#211
 1,015     Revetal     0
Det er igrunn litt for lite krav til hva slike peiser må inneha, og idag er det ikke et krav med kjølespiral. Det kommer derimot en forskrift om dette i EU iløpet av året, og da vil den nok rimelig raskt også bli gjeldende her. Seriøse produsenter har allerede sluttet å produsere uten, og mange har hatt dette som standard hele tiden.

Kjølespiral har ikke bare en sikkerhetsfunksjon mot overheting, blir trykket for stort skal ekspansjonskar og til sist sikkerhetsventilen sørge for å ta unna dette. Derimot gir det driftsmessig mindre problemer om sikkerhetsventilen ikke like lett trenger å slippe ut vann, som igjen senere kan gi undertrykk og luft i anlegget, og stadige påfyllinger av nytt oksygenrikt vann. Det bidrar altså til mer stabil og sikker drift og lengre levetid på alle komponenter i varmeanlegget.
Det er dermed enten uvitenhet, likegyldighet eller useriøst å ikke ha kjølespiral integrert i et produkt med så lang forventet levetid.

Sikkerhetsventil er som ellers i varmeanlegget påkrevd, og endel ovner har dette allerede påmontert i bakkant. Dette for å unngå monteringsfeil. Sikkerhetsventilen kan like gjerne være installert i teknisk rom ifm tanken og annet, MEN det MÅ IKKE være noen form for stengeventiler mellom denne og ovnen. Da har du en potensiell bombe i stua.

Peisovner med vannkappe bør være godt isolert. Gjerne en varmereflekterende kappe. Uten isolasjon tar det over dobbelt så lang tid å komme opp i god driftstemperatur, og andelen varme til vann blir kraftig redusert. En stor sortmalt stålkloss med temperatur på 90C er en veldig effektiv radiator.

God forbrenning krever høy temperatur i ovnen så det bør være ildfast sten/vermiculitt/chamotte/accumotte eller lignende varianter som sikrer høy forbrenningstemperatur, og dermed virkningsgrad.
Dette er derimot en litt todelt sak, for samtidig blir varmeoverføringsflatene til vann mindre, og dermed lavere effekt til vannsiden, og mer til rommet. Det blir dermed et kompromiss om det ønskes høyere virkningrad eller høyere andel vannvarme. Keramikken/stenene gir også normalt et mer estetisk uttrykk på peisen. Etter mitt syn, og etterhvert nokså mye erfaring med slike ovner teller det fyringsøkonomiske og det estetiske normalt mest, så har det alltid integrert som et standard tilvalg, der ikke ovnene uansett har det integrert som standard.

Ekstern til-luft er en selvfølge i de fleste nye hus, og burde være det også i eldre. Slike peisovner krever mye luft til forbrenningen og vil ødelegge for balansert ventilasjon, men også i i boliger med naturlig ventilasjon, luftespalter etc gir det en uheldig bivirkning med økt nedkjøling langs ytterveggene, dårligere varmekomfort og økt energiforbruk som kompensering for dette. Til-luft kan med fordel ellers gjerne være forvarmet gjennom pipen eller f.eks kjellerluft fremfor iskald uteluft som gir dårligere forbrenning. Luftmengder kan også reguleres/styres, men dette gir først og fremst størst fordeler i ovner med sekundær forbrenningsluft og de fleste ikke selv gidder eller har anelse om når primærluftstrekken burde vært regulert ned.

Styring/regulering av vanntemperatur er svært viktig for både forbrenning og levetid. Et absolutt minimum her er å sørge for at vanntemperaturen til ovnen holdes over 60C. Under 60 vil røykgassene lettere kondensere inne i ovnen, og det blir også merkbart dårligere trekk og forbrenning. Videre kan også sirkulasjonspumpene i slike ovner med stor fordel hastighetsreguleres etter en høy ønsket temperatur ut av ovnen. Ved vanntemperaturer over 85-90C blir det også merkbart mindre soting, tjære- og bekdannelse. Høyere virkningsgrad og betydelig mindre renhold som resultat. Eller motsatt; det må gjøres rent ofte om effekten skal opprettholdes.

Endel merker/modeller kan utstyres med, eller har som standard, dobbelt glass. Dette gir også bedre forbrenning, og mindre soting, ved at det indre glasset ikke kjøles like mye ned. Det gir også mindre varme til rommet.

Nå ble det noen flere punkter her enn hva som er minimum, men det er mye av dette som kanskje burde vært standard.
Signatur

   #212
 6,009     Finnmark     0
Er det mulig/erfaringer; å montere solfangere inne........
Tenker på mulighet å lage isolert kasse med vindu som solfangere kan være bak, for å utnytte varme bedre...... Feks 4-8 kvadratmeter. Skal senere bygge om hus og vil vurdere slikt, skal ha vbv og LV pumpe........
Kan kjøpe 2-3 lags pvc vindu til røverpris fra Russland....
Signatur
   #213
 2,319     Trondheim     0
Er det mulig/erfaringer; å montere solfangere inne........
Tenker på mulighet å lage isolert kasse med vindu som solfangere kan være bak, for å utnytte varme bedre...... Feks 4-8 kvadratmeter. Skal senere bygge om hus og vil vurdere slikt, skal ha vbv og LV pumpe........
Kan kjøpe 2-3 lags pvc vindu til røverpris fra Russland....

Tja, skulle jo gå det, blir jo som en http://www.byggebolig.no/solenergi-solfangere/en-enkel-solfanger som står inne.
Signatur
   #214
 10,486     Akershus     0
Jeg tror mye av varmen blir tapt som refleksjoner fra vinduet. Jeg ser det godt når sola står på her, at det reflekteres tilbake fra vinduet. Det er selv med ganske gamle vinduer, uten noe som helst fancy.
Signatur