44    0    1  

Måleverdig gulvareal loft med W takstoler ?

 0     1
Innvendig bredde 6 m. Takvinkel 34 grader,  W takstoler
Bredde med 1.9 m høgde mindre enn 0.6 m

Måleverdig gulvareal loft ??

  (trådstarter)
   #2
 0     0
Da burde vel det bli 6*0,6= 3,6m2?

.Thag

Eg - Tosken - har med mitt vesle vit- har etter tappert forsøk på i orientere meg i dette - funne/rekna ut at grensevedien for takvinkelen har tangens 1.9m dividert med 2,7m= 0,7037037307037037037037037..............går mot uendeleg.
Grenseverdien for takvinkelen blir større enn 35,1 grader og mindre enn 35,2 grader.
Har då sett bortifrå dimensjonering av W i takstolane. Om dette blir medrekna blir grenseverdi for takvinkelen størren enn ovannemde.
Mine utrekningar et tufta på enkel plangeometri som eg lærde på skulen for snart 100 år sidan.
  (trådstarter)
   #3
 0     0
Da burde vel det bli 6*0,6= 3,6m2?

.Thag

Eg - Tosken - har med mitt vesle vit- har etter tappert forsøk på i orientere meg i dette - funne/rekna ut at grensevedien for takvinkelen har tangens 1.9m dividert med 2,7m= 0,7037037307037037037037037..............går mot uendeleg.
Grenseverdien for takvinkelen blir større enn 35,1 grader og mindre enn 35,2 grader.
Har då sett bortifrå dimensjonering av W i takstolane. Om dette blir medrekna blir grenseverdi for takvinkelen størren enn ovannemde.
Mine utrekningar et tufta på enkel plangeometri som eg lærde på skulen for snart 100 år sidan.
  (trådstarter)
   #4
 0     0
Mitt svar er nei - dvs. ikkje måleverdig golvareal i dette tilfellet med W takstoler, 6 m bredde og takvinkel 34 grader
Mh
Tosken
  (trådstarter)
   #5
 0     0
Mitt svar er nei - dvs. ikkje måleverdig golvareal i dette tilfellet med W takstoler, 6 m bredde og takvinkel 34 grader
Mh
Tosken
  (trådstarter)
   #6
 0     0
Mitt svar er nei - dvs. ikkje måleverdig golvareal i dette tilfellet med W takstoler, 6 m bredde og takvinkel 34 grader
Mh
Tosken