282    3    0  

Definisjon på utspring/utkraget bygningsdel

 18     0
Lurer på hva et utspring/utkraget bygningsdel er? 

Ser at det kan være takutstikk. Men i vårt tilfelle er det hele bygget som vokser ut med 90cm over to etasjer. Jeg ønsker å tolke det slik at stikker "noe" ut med mindre enn en meter, så er det å regne som utspring/utkraget bygningsdel. Da regner en ikke med dette arealet. Som at en terrasse som stikker ut 1,1 meter fra første etasje regnes med, men ikke om den kun stikker ut 0,9 meter. Høyden er under 5 meter over bakken.

Ikke kjeller, men første og andre etg. stikker 90cm ut hos oss. Har søyler ned til bakken, om det er avgjørende. 
Er det da en del av BYA, eller en det et utspring/utkraget bygningsdel på under en meter som ikke skal regnes med? Refererer til side 22 her i https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf

Har dere andre referanser, er det av interesse. Finner ikke et punkt der søyler avgjør om det er det ene eller det andre. Om dere kan linke til noe fra myndighetene der det kommer frem ville det vært topp.

HSt
   #1
 33 993     Lillestrøm kommune     0
I Oslo er det flere slike bygg, men sist det var en slik sak her ble det vist til en veiledning der dette nå var med i BYA, jeg trodde ikke det.
   #2
 3 636     Asker     0
Husker ikke i farten om vår øverste etasje teller med. Men den er 1m ut. Men mulig det også er krav til høyde over bakken fra der utkragning starter. Men igjen, husker ikke helt.
Signatur