382    25    1  

Vurderer å kjøpe bolig. Usikker på muligheter for tilbygg

 12     0
Hei!

Henvender meg her for å søke råd hos erfarne.

Vi vurderer å kjøpe en vertikaldelt tomannsbolig. Boligen har i dag en grunnflate på 40m2 over tre plan (1,2 og kjeller) Så, ca 120 m2. 

I dag er det tilbygd entre og garasje på gavlvegg. Dette tilbygget går helt inntil tomtegrensen til nabo. Antagelig 30-40 år gammelt tilbygg. 

Vår plan er å rive tilbygget, for å bygge et nytt tilbygg, slik at vi får mer boligareal. Ønsker da å øke arealet i 1.etg og kjeller med ca 30m2 hver, tot 60. 

Det nye tilbygget vil komme 2 meter fra tomtegrense. Er vi avhengig av samtykke fra nabo? Eller kan det gjennomføres, da det ''bedrer'' avstand til tomtegrense? Hvordan er muligheter for å få dette gjennom hos kommune

Hvilket handligsrom har vi for øvrig til nabo nr 2? Naboen som eier den andre vertikaldelte halvparten. Gjelder regelen om 4 meter her også?

Er redd for å kjøpe, for så å få nei ifra begge naboer.. 

Har laget en skisse på dette vedlagt. Setter stor pris på gode råd, samt innspill på andre ting vi bør tenke på :) 

T.O Dette er i Trondheim

Vurderer å kjøpe bolig. Usikker på muligheter for tilbygg - TomtegrenserTilbygg.PNG - Nidaros1

   #1
 2 828     0
Selv om avstanden mot nabo øker, så øker også høyden med en etasje samt at dette blir bolig og ikke garasje. Etter mitt skjønn vil tiltaket da utløse ny disp.

Jeg ville kjøpt et hus som er stort nok i utgangspunktet, Trondheim har jo et relativt rikholdig boligmarked.
   #2
 685     Stavanger     0
Du trenger avstandsærklering fra nabo eller disp fra kommunen. Får du signaler om at dette er vanskelig og gjennomføre og/eller nabo ikke ønsker dette kan du jo vurdere og innrede garasjen og søke om endring til oppholdsrom for varig opphold. Du får gjerne ikke så stor plass du ønsker men hvis dette er en plass dere bare må ha kan det jo være et kompromiss hvis tiltaket ikke lar seg gjennomføre.

Vi kjøpte for to år siden et hus hvor vi så i forkant at det er den ene dispensasjon etter den andre for å få gjennomført nye tiltak. Første kampen tok 11mnd med kommunen og er nå i boks. Det var garasjen, snart skal jeg i gang og søke om vinterhage.

Lykke til
Signatur
HSt
   #3
 20 142     Sørum     0
Du øker areal og volum på tilbygg. Naboene vil ha en lett sak i å klage på dette. Vil tro at dere også går ut over BYA som gjør det enda lettere å få nei som svar.
  (trådstarter)
   #4
 12     0
Takker for svar på dette.

Innser at vi er avhengige av at nabo gir samtykke.

Nå er det slik at nåværende tilbygg må nok rives uansett, da det mangler drenering under dette gamle tilbygget. Man må drenere for å få nytte av kjelleren.

Vedrørende BYA, hva er handlingrommet vårt her? Er ukjent med retningslinjene på dette. Grunnflate i dag er ca 40m2, tomten er på 340m2. Om vi får disp fra naboer og øker grunnflate 1.etg og kjeller med ca 25m2 hver blir utnyttelsesgrad: 65m2 / 340m2 = 19%. Dette bør være innenfor?

Tilbygget i dag er å regne som mindre pent. Tenker at naboer må akseptere et penere tilbygg, med lengre avstand fra deres tomt? Boligen til høyre på kartet er i dag ca 8,5 meter fra tomtegrensen og er en Horisontaldelt tomannsbolig.

Hva men naboen som er i den andre delen av tomannsboligen? Gjelder regelen om 4 meter her også?

Boligen er sjelden, og ligger i et attraktivt strøk i Trondheim. Så vil undersøke handlingsrommet vårt her Smile
HSt
   #5
 20 142     Sørum     0
Så lenge du bryter 4m grensen så kan naboene i praksis styre hva som skal godkjennes jeg synes det ser ut som tilbygget er alt for stort. Det stikker for mye frem, nabo vil få en inneklemt følelse og kan bruke det i sin klage/nekte å undertegne avdtandserklæring.
  (trådstarter)
   #6
 12     0
Jeg forstår. Naboen i den andre halvparten har dog så og si samme tilbygg på sin halvdel i dag. Det kan vel benyttes som et argument til kommunen.

Kan kommunen gi disp og overstyre 4 meters grensen?

Huset til høyre ligger som nevnt et godt stykke fra nytt tilbygg. Blir ca 10 meter. Så der skal det være nok ''luft'' mtp brannhensyn osv.

   #7
 2 828     0
Det kan gis disp for avstand til nabogrense. Sivilombudsmannen har vært tydelig på at dette bør unngås siden lovgiver allerede har vurdert minsteavstand og konkludert med at fire meter er tett nok. En dispensasjon er aldri garantert og svært risikabelt å regne med.

Akkurat i dette tilfellet har du endel gode argumenter for disp. Avstanden er allerede overskredet og du kan argumentere med at nytt tiltak øker avstanden. Videre tipper jeg at du kan argumentere med bedre brannsikkerhet, både pga økt avstand og ved å love ytterligere brannsikring av nytt bygg (tipper den gamle garasjen er dårlig sikret).

BYA krever nok også at du tar hensyn til parkering, tipper to plasser og dermed totalt 36m2?

HSt
   #8
 20 142     Sørum     0
Hadde ikke bredden på huset økt så er jeg enig, det er det at tilbygget blir så mye bredere som gjør at jeg er usikker. Og p arealet må med, jeg så ikke i farten at dette manglet. Så kanskje er det også disp på BYA
   #9
 2 828     0
Disp blir nok nødvendig uansett, om man ikke får overbevist nabo. Samtidig så har man her noen argumenter for disp, uten at dette trenger å bety noe for resultatet Smile
   #10
 1 839     Asker     0
Det kan også bli krav om garasje (hvertfall tegnet inn) og snuplass på tomten. Dette kan bli vrient. Totalkostnad Bør du også tenke på. Dette er et stort prosjekt. Skal du grave inntil nabo forresten? Det kan bli vanskelig. Ville selv ikke gått inn på dette dersom tilbygget er et must. Ville kjøpt noe ferdig. Tilbygg av denne størrelsen blir fort 1,5-2 mil.
Signatur