26 493    12    22  

Hvor nærme nabogrensen kan jeg bygge ut?

 7     11
Hei! Jeg skal bygge ut huset med ca 33m2, dersom dette lar seg gjøre. Avstanden fra nåværende husvegg til naboen er 5,3 meter. 
Jeg ønsker helst å bygge ut ca 3-4m på denne siden. Har lest litt om at det må være 4m unna nabogrensen, men betyr dette da at det ikke er mulig for meg å bygge ut den veien? Eventuelt hva må jeg gjøre dersom det er mulig å gjøre dette? 
Tusen takk for svar! 

   #1
 4 163     2
Regelen sier 4m dersom man ikke har skriftlig tillatelse fra nabo og gjør tilstrekkelig brannsikring.

Man kan få dispensasjon fra dette kravet, men bør ikke regne med det.
HSt
   #2
 34 631     Lillestrøm kommune     1
svar skrevet i parallell med svar over: Kravet er egentlig 8m mellom husene (normalt 4 på hver side av grense) så har en nabo fått samtykke til å bygge nærmere enn 4m så har en egentlig godkjent å plassere bygg hos seg lenger unna. Det går det an å få dispensasjon fra 8m mellom hus grensen mot at det utføres brannsikringstiltak.

Skal du utnytte at avstand evt er over 8m til nabobygg med mindre enn 4m fra grense må du som beskrevet over ha samtykke fra nabo
Ebe
   #3
 4 452     Vestlandet     2
Litt forenklet å si at kravet er 8 meter uansett. Kravet på 8 meter er et rent brannteknsik krav, dersom man ikke har prosjektert branntekniske løsninger. Med andre ord kan man bygge nærmere enn 8 meter, dersom man bygger med brannskille.

Kravet på 4 meter fra nabogrense ivaretar også lys, luft og åpenhet mellom bebyggelse. Dette kan man ikke prosjektere seg vekk i fra. Da må man enten ha avdtandserklæring fra naboen, eller søke dispensasjon. Kommunen vil i begge tilfeller vurdere om ditt konkrete tiltak kan godkjennes.
Signatur
HSt
   #4
 34 631     Lillestrøm kommune     2
Jeg nevner jo at det kan dispenseres fra med riiktige tiltak. Poenget mitt var at har nabo veldig stor tomt så er det lett å få 8m mot nabohus selv om en dispenserer fra 4m grensen. Jeg hadde alltid tenkt på 4m som dette med lys og luft, men 8m uten brannsikring tiltak er en absolutt grense (men ikke mer absolutt enn at garasjer går delvis fri)
   #5
 4 163     0
Det branntekniske kravet er piece of cake så lenge man holder seg 6m fra naboens hus. På denne avstanden er det ikke krav til brannvindu og det er omtrent umulig å bygge en tek10-godkjent vegg uten tilstrekkelig brannmotstand.

Dermed er det 29-4 i pbl som står igjen. Denne skal det være strengt å gi dispensasjon fra, men med nabosamtykke er man innenfor her også. Samtidig ser jeg ikke helt hva naboen har å tjene på å gi et slikt samtykke, med mindre de også vil bygge nærmere enn 4m og trenger tilsvarende samtykke.
Ebe
   #6
 4 452     Vestlandet     1
Tja, naboen tjener kanskje ikke så mye, men kanskje ikke han taper så mye heller? Smile
Signatur

   #8
 322     Nittedal     1
Så dersom man f. eks. har stor tomt og ønsker å skille ut i fremtiden og i tillegg har gitt samtykke til at naboen kan bygge 1 meter fra grensa så må du selv bygge 7 meter inn på egen tomt ?
Alternativet blir vel at dersom man i fremtiden bygger på egen tomt, 4 meter fra grensa, så må man til med ekstra brannsikring osv ettersom man tidligere har gitt nabo tillatelse til å bygge inntil 1 meter fra grensa?
Eller?
   #9
 4 163     0
Så dersom man f. eks. har stor tomt og ønsker å skille ut i fremtiden og i tillegg har gitt samtykke til at naboen kan bygge 1 meter fra grensa så må du selv bygge 7 meter inn på egen tomt ?
Alternativet blir vel at dersom man i fremtiden bygger på egen tomt, 4 meter fra grensa, så må man til med ekstra brannsikring osv ettersom man tidligere har gitt nabo tillatelse til å bygge inntil 1 meter fra grensa?
Eller?


Korrekt - man må selv bygge minst 4m fra grensen og det må enten være 8m mellom bolighus eller gjøres brannsikring.

Man kan, når man gir samtykke, tinglyse en avtale der begge parter får lov å bygge nærmere enn 4m, men må fortsatt håndtere brannkrav. Det er etter min mening også rimelig at et samtykke betinger at naboen brannsikrer slik at samtykkeren kan bygge 4m fra grensen.
  (trådstarter)
   #10
 7     1
Tja, naboen tjener kanskje ikke så mye, men kanskje ikke han taper så mye heller? Smile


Det kommer nok an på hvor tettbygd strøket er og hva tomtepris er Wink

Prisen på tomt er ca 2m her, tomta er vell rett i underkant av 1 mål. Og det er et boligfelt, så er vell ikke så stor sansynelighet for at de vil gå med på dette da...