning" og høyt fokus på hvordan tilkoblede energikilder får høyest mulig virkningsgrad og at varmesystemet blir mest mulig energieffektiv ift investeringskostnadene har kanskje ikke gitt et veldig "sexy" ytre eller navn, men svært mye energivaluta for pengene Smile
Signatur
  (trådstarter)
   #13
 5,725     0

Uten at jeg på noen måte skal påstå å være leverandørnøytral her, så er det en .........

Har lest meg godt opp Aventasentralen ja, det er kun el. elemenet i tanken og prisen som eg ikkje likar Wink.

Litt bakgrunn for mine ynskje om kombinert lavtemp. fordeling og viftekonvektorar.
Eg jobbar med dette i snitt 1 dag pr. veke s¨dette kjem til å ta år....

Ikkje tidssatt framdriftsplan:
1) Bestemme meg for varmekjelde (ved/sol eller varmepumpe), fordelingsanlegg varme (avhenger litt av varmekjelde pga. kjølemuligheter).

2) Installera varmeanlegg, installera viftekonvektorar i 2 stover + 1 soverom+ event. gang. (tilsammen 3-4 viftekonvektorar). Har då grunnoppvarming på plass i huset raskt.

3) Installera gulvvarme (eller vegg/varmelist) i 1 etasje ( 3 stover, 1 soverom, 2 kjøkken, 2 bad og gang) samtidigt  som eg pussar opp 1 etasje.

4) Installera gulvvarme i et bad i 2 etasje, viftekonvektorar (samme som inst. under pkt 1)  til 3 store, til vanleg ubrukte, soverom. Det er då raskt å varme opp desse etter behov, og har vedfyring kan ein godt kjøra 50ºC turtemp. Ein stor konvektor gir 6 kW med 40ºC og 9kW med 50ºC....
Vegglist eller veggvarme i dei andre 5 soveromma i 2 etasjen (eller gulvarme om eg riv ned taka i første etasje...)

Relativt likt om det vert valgt vp. med den forskjell at viftekonvektorar vert sett på egen fordeling slik at ein kan kjøra frikjøling og at det vert montert nye viftekonvektorar i soveromma slik at eg har kjøling i stovene.

Så tilbake til sentralen. Viftekonvektorer vil ein stort sett kun kjøre i den kalde årstida, og om ein kjører dei ellers, er det jo nok med kanskje 35ºC for å få litt ekstra varme.
Men eg ser problemet når sentralen innstilles for gulvvarme, og dette blir for lavt for konvektorane. Ein må då ned til sentalen og stille opp "kurven" når ein skal kjøre konvektorar.
Min plan var å kjøre ein kombinasjon av romtermostater og ute. tempkompensering.
Ingen av gulva er i betong, kun eit par badegulv blir i termostøp (20mm), så det trur eg vil fungera fint. Stilla ned turtemp. om sommaren, og skru termostatar på bada opp slik at dei alltid er åpne.

Dessverre vil eg ikkje få fall til tanken fra solfangar, så direkte sirkulering er ikkje mogeleg, så solslynge må ein innom da uansett, ikkje sant?

Styring; Aventasentralen si styring er god, men det er kun el. elemenet som skal styrast i mitt oppsett, dei andre styrer seg sjølv, men mot ein brennar e.l. er det jo topp.

Ideelt anlegg vil me vel alle ha, dette er iallefall mine tankar omkring det.

   #14
 777     0
Varmekolben i tanken er ikke noe problem for meg. Den står omtrent midt på tanken (750 liter), og solspiralen ligger godt under dette. Har også en temp-måler like i underkant av varmekolben, og den er aldri i nærheten av tappevannstemperatur. Hos meg er som sagt problemet at retur fra gulvvarmen går inn i samme høyde som solvarmen går inn. Jeg har ikke noen måler i underkant av dette før helt i bunnen av tanken, så jeg vet ikke hvor stort problem dette er for skiktingen i tanken.
   #15
 846     Gran     0
Husk at du kan også kjøle med veggvarme.!!!! (innenfor kondenserings temperatur)

som snuble nevner er at sjikning gjør at elkoblen ikke er i konflikt med solfanger vannet.

