2 667    30    6  

Antal skruer i bjelkesko

 2 348     Vestlandet     0
Eg festar 48x198 bjelkar i ein dobbel 48x198 dragar på ei altan med bjelkesko (48x166x1,5mm) med 5x40 ankerskruer.

Er det meininga at eg skal skru så tett som alle hola i bjelkeskoen? 

Eg har no skrudd i om lag halvparten av hola. Det gir 3 skruer på kvar side av bjelken (6 skruer til saman per bjelke) samt 12 - 14 skruer inn i dragaren på kvar bjelkesko.

Antal skruer i bjelkesko - DSC_0306.JPG - Komlo

Bør eg setja i fleire skruet? 
Signatur

   #1
 3 084     Gol     0
Dette holder i massevis. Jeg pleier sette 5 stk på hver side jeg men jeg veksler på hulla slik at de ikke treffer hverandre. Så dette holder. Hver spiker/skrue har en brudd styrke på 400 kg om jeg ikke husker feil.
Signatur
   #2
 764     0
Jeg fester 48x148 med bjelkesko og bruker 3 skruer på hver side og 3 inn i bjelken. Må være rikelig det.
TSt
   #3
 6 349     2
3 skruer på hver side er alt for lite.   Håper dere så bilder av bro som kollapset.  Der var det bare for lite festemateriell som var benyttet.  Gikk bra inntil en belastet noe som gikk opp mot det som er beregnet nyttelast.  

Inni skoen kan det være men der den er festet på siden av bjelken er dette fryktelig optimistisk.  
Bilde under er tatt at deler av teknisk godkjenning til Simson StrongTie

Antal skruer i bjelkesko - Kamstift.jpg - Komlo
   #4
 764     0
Kan aldri tenke meg at når terrassebord er skrudd på at 3 skruer på hver side på 48x198 på CC 400 og spenn på 1.7m blir for lite med mindre man skal ha svær jacussi eller noe oppå. Hvis det er som monter sier så blir det 400 kg x 6 skruer = 2400kg som på 1, 6m2 blir fordelt på 2 bjelker og 2 sko.
TSt
   #5
 6 349     2
Det er jo mye annet enn krefter rett ned på denne sammenkoblingen.  Det blir jo spesielt uttrekk på den stakkars øverste skruen som vil ta opp alle side kreftene.  Hvorfor en selv skal være "flinkere" og vite bedre hvordan beslaget virker enn godkjenning fra produsent forstår jeg ikke. Den gangen en velger å ha en større sammenkomst på terrassen og alle står samlet fordelt på et felt kan bli interessant i det skruene ryker.
Broen jeg henviste til og som er omtalt her holdt også inntil en belastet den med noe stort som den også skulle ha tålt hvis den var sammenføyd på rett måte. 
  (trådstarter)
   #6
 2 348     Vestlandet     1
Utifrå figuren nedst ser det jo ut til at ein standard metode er å festa i anarkvart hol inn i bjelken, altså 3 skruer på kvar side. Inn mot dragaren som bjelken er festa i skal ein nytta skruer i alle hol inst, altså 10 - 12 skruer.
Dette er jo same antal som eg har nytta.

Denne dragaren er no dobbel 9,5"x2" skrudd og limt saman. Denne vert understøtta med 3 stolpar (ca. anarkvar meter).

Oppå bjelkelaget, og dragaren, er det montert 22mm sponplater med lim og skruer (desse vil vel ta opp evt. trekk/kraft utover på dragar?).

Utanfor denne dragaren er det festa 64mm tjykke lekter, rekkverk og enkel 2x8.
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 2 348     Vestlandet     0
Dekke og belegg er lagt over bjelkane. Men eg kan fortsat koma til bjelkeskoa frå undersida før eg kler igjen.

Spørsmålet er jo då om eg bør fylla alle hol med skruer.
Signatur

  (trådstarter)
   #8
 2 348     Vestlandet     0
Antal skruer i bjelkesko - DSC_0540.JPG - Komlo

Slik er stolpeskoa festa på begge sider av bjelkane i dag. 48x198 bjelke til venstre dobbel 48x198 dragar til høgre. Rekkverk festa i dragar, som vert understøtta av 3 stolpar. Bjelkelaget på ca 2 meter vert altså holdt oppe (vertikal last) av 5 - 6 skruer på kvar side av bjelkesko, altså 10 - 12 skruer per sko = 4 000 kg - 4 800kg. Mao liten fare den vegen. Men det vil sikkert vera nokon krefter horisontalt og, spesielt øvst på bjelke om det vert pressa på rekkverk. 

Bør eg setja inn fleire skruer?
Signatur
   #9
 267     Sørlandet     0
Hvis en kun ser til laster så kan skruene i et skruforband faile på mange forskjellige måter.. bøying, uttrekk, gjennomtrekk, skjær, torsjon eller kombinasjoner av disse.  

I situasjonen over så vil nok skjær være dimensjonerende. Det høres på meg litt merkelig ut at ankerskruer (3mm diameter ved gjenget del) skullle tåle 400kg i skjær.

Verdiet jeg får her, beregnet etter eurocode 5 (https://joma.se/file/handbok-version-3.pdf, sid. 10) gir 1,11 kN  dimensjonerende skjærstyrke for 4cm lang ankerskrue ved middels lastvarighet. Eller 113kg om så ønskes.

TSt
   #10
 6 349     0
Du må iallefall ha mere skruer på høyre siden her.  Det finnes tabeller for hvor mye en  må fylle inn men 7 skruer er iallefall et minimum.  Leverandøren sto på stand og sa at de ikke visste hva de skulle gjøre for at folk skulle montere beslagene deres med nok skruer.  Viktig at en benytter originale beslag skruer også.  De skal være litt kone på innsiden av hodet.  Selv en stor skrueprodusent har ikke forstått dette.