274    14    2  

Ulike løsninger for flate tak - hva er egentlig risiko og hvor stor den er?

Chu
 19     0
Jeg tror jeg har lest alt som finnes om konstruksjonsløsninger for flate tak og enda sitter jeg med spørsmål som noen kanskje kan forklare..
Her er 2 prinsipielle løsninger. 
Ulike løsninger for flate tak - hva er egentlig risiko og hvor stor den er? - tak.png - Chu

Detaljløsninger ser slik ut:

Ulike løsninger for flate tak - hva er egentlig risiko og hvor stor den er? - tak3.png - ChuUlike løsninger for flate tak - hva er egentlig risiko og hvor stor den er? - tak2.png - Chu
Begge er i bruk, men kun kompakttak er anbefalt av SINTEF pga kondensrisiko ved luftet tak. Også selv om Glava selger byggevarer til luftet tak tar de forbehold:
Faren for kondensering er stor ved denne taktypen, og vi anbefaler at det heller velges en kompakt løsning.
Flate tak har liten mulighet for effektiv lufting og kan da betraktes som varme tak, og man må da benytte innvendige (varme) nedløp for å hindre isdannelse. Faren for kondensering er større ved denne taktypen, og man er avhengige av vindtrykksforskjeller for å få til en effektiv lufting. For å hindre lekkasjer må man være nøye med utførelsen av tettesjiktene siden disse, sammen med luftesjiktet, skal holde takflaten kald for å redusere ising. 

Stemmer det at selv om luftingen er stor nok (7-10cm) og isolasjon er 40cm så kan det fortsatt være fare for kondens? (svak vindtrygg og ingen "oppdrift" som ved luftet fasade, spesielt hvis det er vindstille, spesielt ved store temp. forskjeller ute og inne)
Videre forklares preferanser for kompakttak med at bærende bjelkelag ligger på innsiden (under dampsperre) så dersom fuktighet trenger inn i isolasjon vil ikke dette være like kritisk som for luftet konstruksjon som har bjelkelag over dampsperre. Den er grei. Men er ikke det slik at luftet konstruksjon tilrettelegger for mye raskere uttørking av isolasjon mot diffusjonsåpen vindsperre og luftsjiktet? (i motsetning til kompakt tak der fuktigheten låses mellom diffusjonssperre og like diffusjonstett PVC taktekking). Det betyr da at luftet tak har både høyere risiko for å få oppleve konsensproblemer, men også mer robust selvregulerende evne når det gjelder fukt. Da virker det som om luftet tak løsningen viser svakhet kun ved sammentreff av 2 vilkår:
1. Feil/skade i taktekking eller større kondensdannelse (når det er vindstille) og
2. Feil/skade i vindsperre som slipper fuktighet inn i isolasjon i så store mengder at den ikke rekker å uttørke. Stemmer dette noenlunde?
Grunnen til at jeg spør at taktekkere sier at kompakttak vil være mye dyrere løsning i mitt tilfelle (fabrikk-bygget takelement med luftet tak eller plassbygget med fall og alt kompakttak). Jeg prøver å avveie pris/risiko.
NB! Taket hos oss er ingen steder bredere enn 7m.
 

   #1
 7     0
Ved luftet flatt tak er det viktig å se på hele løsningen, dvs. overgang veg/tak, lokasjon i landet, etc.. Vil si det er ekstremt skjeldent jeg konstruerer luftet flatt tak. De aller fleste velger å sende vannet ut til vegg ved kompakttak, selv om sintef anbefaler det motsatte.
HSt
   #2
 32 547     Lillestrøm kommune     0
En må i så fall ha nedløp på sydside så det er sol på renne og nedløp hvis det er sol på tak. Ellers må en ha varmekabel det er ikke lov å planlegge med det nå.
   #3
 748     Oslo     0
Stemmer dette noenlunde?

Nei. Dette er dessverre noe mange taktekkere ikke har kompetanse på. Hvis det foreslås objektiv sett dårlige løsninger som f.eks. luftet flatt tak eller utvendige nedløp på kompakte tak så ville jeg styrt unna. Særlig hvis dette presenteres som "fasiten", uten noen som helst pragmatisk tilnærming med fordeler og ulemper for begge løsninger.

Et kompakt tak er, isolert sett, IKKE dyrere enn et luftet tak hvis begge plassbygges. Tvert i mot. Så hvis de attpåtil påstår det er "mye" dyrere så kan det tyde på at de har kun én måte å bygge ting på. At de baserer produksjonen sin på prefab er greit nok men da er du på en måte låst til dette med de fordelene og ulempene det medfører hvis du ikke har mulighet å bruke andre leverandører.


Så til teorien her.. Problemet er at du vil aldri få tilstrekkelig lufting med en slik løsning. Premisset med "effektiv lufting" gjelder bare noen få vindfulle steder i landet, og selv der er du avhengig av gode lokale forhold og himmelretning på huset. I tillegg er det et paradoks at detaljløsningen som sikrer nok lufting også gir økt risiko for slagregn inn på samme plass. Og slagregn er det jo som kjent mye av på nettopp vindfulle steder.

