10 288    50    28  

Kondens på kaldloft

 9     1
Hei

Overtok i høst en bolig som var bygd på 60 tallet, merket at kaldloftet ikke var isolert tilstrekkelig og etterisolerte med 10cm glava. Etter noen kalde dager gikk jeg opp på loftet og oppdaget at det var mye rim dannelser i taktroa, spesielt nede hvor skråtaket begynnerKondens på kaldloft - 20170105_055911.jpg - kriwes

Det er ikke lagt dampsperre på kaldloft da mye av skråtaket fører til at man må rive tak fra undersiden for å få tilgang.
Ene av to ventiler var sperret av is/snø, mens de andre to ventilene var åpne.

Håper noen vet hva som må gjøres får å få bukt med kondensen Smile


jaf
   #1
 5 074     tromsø     1
Lag luftespalte ved sperrefot. 1cm er nok. Gamle hus er for tette i overganger og bak kledning. Noen har tykk papp på asfalt plate og bak kledning. 
  (trådstarter)
   #2
 9     0
Legge luftespalte langs sperrefoten og helt ned til kledning ? kan fort bli vanskelig da skråtaket fortsetter ca 2 meter videre. Kledningen på huset er fra 2012.

Kondens på kaldloft - 20170105_071727.jpg - kriwes
Her er forresten åpning fra utsiden og til kaldloftet
   #3
 561     Gjøvik     2
Lufting en av nøklene til løsning. Kan være greit å forstå hva som er hensikten med å ha lufting, det er å ventilere bort fukt. Skal du få til det må du få til en naturlig gjennomstrømning av luft. I dette tilfellet kan store ventiler i gavlvegger hjelpe, kanskje i kombinasjon med en lyre i møne.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 9     0
Takk for tips, tror du det er mulig å få skapt tilstrekkelig med ventilasjon vist man installerer vifter på ventilene ? 1 vifte eller flere i kombinasjon for å skape bedre gjennomstrømning.
   #5
 561     Gjøvik     2
Vil ikke anbefale vifter, de må gå hele året, blir vedlikehold og drift kostnader, bedre å bruke de pengene på noe som er vedlikeholdfritt.
Signatur
   #6
 2 830     I huset mitt     3
Det skal være mulig å se helt ut/dagslys nede i takutstikket når man står på loftet og sikter ned langs undertaket.
Raftepapp et stykke oppover kan/bør brukes for å hindre at kald luft trekker inn i isolasjonen og svekker denne.
Lufta må også ut, så ventiler i gavl er ofte lurt. 

Edit: Sånn skal det se ut: https://www.enova.no/radgivning/privat/enovas-merkeordning/tips-og-rad/isolasjon-og-tetting/kaldloft/etterisolere-mot-kaldloft/350/579/ 
  (trådstarter)
   #7
 9     0
Kan ikke se dagslys ifra loftet, virker som det er en bærebjelke som sperrer for og hindrer luft ifra utsiden til å trekke inn på loftet. Eneste mulighet slik jeg ser det er å komme ifra utsiden får å bore små hull i bærebjelken for at luft skal kunne trekke inn.

   #8
 1 465     Harstad     0
Dette er ikke uvanlig når man etterisolerer kaldloft på gamle hus. Problemet ligger ofte i dampsperra som ikke er tett.

http://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/oppvarming/a-etterisolere-et-kaldt-loft-er-blant-de-enkleste-og-mest-effektive-tiltakene-du-kan-gjore-for-a-spare-energi-i-boligen-/
Signatur
   #9
 164     0
Enova skriver at: Husk at ved etterisolering reduseres varmetapet opp til loftet. Loftet blir kaldere, og risikoen for kondensering øker hvis det lekker varm, fuktig luft opp på loftet. 

Noen her inne på Forumet skriver at det ikke er behov for fuktsperre i himling mot kaldt loft!!

I gamle hus er det kansje greit for der blir Fuktsperra erstattet med difftette platelag og papp i vegger og himling.

Men når det gjelder nye hus. Har dere noe forklaring på dete?
Signatur
jaf
   #10
 5 074     tromsø     0
På gamle hus er gjerne taket massive bord og tykk papp. Gjerne metall tak. Det er helt tett og gir kondens. På nye hus brukes ikke papp og isola duken som er ytterst er diffusjons åpen. På noen hus trengs ikke ventiler fordi hele tak duken er åpen på kald side. Da blir det sjelden kondens i konstruksjonen. Luftingen er ofte kraftigere på nye hus på kald side. På varm side er motstanden mot fukt større en på kald side. Noen bruker fukt brems på varm side andre plast.