3 436    26    13  

Solcelle strøm - hva kan man gjøre selv?

 72     0
Jeg har relativt gunstige forhold for strømproduksjon med ett tak (garasjetaket på 36m2) som vender sør-øst og ett tak som vender sør, sør-vest (huset, 101m2).
Med "standard" panel størrelse kan jeg få på plass så mye som 54 paneler.

54 x 400W = 21 600W / 21.6kw (ved optimale forhold, det er det naturligvis sjelden).

Uansett - det er ikke kjernen i spørsmålet; nemlig at det er lange og uforutsigbare leveringstider pga. manglende montører.
Det er god tilgang på paneler og utstyr (festemateriell er faktisk også vanskelig å få tak i akkurat nå) men montører er mangelvare, og voldsomme påslag både på utstyret og timeprisene.

Jeg er relativt handy, så det knyter seg i magen å skulle betale i dyre dommer for enkel jobb man fint kan (fysisk) utføre selv, men er noe usikker hvor reglene går for hva som er lovlig...

Jeg har forstått det slik at hvis man går for en løsning med mikro-invertere så er det lov å montere og koble alt foruten tilkoblingen i sikringsskap og innrapporteringen, som kan utføres av hvilken som helst elektriker...?!
( https://www.tradewindsolar.no/selvmontering-solceller )

Men da eliminerer man vel muligheten for hybrid inverter med flere innganger (vindturbin) og batteribank...?

Hva er lov å utføre selv? Kan man montere alle panelene og trekke kablene, så lenge elektriker kobler til inverteren, sikringsskapet og innmelding? Eller må fysisk montering av panelene også utføres av elektriker?
Eller bare montere alle panelene, men at elektriker kobler det hele sammen? (er jo ganske fort gjort det også så lenge alt ligger klart)

Og, Enova støtte - jeg tolker det dit henn at det får man bare hvis HELE installasjonen er utført av registrert firma? det er jo helt idiotisk hvis formålet er å være miljøvennlig da det finnes lovlige løsninger for selvmontering.

Også lurer jeg på (vet det er dumt å stille flere spørsmål i forumtråder da det som regel bare blir besvart ett :P ) - hvis man går for on-grid løsning med mikro invertere slik at all overskuddstrøm går på grid/nettet - fungerer strømnettet da som ett "batteri" når man henter strømmen tilbake, eller selges strømmen man produserer i sanntid slik at man må kjøpe tilbake (og betale nettleie) strømmen man bruker om natten?
(med de gamle analoge målerene så gikk måleren baklengs, så det var ikke mulig å skille på hva som gikk ut og inn, bare totalt forbruk / salg)

   #1
 47     2
Jeg har montert solcelleanlegg på mitt vognskul i mars i år. Jeg monterte paneler på tak og koblet disse sammen selv. Jeg leide inn elektrikker som gjorde den elektriske installasjonen, altså koblet solcellene til inverter og inverter til anlegg. Elektrikker brukte mindre enn en dag på jobben. Jeg brukte tre-fire dager på å montere panelene. Alt dette er lov slik jeg forstår det, elektrikker hadde i hvert fall ingen kommentarer til måten dette var gjort på.

Anlegget er på 10.8 kWp, 24 paneler montert på blikktak. Jeg har en on-grid inverter som håndterer alle panelene (2 serier a 12 paneler). Jeg har betalt ca 80000 kr for alt, inklusive elektrikker, paneler, inverter og feste/monteringsmateriell. Med støtte fra Enova på 27500 så blir prisen rundt 52500 kr.

Hvis jeg har forstått Enova riktig så krever de at du bruker registrert elektriker til det som man må bruke elektrikker til for dette tiltaket. Stort sett på alle de andre tiltakene krever de at det er firma som gjør hele jobben. Jeg har enda ikke søkt om støtte, så jeg kan ikke bekrefte dette, men det var det jeg fikk opplyst fra Enova via telefon.

I vedtektene til Enova står det: "Enova SFs formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet." Det står ikke hvordan de skal gjøre det, men det står "Enova SF skal i sitt operative arbeide fremme konkurranse og benytte eksterne aktører der det er hensiktsmessig". Hvis jeg har tolket Enova riktig så mener de at de best kan oppnå sitt formål ved å sørge for at den norske leverandørkjeden er levedyktig, og at det er derfor de krever at man bruker firmaer på største delen av jobben. Man kan forstå dette synet da de fleste ikke vil ha vilje og/eller evne til å montere solcelleanlegg selv, og da er det viktig at det finnes mange nok levedyktige firmaer som kan gjøre jobben til en akseptabel pris. Personlig så ville jeg aldri funnet på å betale et firma for å montere anlegget, da ville investeringen aldri gått opp.


