171    4    0  

Bruksendring kjeller og nytt tilbygg

 2     0
Hei

Akkurat kjøpt en liten bolig. I prospektet så sto det at kjelleren ble pusset opp i 2011. Dette var før en råkjeller og er nå innredet nå med 2 soverom og et bad. Det er ikke søkt om bruksendring fra tillegsdel til hoveddel. Men gått imellom alt. Takhøyden er er 202 cm, store vinduer med godt lys, ingen radon eller fukt, og gode rømningsveier samt lufting. Så dette burde ikke bli noe problem

Men, en liten del av huset har blitt bygd på i senere tid. Inngangspartiet har blitt større og det er blitt bygd et lite bad. Det er ikke søkt om byggetillatelse på dette. Så spm mitt er hvor vanskelig er det å få imellom en godkjent søknad på dette? Må selvsagt få innhentet alt av dokumentasjon og en må vel stå ansvarlig for utbyggingen? Noen som har erfaring med hva dette kan koste og hele prosessen? 


TDJ
   #1
 1 143     Nye Asker kommune     0
Startet med å grave ut/bygge om rå-/krypkjeller i mai 2015, skal ende opp med stue, soverom, bod, bad, badstue og tekn. rom. (Snart ferdig). Også endring av fasade i 2. etasje (bla innsetting av vindu). Leverte søknad om bruksendring til kommunen  mai 2017 med alle tegninger, kart og beskrivelser. Tiltaket ble godkjent som "tiltak uten ansvars-rett" juni 2017 hvor byggeherre (meg) er "fullt ansvarlig for at arbeidene utføres i henhold til plan- og bygningsloven og at forskrifter følges". Kommunen her tok 5150.- i byggesaks-gebyr. Jeg laget alle tegninger og annen info selv så dette var den eneste utgiften så langt.

Det du trenger (til slutt) er ferdig-attest for alt som er gjort. Normalt skal denne dokumentere at det som ble søkt i bruksendringen er gjennomført iht lov og forskrifter. Jeg ville tatt en prat med teknisk i kommunen, forklart forholdet (kjøpt bolig uten ferdigattest på utførte endringer) og hørt om det er greit å søke direkte om ferdigattest, eller om man må gå veien via søknad om bruksendring osv.

Du har sikkert sett denne;
https://dibk.no/no/saksbehandling/byggsok/
Mange praktiske råd her om prosessen fra idé til tillatelse....

Om påbygningen vil bli et problem avhenger mest av økning i BYA og om ny bebygd flate overskrider gjeldende reguleringsbestemmelser for området... , da er det eventuelt søknad om dispensasjon - kan være "kilent"... (skaper presedens og det liker de sjelden...). Tror også du må gjennomføre nabovarsling for de utvendige endringene..., kan også være kilent...
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 2     0
Så jeg kan stå som ansvar for alt som skal godkjennes med tanke på nye påbyggingen?
Den nye delen utgjør såppas liten del at det trur jeg ikke skal være noe problem, men dette får jeg dobbelsjekket.

Tegninger og info skal jeg klare å ordne selv. Kan jeg starte søkeprosessen til kommunen før jeg har overtatt huset? Alt av kontrakter er signert. Gjennstår bare overtakelse.

Takk for info og hjelp!
   #3
 9     0
Min forståelse er at du kan søke selv, så fremt tiltaket blir vurdert som tiltaksklasse 1, som vil være tilfelle for en enebolig. Om man kan søke før overtakelse er jeg usikker på, skulle gjerne visst svare selv. Har du funnet ut av dette?
Ebe
   #4
 4 226     Vestlandet     0
Du kan fint søke på en annen mann eiendom, så lenge du har sikret deg de privatrettslige rettighetene til det. Altså; du kan søke om du har fått lov av eieren å søke.
Signatur