2,920    6    2  

Tette igjen raft ved etterisolering av loft

 70     1
Hei,
Jeg vurderer å etterisolere bjelkelaget mellom 2. etage og loft. det er 10 cm steinull der fra før, med en halveis dampsperre lagt ovenifra ser det ut til.
Har nytt tak med diffåpent papp og betongtakstein.
en liten lufteluke i toppen av hver gavlvegg.
Det er snakk om å blåse inn trefiber
Har fått anbefalt å tette igjen raftet helt med isolasjon, kan dette virkelig gå?
Det er en del kondens på gavlveggene nå, vil ikke dette kunne bli værre?

HSt
   #1
 36,332     Lillestrøm kommune     0
Et hus til en på jobb hadde løsning som du får skissert, masse istapper mm. Når jeg fant feilen med tettet raftekasse (isolasjon var lagt over) rettet han det og det ble ok. Du må ha nok lufting under taksteinen om dette skal gå bra.
  (trådstarter)
   #2
 70     0
det er jo lufting under taksteinen, ligger på sløyer og lekter på 23mm, eller er det ikke det du mener?
   #3
 645     Gjøvik     0
Når vi utførere denne type etterisolering av loft tar vi jobben med å krabbe rundt ute i raftet, og mortere en raftepapp som ivaretar eksisterende lufting. Når du før etterisolering ser kondens på overflatene, blir dette verre av mere isolasjon og enda verre om luftingen tettes.
Signatur
   #4
 81     0
Når du etterisolerer på kaldt loft er det viktig å sørge for at dampsperren ned mot varmt rom er helt tett. Dampsperren skal ligge under isolasjonen, det vil si på varm side av konstruksjonen. Hensikten med dampsperren er å hindre varm (og fuktig) inneluft i å kondensere mot kalde overflater på loftet. Når du legger på mer isolasjon vil loftet bli kaldere enn tidligere, og risikoen for kondens øker. God lufting av det kalde loftet vil kunne hjelpe mot kondens.
Søker du på "etterisolering" og "kondens" finner du mange gode artikler som gir gode råd. Vi har skrevet en del om dette på våre nettsider: Etterisolering
Fant også denne artikkelen på Huseiernes landsforbund sine nettsider.
   #5
 645     Gjøvik     1
Vår erfaring er at fokuset på dampsperre er overvurdert. Fokus på luft lekkasjer ut mot kald side er det viktigste.

Grunne til at vi mener dette er mere enn 40 års erfaring med etterisolering av hus bygd fra 1800 tallet og frem til i dag. Plast er kun brukt i hus fra ca 1970 og fremover.

Plast hinder diffusjon, som er fuktvandring gjennom materialer. Diffusjonen har lite eller ingen betydning i gamle konstruksjoner med lite isolasjon. (noe helt annet er nye bygg med mye isolasjon)

Plast stopper også luftlekkasjer, det er viktig. Mitt poeng er at om plast stopper luftlekkasjene, eller om panel, plater, papp med mange lag maling stopper luftlekkasjene, så er som Enova skriver dette som er viktig
Hensikten med dampsperren er å hindre varm (og fuktig) inneluft i å kondensere mot kalde overflater på loftet.


Etter vår erfaring er det ikke nødvendig rive ned gamle og flotte himlinger for å få på plass en ny fuktsperre. det holder med å tette luftlekkasjer.

I gamle konstruksjoner med eller uten plast, så må luftingen fungere. Det blir kondens på loftet, man klarere aldri å tette alle luftlekkasjer, det blir også noe diffusjon. Kondensen må ventileres ut.
Signatur
HSt
   #6
 36,332     Lillestrøm kommune     0
Ser TS har spørsmål vedr lufting. På hus der en legger lufting kun under takstein så er konstruksjonen ved takfoten tilpasset dette og det er gjerne noe større sløyfetykkelse. Det var stein med opplekting på det aktuelle huset jeg nevnte, huseier hadde 1-1.5m istapper fra takrenne. Når lufing kom på plass igjen så forsvant problemet.