#11
 10 486     Akershus     0

Mot sør stort sett er det beste, men ein ser det an kor ein har mest sol.
Ideell vinkel er avhengig av kvar du bur, sjå under.
Men det er mange faktorar som spelar inn, type solfangar, kor mykje dekning ein ynskjer etc.

Fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Solfanger


Er disse tallene et gjennomsnitt man kan regne med, eller gjelder de ved skyfri himmel?
Signatur

   #13
 10 486     Akershus     0

Gjennomsnitt


Så på klare dager vil solinnstrålingen være mer enn det som står i tabellen?
Signatur
   #15
 5 611     0
Solinnstrålingen er ca. 1020 W/m2 med 90 grader på sola fra skyfri himmel uansett sommer eller vinter, så ein soldag kan ein komme opp 20-30% meir av verdiane i tabellen, men dette er avhengig av solfangertype, vinkel etc.

Ser det er oppgitt maks 8,5 kWh/m2 på son skyfri sommardag, meiner dette må vera høgare og maks 1020 W/m2.
   #16
 10 486     Akershus     0

Mye høyere!
Da risikerer du "overproduksjon"..  :D


Luksusproblem :-)

Nå er det bare jæ(/!"%(/!"? kjedelig graving jeg holder på med, men håper det blir å begynne så smått å pusle med sånt som er mer artig utover neste sommer. Det blir i første omgang liten fanger og schvær tank. Blir spennende å få ting på plass og se hvordan det fungerer.

Håpet er å få et tilskudd til varmen gjennom vår og høst, og at det skal gi nok varme til tappevann og kanskje litt lunk i badegulvene midt på sommeren.

Ingen flere som har erfaringer med sine anlegg?
Signatur
   #17
 5 611     0
snuble har eit anlegg som han i desember ville vente 8 måneder med å felle dom over, så nå er vi klar snuble!

   #18
 60     Stavagner     0
Jeg har 90 rør / 14kvm solfangere og en 700l Dalarnetank. Skal koble til en varmepumpe (luft/vann) i løpet av en uke eller så.

Erfaringene er litt tidlig å dele enda. Så langt så har vi hatt en del utfordringer i innkjøringsfasen, men må nok tilskrives innkjøring. Anlegget produserer uannsett masse energi.

Signatur
   #19
 10 486     Akershus     0

Jeg har 90 rør / 14kvm solfangere og en 700l Dalarnetank. Skal koble til en varmepumpe (luft/vann) i løpet av en uke eller så.

Erfaringene er litt tidlig å dele enda. Så langt så har vi hatt en del utfordringer i innkjøringsfasen, men må nok tilskrives innkjøring. Anlegget produserer uannsett masse energi.


Hva går innkjøringsproblemene ut på? Er det ikke bare å koble til rørene og få pumpa til å starte når det er varme å hente?

Hvor mye av varmen i tabellen over kan man regne med å utnytte? Hvis det en gjennomsnittlig dag i juni er 6kw innstråling pr. m2, og et panel med 30 rør er 4,5m2, så regner jeg ikke med at man får 27kw varme i tanken? Er 10kw realistisk?
Signatur
   #20
 5 611     0
Du må ikkje blande kW og kWh. Er det ikkje 70% virkningsgrad panel til Bettumen ligger på? I så fall, 4,5 * 6 * 70 % ca 19 kWh pr døgn kan ein nok oppnå med korrekte vinkler mot sola