312    7    1  

Massivt trehus på 270kvm

 30     0
Vi skal bygge nytt massivt trehus, det blir 3 etasjer på 270kvm. 

• kjelleretasje (3 soverom og bad fil barna), 
• 1 etasje (stue, kjøkken, vaskerom, gjestetoalett og gang) der det blir betong gulv i gang og tregulv i stue/kjøkken. 
• 2 etasje (foreldredel med soverom, garderobe og bad)

I kjelleretasjen blir det ikke massiv tre og her skal min mann gjøre alt, legge tregulv, fliser osv. 

Men i 1 og 2 etasje blir det massiv tre på gulv og pga dette så kan vi ikke legge inn gulvvarme annet enn i gangen/stuen/gjestetoalett/vaskerom for her skal vi ha betong/fliser

Så spørsmålet er om det vil lønne seg for oss å velge vbv når vi bare kan legge dette i kjelleren som blir ca 100kvm og i gang/stue/vaskerom/gjestetoalett  ca.90kvm altså c 190kvm av et hus på 270kvm. 

Min mann har mulighet til å gjøre en del selv ifht vbv og vi kan vell kanskje også spare litt penger på å kjøpe dette ifra Danmark som jeg Jar lest på en tråd. 

Men min mann er elektriker så det blir jo super billig å legge varmekabler da må vi kun legge ut for materiell som vil koste ca 20.000kr.  Og supplere med varmepumper, feks en i kjeller og en i 1 etasje. 

Hva hadde dere gjort i denne situasjonen? 

Vannbårende varme eller varmekabler+varmepumpe

  • Vannbårende varme
  • Varmekabler og varmepumpe
Maks 2 svar


wth
   #1
 175     NA     0
Har dere fått tegnet/planlagt huset?
Vanligvis er massivtre bare en del av gulvet, feks. fra bunn: massivtre+oppforing/trinnlydsdemping/etc+gulvbehandling. Da kan gulvvarme legges i oppforing.
   #2
 5 111     Sørnorge     1
Jeg håper trehuset blir hult.... et massivt trehus høre særdeles lite beboelig ut.
Et massivtrehus derimot.

Husk at en elektriker som gjør elektrikerjobb i eget hus kan tas for å jobbe svart om han ikke skatter av besparelsen ved å gjør jobben selv.

Uansett hva dere mener er mest fornuftig oppvarmingskilde, så legg rørene for VBV. Rørene koster nesten ingenting, hverken i innkjøp eller arbeid når det gjøres mens det bygges. Det koster derimot masse å etterinstallere.
Alt som er koblet til rørene - altså resten av VBV-systemet koster endel. Men på dette er kostnaden ganske lik om det gjøres mens huset bygges eller i ettertid, så kan dere avgjøre i ettertid om dere vil bruke dem eller ikke.

Med rørene lagt kommer spørsmålet om dere også skal ha varmekabler/folie. Å bygge nytt hus og sikte seg inn på bruk av luft-luft-varmepumpe er for meg helt tåpelig. Slik varmepumper lager en støy som jeg ikke vil være i nærheten av. Berg/jord-varmepumpe kan fort bli dyrt, og i moderne hus er varmebehovet såpass lite at prisen av slike varmesystemer neppe forsvares. Det som derimot kan bli en rimelig løsning er grunnvarme hentet fra planeringsarbeidet som likevel gjøres på tomten når det skal bygges. HVIS det skal legges noen større masser et sted på tomten (planeringsarbeid), legg noen rør under. Plutselig har dere fått grunnvarme inkludert i prisen for grunnarbeider.
Hvis dere ikke trenger slike grunnarbeider er spørsmålet om dere skal ha direktevirkende elektrisk oppvarming eller luft-vann-varmepumpe. Dere trenger uansett en varmtvannstank. Da kan dere like greit velge en tank med ekstra spiral for gulvvarme. Nå trengs bare en sirkulasjonspumpe, så har du VBV med elektrisk oppvarming. Sett på en måler på varmtvannstanken. Etter et år i huset kan dere lese av måleren og avgjøre om det er noe å spare på luft-vann-varmepumpe eller solfanger, eller bare fortsette med elektrisk oppvarming av VBV.
HSt
   #3
 25 424     Lillestrøm kommune     0
Så lenge mann til TS kun er ansatt ikke er eier av bedrift så skal ikke det utløse skatte/mva krav

   #4
 19 555     Akershus     0
Mavefølelsen min sier meg at du tar feil her HSt. Som elektrikker (ansatt) som jobber mel elektroting hjemme, så utnytter han sin fagkunnskap... Forekommer meg at jeg har lest noe om dette.
Signatur
   #5
 244     0
Vi er i Norge, må vite.  Utgangspunktet er at all egeninnsats på egen bolig er skattepliktig for den ytende, sktl. § 14-2 første ledd.  Så er det som vanlig unntak: Det avgjørende for om arbeidsinnsatsen på egen bolig på vei opp er skattepliktig for en ansatt elektriker (eller en annen yrkesgruppe) er om innsatsen skjer i hans fritid (regnet etter normal arbeidstid 37,5 t/uke) eller ikke.  Skjer innsatsen i hans fritid, er det ikke skatteplikt, se sktl. § 5-15 første ledd bokstav j nr. 6. Skjer innsatsen ikke i hans fritid, er markedsverdien av innsatsen skattepliktig etter hovedregelen i § 14-2, 1. ledd. Er elektrikeren ikke ansatt, blir det enda værre, men vi stopper der.

Vær så snill ikke skrem innsatslysten bort fra dette boligparet med skatteprat.  De synes så sannelig ha nok andre problemer som det er i å prioritere økonomisk forstandig.  Og der steg renta..
Signatur
   #6
 5 111     Sørnorge     0
Så det vesentlige er å dokumentere at arbeidet er overtid? Altså dokumentere når det gjøres, og at den uka det utføres også er fylt med vanlig arbeid 37,5timer?
TSt
   #7
 7 494     0
En må ikke ta fri / få fri for å bygge hus (ut over vanlig ferie). Arbeidstakere går da klar så lenge det er for seg selv. De som må passe på er de som er næringsdrivende.