Fall til tanken? du trenger ikke slynge/spiral/fangeveksler eller hva vi velger og kaller det.
Eller missforstår jeg her?

Jeg mener at styringen må stå litt forhold til antall kvm solfangere.
er litt unødvendig å betale mange tusen ekstra får å kunne hente ut energi fra solfangerene under veldig lave temperaturer.
Hele systemet må jo stå i balanse i forhold til hverandre.

Tror ikke Aventas system er så ille i pris. det er jo tross alt en ferdig pakke. Noe rørleggeren liker.
Men du kan jo kananskje spare noen kroner hvis du komponerer en styring selv og du liker å hampe rørdeler og lodde ting sammen Wink
  (trådstarter)
   #16
 5,725     0

Fall til tanken? du trenger ikke slynge/spiral/fangeveksler eller hva vi velger og kaller det.
Eller missforstår jeg her?

Platesolfangere må/skal/bør? tømmes når de ikkje er i drift?
Og da enten til akk. tank. eller til egen tank og via solslynge til akk. tank. slik eg har forstått det.
Alle eg har sett i allefall så langt.
Vakumrørfangar kjører vel stort sett med frostvæske, så de må iallefall innom solslynge.

Lodde rørdeler er kjekt, eg lodda mesteparten av varmeanlegget eg har i eine huset, 20m 28mm rør og masse bend og ventiler, kjekt det, så eg er ikkje redd det.
Og eg er utdanna autmasjonsingeniør, så styring går greit det og!

Men tida er kostbar, så Aventasentralen skal bli vurdert den og.
  (trådstarter)
   #17
 5,725     0

Varmekolben i tanken er ikke noe problem for meg. Den står omtrent midt på tanken (750 liter), og solspiralen ligger godt under dette. Har også en temp-måler like i underkant av varmekolben, og den er aldri i nærheten av tappevannstemperatur. Hos meg er som sagt problemet at retur fra gulvvarmen går inn i samme høyde som solvarmen går inn. Jeg har ikke noen måler i underkant av dette før helt i bunnen av tanken, så jeg vet ikke hvor stort problem dette er for skiktingen i tanken.

Det er ikkje varmekolben i seg sjølv eg er skeptisk til, men det at ein må inn igjen med varmt returvatn på tanken, da det er der el. koblen er.
Fekk nett pris på ferdig styring slik eg vil ha, motorventil med styring, det kom på ca. 5000,-, så om det er økonomi i, tvilar eg på...

Skal eg styra shunten må eg lag styringa sjølv...

   #18
 1,015     Revetal     0

[/quote]
Platesolfangere må/skal/bør? tømmes når de ikkje er i drift?
Og da enten til akk. tank. eller til egen tank og via solslynge til akk. tank. slik eg har forstått det.
Alle eg har sett i allefall så langt.
Vakumrørfangar kjører vel stort sett med frostvæske, så de må iallefall innom solslynge.

[/quote]

Det er svært vanlig at platesolfangere også går i lukket system som ikke tømmes og med frostvæske. Varmeveksling må til enten her eller der uansett, og det er ikke mer tap i en god varmeveksler i en optimal tank enn den manglende skiktingen man får ellers i mange andre tanker.
Signatur
   #19
 1,015     Revetal     0

Uten at jeg på noen måte skal påstå å være leverandørnøytral her, så er det en håndfull kriterier i ditt opprinnelige innlegg som skriker etter en viss energisentral (og solfangere).

Det første er den praktiske innplasseringen. Aventas rektangulære sentraler er laget nettopp for å kunne fraktes inn dører før isolering/mantling. Opp til 1500 liter er bredden 65 cm på råtanken. Fra 2000 liter er det imidlertid dobbel bredde. Den rektangulære utformingen gir også selvsagt best forhold mellom volum/fotavtrykk.

