9 711    39    2  

Solfanger temperatur

 646     Ølen     0
Bygger hus med 80 vacumrør vendt sørvest på vestlandet.
Noen som har en formening om hvilken temperatur en kan oppnå i rørene til solfangerkretsen?

Grunnen til at jeg lurer er at sentral for solfangere står en plass på teknisk, og akkumulator en annen. Kunne tenke meg å montere rør-i-rør med veggbokser mellom disse for å få det noe mer gjennomført, men siden pex har en maks temp på 95grader er jeg noe skeptisk.
Kobberrør i veggen er jo ikke aktuelt.

   #1
 5 411     Langhus     0
Solfangeren kan komme godt over 100 grader, da skal sirkulasjonspumpa stoppe slik at ikke innfoldet i varmelageret skal passere 100 grader og starte å koke.

Det du bør bruke er ALU-PEX, som tåler varmen bedre enn vanlig pex.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 646     Ølen     0
Hva tåler alupex da?
Og ja ser pumpa skal stoppe ved 100, men hva skjer da oppe i vacumfangerne? Blir innmari varmt da?
   #3
 11     0
stort varmelager - 5-8m2 så skal det mye til å få for høy temp. Så kan du ha uttak fra flere skift i varme lageret og hente vann der temp er f.eks 40-50 grader. Et høyt varme lager (tank) vil gi flere skift. Det er også en fordel å tilføre varmen til varme lageret i det nivået som ligger like under tempen som f.eks er under 50 Grader. Da vil du alltid ha varmt vann i toppen som kan brukes til forbruksvann (VVB)
Usikker på hvor stor temp forskjell du får, men vil tippe på 5-15 grader på hver 20 cm i høyde.
Det blir jo en del føler og automat ventiler for å få dette til, men det finnes tanker med selvregulerende system, som er "mekanisk" styrt av at tettheten i vann varierer med temp.
   #4
 5 411     Langhus     0
Da fordamper det som er i manifoilen til solfangeren, væske som går over til dampform utvider seg drastisk , og pressen væsken ned til ekspansjonskar.
Når det først er damp stiger tempraturen. Jeg hadde allerede i april 170 grader i mine solfangere.
Dette med 750 liters tank. 3 dager med sol var det som skulle til, 7500 (som er særdeles upraktisk å håndtere) vil også koke, etter 30 dager med sol...

Husker ikke data'ene på Alupex, men jeg har prøvd begge, og pex holdt ikke for å si det sånn...
http://www.byggebolig.no/tekniske-losninger/frodes-bygger-varmeanlegg/30
Signatur
   #5
 11     0
Jeg lurer selv på å støpe et basseng på 1,5 x 1,5 x 3 meter lengde.
Isolere under med 10 cm isopor og sider /topp 20-30 cm rookwool.
Varmen kan tilføres med kobber spiral som varmer øverst først, og som går helt ned.
Stor utvendig overflate vil føre til at varmen vil bli avgitt øverst.
En må/bør bruke en overdimensjonert spiral av f.eks 20 mm rør som må være minst 1,3 meter høy.
For forbruksvann tenkte jeg å legge en lang spiral i kobber nær overflaten.
For sentralvarme tenkte jeg at det gjerne var mulig legge en spiral på f.eks 1 meters nivå. og en 20 cm nivå. Ved bruk av to pumper /kretser og en blandeventil stilt på 55 grader samt en varme veksler mot sentralvarmeanlegg, så antar jeg at en ville få 55 grader konstant (maks) ut så lenge varme lageret holdt 55 eller mer grader 1meter i tanken, og at varmen teoretisk sett er lavere enn 55 grader ca. 20 cm fra bunnen.
Finner svært lite info. om dette på nettet.
PS. Solfangeren bør kobles ut når tempen i varme lageret på bunnen overstiger 50 grader dersom mine teorier er riktige
   #6
 11     0
Vakum varmere har et eget system for å koble ut.
Selve varmevesken går tilbake til tank.
Dette er et sikkerhets system som en MÅ ha for å unngå koking/overtrykk
   #7
 11     0
Til jafa.
Det er bare bra med høy temp i solfangeren. Den antar jeg at du har på et eget system. Men det skal mye sol til eller mange solfanger og lite varme lager til for å få varme lageret til å koke.
Et stort lager, ev. flere seriekoblet lager vil kunne gi varme lenge.
Det er vist en formen for varme lager i vann. 1 liter 1 grad = 1???
Skulle gjerne vist hvor mye varme i KW vann avga ved nedkjøling av f.eks 100 liter fra 90 til 80 grader+++???
Har en plass så kunne en godt hatt 2 x 3 x 5 meter isolert lager under bakken.
Da måtte en nok hatt en varmepumpe for å få opp tempen til brukervennlig nivå.
Men en ville kunne hatt gratis varme gjerne i 3-4 uker UTEN sol. Ikke så uvanlig det her Sad

  (trådstarter)
   #8
 646     Ølen     0
Rullis: tenker du på drainback der all veske går tilbake til tann ved høy temp?
Det er vel ikke så vanlig i vacumfangere meN heller i noen platefangersystemer?
  (trådstarter)
   #9
 646     Ølen     0
Jafo: ja hvis 1liter vann går over i gassform får man 1700liter :p
Hva skjedde ved 170grader? Full blås i sikkerhetsventil?
   #10
 2 180     Trondheim     0
Hei.

Jeg ville ikke benyttet noen form for plastrør. Bruk stålrør.
Med det trykk som kan bli og glykol i solkretsen kan det ved en feil som f.eks gjorde av pumpen gikk selv om den skulle ha stått bli pumpet rundt væske som holder 130-140 grader, og kanskje 4 bar trykk. Da vil selv alupex kunne gi etter.

Signatur