Så generelt så frarådes denne løsningen av alle fagfolk, men skulle du mot formodning bo på et av disse få "optimale" stedene så ville jeg i hvert fall brukt noen med tilstrekkelig fagkompetanse som kan sikre at dette er gjennomførbart med vindberegninger osv.

Hvis ikke ville jeg nok bitt i det sure eplet og betalt det det koster for et kompakt tak hvis du er låst til disse taktekkerne eller husbyggeren. Er ikke noe kult med kondensråte i taket. Og siden det ikke er en direkte lekkasje risikerer du at det ikke blir synlig før reklamasjonstiden på 5 år har gått ut.
Signatur
TSt
   #4
 12 362     0
Uansett konstruksjon må en sørge for at en har entrepenører som varer og som gir langt mer enn 5 års garanti på flatt tak.  Icopal ga 25 år på tilbud jeg har sett.  
   #5
 748     Oslo     0
Uansett konstruksjon må en sørge for at en har entrepenører som varer og som gir langt mer enn 5 års garanti på flatt tak. Icopal ga 25 år på tilbud jeg har sett.

Skader fra kondens vil dessverre ikke dekkes av en slik garanti.
Signatur
Chu
  (trådstarter)
   #6
 19     0

Takk for svarene! Innvendig nedløp har jeg slått meg til ro med, så det var selve konstruksjonen som var spørsmålet. Hvis kondensproblemet ikke faller bort selv med 7*10cm lufting, så blir det kompakttak pga risikoen og fordi det er vanskelig å oppdage starten på problemet med vanlig ettersyn.


Uansett konstruksjon må en sørge for at en har entrepenører som varer og som gir langt mer enn 5 års garanti på flatt tak. Icopal ga 25 år på tilbud jeg har sett.

25 år er kun materialgaranti hvis jeg skjønner riktig, arbeid er 5 år som vanlig nybygg garanti. Er det kanskje takstmann som fastslår hva feilen skyldes før man søker utbedring på garanti etter 5 år?
   #7
 748     Oslo     0
25 år er kun materialgaranti hvis jeg skjønner riktig, arbeid er 5 år som vanlig nybygg garanti. Er det kanskje takstmann som fastslår hva feilen skyldes før man søker utbedring på garanti etter 5 år?  

Slike garantier ser fint ut på papiret men de kommer som regel med så mange forbehold at hvis man følger disse så har man uansett ikke bruk for noen garanti. Icopals 20-årsgaranti, som for så vidt også gjelder utførelse, krever blant annet at arbeidet prosjekteres og utføres av Icopal selv, at man bruker det dyreste produktet de har og at man har en vedlikeholdsavtale hvor de utfører inspeksjon/vedlikehold minst to ganger i året i hele garantitiden.

Hvis alle hadde tatt seg råd til dyktige fagfolk, topp produkter og vært nøye med vedlikehold så hadde man nok knapt hatt noen problemer uansett hvilken bygningsdel det er snakk om Smile

Signatur

Chu
  (trådstarter)
   #8
 19     1


Det ligner mer på sannheten ja Smile men huset er jo likevel mer salgbar med slike garantier, 25 år oser av godt håndverk og høy produktkvalitet. Smile
HSt
   #9
 32 547     Lillestrøm kommune     0
Service avtale kravet sto ikke i garanti avtalen fra ‘87

Den garanterte tett tak i 25år
   #10
 330     1
Du har bestemt deg for flatt tak, men er klokelig klar over risiko og konsekvenser.  Greit.

En udiskutabel konsekvens med flate tak er at lekkasje i dekkmaterialet vil ha større konsekvenser for byggematerialet under det flate taket.   Forklart hvorfor bl.a av Isaac Newton.  Hva er man redd for?  Kun ett ord: råte, gjerne skjult, og vanskelig å oppdage.  Logikk innkobles: hvorfor da ikke bruke et flatt-takmateriale hvor denne risikoen ikke eksisterer? Skissene du starter med er basert på organisk byggmateriale.  Slike råtner ved eksponering for fukt/vann.  Uorganiske byggmaterialer råtner ikke.  Lekkasje i tekkelag på uorganisk flate tak kan være gale nok, men ugreia begrenses da til et uttørkingsspørsmål etter lokalisering av lekkasjeområdet.  

Mitt flatt-tak konstruksjonstips nr 1:
Ytong Silka Isoleringssten - alle andre er bare sten - Ytong Dekke-elementer (tak- og etasjeskille) (ytongsiporex.no)

Mitt flatt-tak konstruksjonstips nr 2:
YTONG STROP postavljanje - YouTube

I begge eksempler er døra til egeninnsats og kostnadsreduksjon svært bred.  

Så får 25 års garantier, kompakt eller lutftet, konkurser, erklæringer og himmelretninger være som de vil.  Det er ditt prosjekt, ditt valg som avgjør.  Som alltid: du står alene, uten hjelpeverge, ved enhver lekkasjeskade.  

Signatur