53 700    74    2  

Har full BSU-konto med 170000kr. Betale ned lån eller la stå?

 684     Engavågen -Meløy     0
har ca 170000kr på BSU og lurer på om jeg skulle la kontoen stå å forente seg i 6 år til eller bare betale ned på boliglånet med en gang?

Signatur

   #1
 969     0
Du har sikkert høgare rente på lånet enn på BSU-kontoen(?). I så fall sparer du differansen dersom du betalar ned lånet. (Eg må ta eit lite atterhald i tilfelle skattereglar slår ut spesielt i ditt tilfelle.)

Dersom du veit at du kan trenge eit mindre lån seinare, vil dette (sannsynlegvis) vere ein noko dyrare enn det huslånet du har i dag. Så må du vurdere om dette mogelege lånet er verd å ofre den sparte differansen for.
   #2
 292     0
Jeg ville gjort dette til et spørsmål om hvor renten er størst.

BSU rente > lånerente => betal ned på lånet
BSU rente < lånerente => ikke betal ned på lånet
   #3
 1 519     Oslo     0
Prinispielt riktig å regne på rentedifferansen, det spiller imidlertid liten praktisk rolle for et beløp på 170.000 kroner. Differansen er nok max 0.5% den ene eller andre veien, men la oss ta i å si at differansen mellom renten på BSU-kontoen og boliglånet er 1%.

Da vil man  enten tjene eller tape 170.000 * 0,01% * 0,72 / 12 = 102 kroner i måneden etter skatt. Det er jo penger det også, men ikke så mye.

Skal du først ha sparepenger i banken er BSU der du får den høyeste renten, sånn sett kan det lønne seg å la den stå selv om renten er lavere enn boliglånsrenten.
   #4
 2 413     Ønsker ikke besøk av deg     0
Du lar BSU stå til den dagen du ikke lenger får fradrag på skatten.

Da betaler du ned lån eller investerer i bolig.
   #5
 919     Norge     0
Betal ned lånet selvsagt.
Ingen poeng å ha pengene stående der nå, det kapittelet er jo tilbakelagt siden du ikke kan foreta flere innskudd med skattefradrag..
   #6
 163     Hedmark     0
noe annet å tenke på er jo også muligheten for bedre rente på boliglånet, om du betaler ned på det. Hadde uansett ikke vært i tvil, hoved prioritering er å bli kvitt boliglån så fort som mulig..
   #7
 1 505     0

Jeg ville gjort dette til et spørsmål om hvor renten er størst.

BSU rente > lånerente => betal ned på lånet
BSU rente < lånerente => ikke betal ned på lånetMå ikke skattefradraget på lånerentene inn i dette regnestykket?
Signatur

   #8
 5 503     0
Du har 8 år igjen til du MÅ ta ut pengene da, og på den tiden er det meget tenkelig at grensen øker slik at du igjen kan spare.

Sitat fra Huseiernes Landsforbund:


Mens boligprisene har mangedoblet seg i løpet av et par tiår, har grensene for BSU-sparing stått stille. Norges Huseierforbund mener derfor, at det på bakgrunn av utviklingen av boligprisene, er naturlig å øke grensen for BSU-sparing til henholdsvis 75.000 kroner per år og totalt 500.000 kroner.
   #9
 992     Østlandet     0
Isolert sett bør du ta ut pengene, helt klart.

Men - som en påpeker - det er muligens litt politikk i bildet her. Hvis grensene for BSU økes, vil du ha stor glede av å kunne fortsette å fylle på. Så ung som du er, er sjansen stor for at det inntreffer, slik jeg leser boligpolitikken.

Da blir rentedifferansen mellom innlån og utlån liten i forskjell til den skattefordelen du kan oppnå.

Formelt sett er det et risikospørsmål - tror du at BSU grensen vil økes, la dem stå. Vil du være sikker på å ikke tape reelle penger, ta dem ut.
   #10
 5 503     1
BSU-pengene har en verdi også når de står "lagret". BSU kan brukes som sikkerhet ved lån, f.eks. Men du høres ut som om du allerede har lån (sannsynligvis et BSU-lån).

Når man betaler ned en god slump av lånet vil man jo få mindre kostnader per måned i renter. I tillegg vil lånet betales ned fortere (antar at du har annuitetslån) siden en større andel av månedlig innbetaling vil være avdrag kontra renter...