Videre etterlyser du en styring som nærmest er en ren beskrivelse av Aventas integrerte styring. Nemlig en dynamisk regulering av tanktemperaturen som automatisk starter og stopper el-kolben etter en beregnet utekompensert tanktemperatur. Er det 4 grader ute holdes midten av tanken på 32 grader. Er det -10 grader kalkuleres samme tall til 40 (bare et eksempel). El.kolben sørger for dette, med mindre det er annet bidrag som leverer varme (sol eller ved). I tillegg inneholder styringen en solstyring som bruker føleren i bunnen av tanken hvor vannet er kaldere og turvannet til solfangeren hentes. Attpåtil er styringen en integrert romregulering som også styrer all gulvvarme i boligen - utekompensert. Den gjør altså termostatpakka overflødig. Styringen av innhøsting av varmen fra vedkjelen må tas utenom. Dette bør være en enkel 'omvendt termostat' som bare starter pumpene på hver side av varmeveksler når temperaturen i vedkjelen når et satt nivå, f.eks. 45 grader.

Imidlertid er det er par ting som ikke passer helt inn i kriteriene dine. Du sier at du skal ha viftekonvektorer, men skal samtidig installere gulv/veggvarme? Aventas sentral er laget for lavtemperatur distribusjon (i praksis gulv/veggvarme), og rørføringer og styring er "tunet" inn for dette. En vesentlig høyere turtemperatur enn 35-40 grader vil ødelegge mye av systemeffektiviteten og uansett gjøre solfangere mindre interessant. Videre så oppfyller vi ikke ønsket om at den elektriske oppvarmingen skal foregå utenfor tanken (!). Kolben sitter i tanken, fordi vi ønsker å levere en komplett sentral (og fordi man i sin tid tenkte seg et kraftmarked med natt-tariff på strøm så man kunne lade tanken nattestid og bruke på dagtid. Dette har ikke skjedd ennå, men er noe man fremdeles diskuterer). Når det gjelder skiktning vil åpen sirkulasjon strengt tatt forstyrre skiktningen noe i perioder når både sol- og gulvvarmeanlegget går, men det er innvendige innordninger i tanken for å minimere omrøring. Uansett slipper man varmetap over veklsere/spiraler når systemvannet sirkulerer direkte opp i solfanger og ut i gulvet. Mot ekstern brenner bruker vi veksler (denne kretsen må vanligvis være trykksatt). Tappevannet forvarmes også via en innertank med vesentlig bedre varmeoverføring enn spiraler.

Det ser ut til at ditt ideelle anlegg er umulig å levere uten en rekke individuelle (og fordyrende) tilpasninger på stedet, men at AventaSolar har løsninger som ligger svært tett opp til en del av dine viktigste systemkriterier.


Å bruke varmeveksler mot vedfyr er vel ikke ansett for å være særlig smart...
Signatur
  (trådstarter)
   #20
 5,725     0

Uten at jeg på noen måte skal påstå å være leverandørnøytral her, så er det en håndfull kriterier i ditt opprinnelige innlegg som skriker etter en viss energisentral (og solfangere).

Kva styring står i Aventasentralen?
Ser ut som ein spesialboks, så eg tippar ein embedded løsning.
Men dere gir vel ikkje ut kildekode slik at andre kan omprogrammera den?
(Det hadde jo vore noko for Bio-Tech som er ute etter litt hjelp til styringar....)

Kan jo ikkje vera så mykje arbeid å programmera om denne til å stenga shunten nå ein kjører el. kolbe, og så tar ein å flyttar el. kolben ut, og styrer temp. med av/på på elkolben.
Det er vel det som stort sett manglar i Aventasentralen slik eg ser det for mitt bruk.
Manuell økning av turtemp. når ein kjører konvektorar kunne ein kanskje levd med.
Men eg trur nok ute. temp. kompensering + termostatar passar best for meg, da kan ein slå varmen av i rom ein ikkje brukar i det rommet. Det er ikkje mange kroner for trådlaust system (ca. 1000 kr. pr. kanal med akuatorar).

Men eg skal gjera ein samanlikning med vp, så me får sjå kva eg bestemmer meg for.