#41
 1     0
Hei!
Jeg har fulgt denne tråden med stor interesse, da jeg også trengte å lydisolere et kjellerrom med relativt lav takhøyde. Tipsene her er fulgt, og vi har montert et sekundærbjelkelag som er nedsenket med 2 cm i forhold til primærbjelkene. Vi har lagt 20 cm tykk ny glava mellom primærbjelkene. Primærbjelkene er også 20 cm høye. Sekundærbjelkene (2x4") er trykker imidlertid glavaen opp. Har dere tips om denne bør slisses eller kappes til for å gi nøyaktig plass til sekundærbjelkene? Og hva med rommet på 2 cm under primærbjelkelaget? Bør det legges 2 cm tykke isolasjonsplater fra sekundærbjelke til sekundærbjelke? Vi skal så sette opp fibergipsplater. Bør det være fuktsperre over disse? Setter stor pris på alle tips.

   #42
 25     0
Noen som har nye erfaringer å tilføye siden sist denne tråden var aktiv?

Sitter og vurderer Fermacell fibergips eller LaDura Premium istedenfor standard gips i nytt hus. Siden det ikke er jeg selv som skal sparkle og male, så heller jeg mot Fermacell siden den skal være sterkere og mer lydisolerende.
HSt
   #44
 29 630     Lillestrøm kommune     0
Ja noen sier at en må sparkle over hele overflaten på Fermacell. Jeg har ikke malt og sparklet på de prosjektene jeg har vært med å sette opp Fermacell men så veldig grov i overflaten er den ikke. Som antydet over er det mer som en sponplate i styrke, kanskje litt svakere.
   #45
 22     1
Noen som har nye erfaringer å tilføye siden sist denne tråden var aktiv?

Sitter og vurderer Fermacell fibergips eller LaDura Premium istedenfor standard gips i nytt hus. Siden det ikke er jeg selv som skal sparkle og male, så heller jeg mot Fermacell siden den skal være sterkere og mer lydisolerende.


Jeg har ikke prøvd de andre, men brukt mye Fermacell. Anbefaler det virkelig. Ang sparkling er den.opplagte løsningen å bruke duk. Det gir best resultat på det meste. Problemet med fermacell er at man lett ser forskjellen mellom sparkel og plate. Men duk er ikke dyrt, og mange bruker det uansett.

Et alternativ til Fermacell er OSB pluss vanlig gips utenpå, hvis styrke/skrufasthet er målet. Det blir nok samme mengden jobb og pris. For lyd er imidlertid Fermacell helt uslåelig.
   #46
 25     0
Hvordan brukes duken? Det må jo bli noen skjøter på den, så sparkles det over skjøtene eller er det mer som en tapet?
HSt
   #47
 29 630     Lillestrøm kommune     0
Profesjonelle malere som er innom på jobb vil aldri male rett på gips, de limer opp en tynn duk som gir jevn struktur på hele veggen. Men den er tynn så Er ikke en slik duk som skal prøve å skjule underlaget bare gi jevn struktur.

   #48
 22     0
Det er som Hst sier en standard metode for mange profesjonelle malere. Duken settes opp som tapet, skjøtene er butt i butt og blir så godt som usynlige. Har satt det opp selv også.

Fordelen med duk generelt er at den skjuler sprekker som kommer i veggen når bygningen beveger seg litt og sparkelen sprekker opp