#31
 2     0
Vi har bygget i Os utenfor Bergen. Utbygger var Brødrene Døsen, han byttet navn til Borge og Lekven AS før han slo seg konkurs. Borge er navnet til min samboer... Han startet også nytt firma to uker før konkursen, Multi Entrepenør. Som forøvrig er i full sving på nytt hus rett ved siden av oss🙄

Vi må selv betale det det koster for å ordne trappen, vi vet enda ikke hvordan den løsningen vil bli, verken estetisk eller om kommunen faktisk vil godkjenne den. Vi må også kjøpe og innstallere varmepumpe for å få godkjent mtp varmekilder.

   #32
 3 568     Asker     0
Viktig å sørge for at det ligger klausel om brannsikring i kontrakten. Tror vi har 10% av hele kontrakten låst i 5 år eller noe slikt. Dette er Mesterhus, og alt har vært veldig ryddig og trygt til nå.
Signatur
SEB
   #34
 86     Ski     4
Nå har jeg bodd i et hus levert fra Urbanhus i tre år selv, så da kan jo jeg bidra med noen erfaringer.

- Selve byggeprosessen var særdeles frustrerende, med fraværende prosjektledelse og oppfølgning fra Urbanhus Oslo. Konsekvensene av det ble udramatiske siden jeg selv var daglig på byggeplass, dels for oppfølgning og dels for egeninnsats.

- Selve huset er fint og i henhold til våre forventninger. I forhold til den standard vi la oss på, og tilbud innhentet fra andre, var prisen "grei".

- Oppfølgning av reklamasjoner i ettertid er et mareritt. For det meste har det vært småting, men jeg har klare innvendinger mot takene og fallet (mangelen på sådan) på dem. Der er det vanskelig å nå frem, når man tror man har oppnådd enighet henter de bare inn en takstmann med bindinger til dem som konkluderer i deres favør.


I sum bor vi i et fint og solid hus, men jeg har klare reservasjoner mot å anbefale Urbanhus. Er du ikke klar for å nedlegge betydelig med tid i prosjektet selv, tror jeg at jeg hadde funnet meg en leverandør med sterkere systemer (og kultur) for kvalitetskontroll...