Når det gjelder salg av strøm, så kommer det an på hvilken avtale du har med energiselskapet ditt. Jeg selger til spot-pris time for time, og får betalt det spot-prisen er den timen. Jeg tror Fjorkraft har en slags "batteriavtale", men siden jeg misliker det selskapet har jeg ikke undersøkt dette videre. Nettselskapet ditt vil nok kreve nettleie når du bruker strøm, og vil nok ikke godta noen batteriavtale.
HSt
   #2
 35 865     Lillestrøm kommune     0
Mulig det er Zanda eller en annen takstein produsent de koblet mere i paralell enn serie så en får visst lov å legge panelene selv og koble de sammen.

Mange bruker 7-800V anlegg der må en ha en spesial elektriker på høyspenning og så kan normal elektrikeren koble inverterten til huset
  (trådstarter)
   #3
 72     1
Det er meget interessant å høre om!
Hvor endte du med å bestille fra?
Veldig spennende å høre om du får Enova støtte eller ikke.
Jeg er fortsatt veldig usikker på om jeg skal gå for "on-grid" eller hybrid løsning med batteribank.
Det jeg misliker mest er tanken på at hele "profitten" forsvinner når man må betale nettleie på strømmen man bruker om natten all den tid nettleien er så høy..
Hvilke paneler og inverter gikk du for? (hadde vært interessant å sett hele bestillingen din for å bruke som "sjekkliste")
Regner med det kan være lurt å forhåndsavtale med elektriker at han er villig til å utføre jobben?

Er det energiselskapet eller nettselskapet som må ha "støtte" ev. "batteriavtale" ? ...
- forstått det slik at man må registrere seg som "plusskunde" hos nettleverandør, og ha strømleverandør som støtter "overskuddsavtale". Jeg har idag Tibber og de er positive til "overskuddsavtaler" , men ingen av de skriver noe om man kan ha "batteriavtale".

Hvis man skulle ende med å kjøre ett rent "on-grid" system - kan man da fortsatt kjøre ett seperat batteri-bank system hvor man lader fra grid, og kjører strømmen tilbake fra batteriet på natten via egen inverter? - hvordan påser man da isåfall at det kun er ens egen forbruk som blir hentet ut igjen fra batteriet? (og ikke at det går rett inn på grid'en) - klarer ikke helt se for meg hvordan man skulle klare å styre det (må innrømme at jeg er veldig usikker på hvordan en "hybrid" løsning gjør det og, med mindre inntakskabelen går via inverteren...)
HSt
   #4
 35 865     Lillestrøm kommune     1
Jeg så en artikkel var det i TU?

Mht høyspenning pratet jeg med en som hadde fått installert for bare noen uker siden, var han som opplyste om 2 personer med forskjellig godkjenning

Så jeg har ikke bestilt selv enda
  (trådstarter)
   #6
 72     1
Hmm, sånn mtp. høyspenning delen så kan det da kanskje være like greit å gå for slike "mikroinverter" hvis man allikevel planlegger med on-grid system?
QS1 mikroinverter til kr 4 650,00 støtter 4 paneler...
Hvis man ender opp med 32 paneler så trengs 8 stk mikroinvertere, mao. 37 200,- - men da er det bare å koble de rett i sikringsskapet.

Men igjen, er veldig fristet til å ha ett hybrid system, gudene vet hva som skjer med nettleien fremover, spesielt hvis det ender med å bli "effekt tillegg" oppå de allerede relativt stive prisene.. dette er prisene mine pr. idag:


  • Fastledd: 3 052 kr/år

  • Energiledd sommer mai – okt: 45,00 øre/kWh**

  • Energiledd vinter feb – mars: 39,21 øre/kWh*

  • Energiledd vinter april: 47,34 øre/kWh**

  • Energiledd vinter nov – des: 47,34 øre/kWh**


Egentlig veldig fristende å gå totalt off-grid Wink
   #7
 24 215     Akershus     1
Er vel ikke bare spenning, men også strøm/effekt som kan utløse krav om sertifisert montør?
Signatur

HSt
   #8
 35 865     Lillestrøm kommune     1
Ja sikkert, men som sagt en normal elektriker kobler tydeligvis ikke 7-800V DC. Når de kobler i serie blir ikke strømmene så store heller.

HSt
   #9
 35 865     Lillestrøm kommune     0
Ja sikkert, men som sagt en normal elektriker kobler tydeligvis ikke 7-800V DC. Når de kobler i serie blir ikke strømmene så store heller.

T1
   #10
 707     0

En vanlig elektriker (det man i gamle dager kalte gruppe L) kan vel koble alt opp til 1.000 volt vekselstrøm og 1.500 volt likestrøm.

Men at ikke alle elektrikere er komfortable med å sette på en MC4 plugg som brukes mot solcellepanelene kan vel være mulig.