318    10    0  

Avtale for overføre et byggeprosjekt fra enkeltmannsforetak til AS.

 2     0
Jeg har et enkeltmannsforetak, og har gjennom det skrevet avtale og startet et byggeprosjekt for en kunde.
Jeg har registrert et AS som skal overta  avtalen og gjøre byggeprosjektet ferdig.
Så jeg ønsker hjelp til å formulere en juridisk riktig avtale som kunden skriver under på, slik at ansvaret for byggeprosjektet overføres fra enkeltmannsforetaket til AS-et.

   #1
 1 973     Asker     0
La AS`et kjøpe enkeltmannsforetaket. Da er det ingen avtale som trengs å signeres slik jeg ser det (er ikke jurist). Når bedrifter kjøpes opp overtar man både verdier og forpliktelser, slik som kontrakter. Uansett ville jeg fått en jurist til å se over.
Signatur
   #2
 181     0
La AS`et kjøpe enkeltmannsforetaket.


NEI !!
Ikke før du har sjekket skattemessige konsekvenser med en revisor. Her kan være store skattemessige konsekvenser. Hilsen økonom.

Løses like enkelt ved å skrive en tekst som tillegg til den kontrakten du allerede har. Der du skriver at kontrakt dato xxx transporteres/overføres fra enkeltpersonforetak xxx til aksjeselskap xxx, slik at aksjeselskapet overtar alt ansvar og alle rettigheter fra enkeltpersonforetaket knyttet til avtalen. Ut over dette er det ingen endring. Signeres av deg og kunde, og legges som vedlegg til den opprinnelige avtalen.

PS, det er mer enn 15 år siden det sluttet å hete enkeltMANNSforetak Wink
  (trådstarter)
   #3
 2     0
Hei
Takk for gode svar.
Jeg har sendt en forespørsel til en advokat jeg kjenner, for å være sikker.
   #4
 311     0
Litt avhengig av hva slags byggeprosjekt det er snakk om, så vil vel kunden potensielt komme dårlig ut av en slik deal. En kunde som har en kontrakt med et ENK, vil kunne rette reklamasjonssaker mot innehaveren av ENK-et så lenge det kan reklameres. Unntaket er hvis innehaver dør eller slås konkurs. Om kontrakten overføres til et AS vil AS-et kunne bli slått konkurs etter kort tid og kunden står der uten rettigheter eller mulighet for å reklamere på arbeidet.
   #5
 174     0
Dette er ikke en sak som skal løses på et forum. Snakk med en advokat.

(Minner forøvrig om bustadoppføringslova §12)

Signatur
   #6
 1 498     Akershus     0
Med enk, kan innehaver holdes ansvarlig også etter konkurs, men ikke alltid det er noe å hente. Ved små ASed en eier som har alle roller er også styreansvar et mulig grunnlag for å fremme krav etter konkurs, rettspraksis har i lagt til grunn at dette et en mulighet.
   #7
 4 901     Sørnorge     0
ENK kan omdannes til et AS. Da tror jeg alle kontrakter videreføres fordi man beholder samme org.nummer.

   #8
 181     0
ENK kan omdannes til et AS. Da tror jeg alle kontrakter videreføres fordi man beholder samme org.nummer.


NEI, feil !
Du får nytt org.nummer, og må derfor skrive om kontraktene.

Til forumdeltakere som finner det lurt å gi råd i forbindelse med omdannelser og skattemessige organiseringer på dette forumet. Det har vært flere saker de siste ukene. Dere tar et STORT ansvar. Det er en haug med skattemessige fallgruber som dere ikke kjenner. Det å gi råd innenfor et område dere ikke kjenner er ikke lurt. Det er ikke tilstrekkelig å vite hva som er mulig. Du må vite konsekvensene.
Jeg er siviløkonom, og har erfaring fra alle disse områdene (blant annet omdannelse), men rådfører meg ALLTID med statsautorisert revisor eller skattejurist. Dette fordi jeg har kunnskap om at det finnes mange fallgruber, og at feil kan bli svært kostbart.

Beklager store bokstaver, men dette er VIKTIG folkens !
   #9
 1 973     Asker     0
Nå spurte TS aldri om hjelp til skatten, men hvordan få kjøper til å endre kontrakt. Skattemessige konsekvenser var ikke spørsmålet. En skattefri omgjøring av enf til AS er ikke det Ts spurte om. Enten kan han overbevise kjøper om å signere et papir, eller overdra firma på en av mange måter slik at det som står på papiret slutter å eksistere. Da har ikke kjøper så mange valg. Uansett må man ha kapitalen med for at regnskapet skal bli godkjent.

Personlig ville jeg ikke signert uten videre (eller med et enf i utgangspunktet).
Signatur
   #10
 3 669     akershus     0
Som kunde hadde jeg aldri signert på noe slikt. Det hadde stått alarmklokker som hadde gitt tinnitus ved en slik forespørsel. Jeg vil sette det i samme kategori som å spørre om å forsikre huset etter at det var brent ned.

Beklager, dette var ikke svar på TS sitt spørsmål, men jeg må si det lukter svidd ved en slik spørsmålstilling. Mulig hensikten er en annen, men rettsikkerheten til vanlige folk når Entreprenør AS slår seg konkurs er meget mangelfull. Den er tynn nok ved personlig konkurs og et enkeltmannsforetak, men da er det tross alt von i hangande snøre, noe som er en sjeldenhet ved konkurs i et AS.