#11
 3,587     0
Antagelig har du helt rett: Ingen kan gi deg noe regnskap som vil vise deg at VBV er en god løsning, ut fra ROI.
Så glem det! Velg andre løsninger, usansett hvilke argumenter som måtte komm opp!

HSt
   #12
 36,620     Lillestrøm kommune     0
Jeg kaster ut eksempelet mitt bare for å vise at det er flere som ender opp med håpløst høyt strømforbruk i nye hus så får en selv vurdere om en synes det er ok eller ikke.

Skal en ha LL varmepumpe og El varme i gulv så må en nødvendigvis skru ned termostaten på gulvvarmen hvis LL varmepumpen skal få lov å levere noe av varmen. Var det dette keal ikke forsto ?
   #13
 3,587     0
Hovedpunktet slik det jeg forstod det var at TS ikke ønsker VBV, uansett argumenter. Da er konklusjonen: Ikke sats på VBV. Uansett argumenter.

   #14
 443     0
Argumentet til TS er vell slettes ikke at han ikke vil ha VBV, argumentet er kost/nytte. Og når man ser på hva kostnaden med VBV er med borehull eller L/V pumpe kontra kostnaden på f.eks en dobbelmantlet bereder eller varmefolie så er spørsmålet vil prisdifferansen mellom disse anleggene spares inn igjen med lavere strømforbruk?

Min påstand er nei, jeg tror ikke du sparer det inn igjen på lavere strømforbruk. Kostnaden for å bore eller sette inn en L/V pumpe er så stor at du vil aldri tjene det inn igjen. Varme i gulvene får også med varmefolie eller VBV med elkasset eller dobbelmantlet bereder. Ja du vil bruke mer strøm enn med borehull, men kostnaden på anlegget vil være så mye vesentlig lavere at selv om bruker X antall mer kWh i året mer så er det fortsatt billigere over tid enn å bruke flere hundre tusen ekstra på et mer komplisert anlegg som gjør samme jobben. 
   #15
 24,675     Akershus     0
Dobbelmantlet bereder i et elektrisk fyrt anlegg er bortkastede penger og plass.
Signatur

   #18
 24,675     Akershus     0
Det var ikke det jeg ment, men hvilken ekstra fordel har en av å benytte en dobbeltmantlet bereder i et elektrisk system som ikke trenger noen bereder til romoppvarming i det hele tatt? Den eneste fodelen er om en har små sikringer og kommer hjem til et kaldt hus etter ferie.
Signatur
   #19
 409     1
Hvor mange m2 gulv skal varmes opp? Om det er 240m2 så har du ihvertfall fått ekstremt billig foile...
   #20
 2,984     Vestlandet     0

Slik eg har forstått det, løner ikkje VBV seg kontra elektrisk golvvarme dersom ein ikkje har stor grad av eigeninnsats.
Eg vil gå for VBV i min bolig. Det er fordi det er ein eldre bolig eg renoverer sjølv. Eg har då høve til å leggja vbv-røyr relativt billig sjølv,medan prisen for varmefolie her er rundt 1000kr/kvm og kan ikkje leggjast sjølv.
Eg har ikkje rekna nøyaktig pris på dette, men røyr, varmefordelingsplater, fordelarskap og meirpeis for Sponplater med spor vil nok vera godt under 1000kr/kvm. Sleng ein på varmekjelde til mellom 10 000 (direkte elektrisk) og 100 000 (fancy luft/vatn) fordelt på 170kvm hamnar eg kanskje på om lag same pris for dyraste VBV løysing og folie. Billigare med VBV enn folie for billigaste vbv-løysing.
Eg ville ikkje hatt råd, eller vurdert, ferdig installert VBV.
Signatur